HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 25. septembra 2019

Svetnik za vsak dan
Segij Radoneski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (25. nedelja med letom) - Škof Stanislav Lipovšek - Nova cerkev
(22.9.2013 ob 10h, dolžina: 15:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

25. nedelja med letom - Alojz Milharčič - Knežak
(22.9.2013 ob 10h, dolžina: 7:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

25. nedelja med letom - Franc Likar - Slavina pri Postojni
(19.9.2010 ob 10h, dolžina: 10:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sreda 25. tedna med letom (leto I)

»Poklical je k sebi dvanajstere ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni.« (Lk 9,1)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ezra zbira ljudi k molitvi. Priznava, da so bili zasužnjeni in grešniki, a Bog jim je odpustil in pomagal. Rešitev je sad Božje dobrote, ki je tako velika, da je vanjo pritegnila še perzijske kralje. Prosil bom za Božje odpuščanje in odkrival znamenja usmiljenja. Gospod, hvala, ker me rešuješ iz suženjstva. Hvalim te, ker je tvoje usmiljenje večje od vseh mojih grehov.

Evangelij

Jezus izbere apostole, da jim moč nad demoni in boleznimi. Naloga dvanajsterih je oznanjevati prihod Božjega kraljestva in razglašati veselo novico o odrešenju. Morda bodo zavrnjeni, toda ne smejo se ustaviti. Bolj bom odgovoren pri prinašanju vesele novice mnogim ljudem. Gospod, hvala, ker me podpiraš pri vzpostavljanju pobude Duha v raznih okoliščinah.

Primož Krečič

Berilo

Zahvala Bogu, ki svojih v sužnosti ni zapustil

Berilo iz Ezdrove knjige (Ezr 9,5-9)

Jaz, Ezra, sem se ob večerni daritvi dvignil od svoje muke, si pretrgal oblačila in plašč, padel na kolena ter razprostrl roke proti Gospodu, svojemu Bogu.

Rekel sem: »Moj Bog, sramujem se in se bojim povzdigniti svoje obličje k tebi, moj Bog; kajti naše hudobije so se nam namnožile čez glavo in naša krivda je zrasla do neba. Od dni naših očetov smo v veliki krivdi do danes, in zaradi naših hudobij smo bili mi, naši kralji in duhovniki, izročeni kraljem po deželah v roke pod meč, v ujetništvo, v plenjenje in v očitno sramoto, kakor je še danes.

Zdaj pa nam je Gospod, naš Bog, naklonil za majhen trenutek milost, da nam je pustil ostanek in nam dal oporišče na svojem svetem kraju, da bi nam naš Bog razsvetlil oči in nam podaril malo življenjske moči v naši sužnosti. Kajti sužnji smo, a naš Bog nas v naši sužnosti ni zapustil, temveč nam je naklonil milost pred perzijskimi kralji ter nam podaril življenjsko moč, da postavimo hišo našega Boga in popravimo njene razvaline, in nam dal zavetišče v Judu in v Jeruzalemu.«

Spev z odpevom

Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«

Tob 13,2-4.6-8

Gospod, ti bičaš in ozdravljaš,
vodiš v podzemlje in pripelješ nazaj,
ni ga, ki bi ubežal tvoji roki.
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Glejte torej, kaj nam je storil!
S strahom in trepetom ga slavite,
kralja vekov povišujte s svojimi deli!
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Slavil ga bom v deželi pregnanstva,
ker je razodel svoje veličastvo,
ga pokazal grešnemu ljudstvu.
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Grešniki, spreobrnite se torej,
vršite pravico pred Bogom,
zaupajte, da se vas bo usmilil!
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Naš Odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt in osvetlil življenje po evangeliju. Aleluja.

Jezus pošlje učence oznanjat blagovest

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,1-6)

Jezus je sklical dvanajstere apostole in jim dal moč in oblast nad vsemi hudimi duhovi in da bi ozdravljali bolezni. Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike in jim je rekel: »Nič ne jemljite na pot, ne palice ne torbe ne kruha ne denarja; tudi ne imejte dveh oblek. In v katero koli hišo pridete, tam ostanite in od tam odhajajte. In kjer koli vas ne sprejmejo, pojdite iz tistega mesta in otresite prah s svojih nog v pričevanje zoper nje.« Šli so torej in hodili od vasi do vasi, oznanjali blagovest in povsod ozdravljali.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020