HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 25. septembra 2017

Svetnik za vsak dan
Segij Radoneski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (25. nedelja med letom) - Srečko Vončina - Črni Vrh nad Idrijo
(21.9.2014 ob 10h, dolžina: 8:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

25. nedelja med letom
(21.9.2014 ob 10h, dolžina: 10:48)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

25. nedelja med letom
(21.9.2014 ob 9h, dolžina: 15:28)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

25. nedelja med letom - Peter Miroslavič - Podzemelj
(18.9.2011 ob 10h, dolžina: 11:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

25. nedelja med letom - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(21.9.2008 ob 10h, dolžina: 13:43)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Ponedeljek 25. tedna med letom (leto I)

»Kdor namreč ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se mu bo vzelo tudi to, kar se mu zdi, da ima.« (Lk 8,18)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ezrova knjiga govori o drugem izhodu. Izgnanci se po Božji obljubi in Kirovem ediktu vračajo in vzpostavijo življenje na temelju postave, duhovništva in templja. Božji Duh navdihne še druge, da pomagajo. Ob Božji pomoči se bom spet vrnil domov in pri tem pomagal še drugim. Gospod, hvala za tvoje reševanje, da se vračam v svoj Jeruzalem, kjer me želiš imeti.

Evangelij

Jezusova beseda je kakor luč, zato ne more biti skrita. Pomembno je, kako jo ljudje poslušajo. Beseda razsvetljuje, kar prinaša v srce svetlobo Boga. Učljivo bom sprejemal to besedo, da bo navdihovala moje izbire. Gospod, pomagaj mi, da bom vzljubil tvojo Besedo, jo ohranil v srcu in bo obrodila dobre sadove.

Primož Krečič

Berilo

Božje ljudstvo naj se vrne v Jeruzalem in pozida Gospodovo hišo

Berilo iz Ezdrove knjige (Ezr 1,1-6)

V prvem letu perzijskega kralja Cira je Gospod, da bi se spolnila Gospodova beseda po preroku Jeremiju, obudil duha perzijskega kralja Cira, da je razglasil po vsem svojem kraljestvu in tudi pismeno naznanil: »Tako govori perzijski kralj Cir: Vsa kraljestva na zemlji mi je dal Gospod, nebeški Bog, in mi naročil, naj mu sezidam tempelj v Jeruzalemu v Judeji. Kdo je med vami izmed vsega njegovega ljudstva? Njegov Bog bodi z njim in naj gre v Jeruzalem v Judeji ter naj zida hišo Gospoda, Izraelovega Boga; to je Bog, ki je v Jeruzalemu. Vse ostanke ljudstva pa naj na vseh krajih, kjer bivajo kot tujci, ljudje teh krajev podprejo s srebrom in zlatom, z imovino in živino, kakor tudi s prostovoljnimi darovi za Božjo hišo v Jeruzalemu.«

Tedaj so se vzdignili poglavarji Judovih in Benjaminovih družin ter duhovniki in leviti, vsi, katerih duha je Bog obudil, da bi šli in sezidali Gospodovo hišo v Jeruzalemu. Vsi ljudje njih okolice so jih podprli s srebrnimi pripravami, z zlatom, imovino in živino ter dragocenimi darili, poleg vsega tega, kar so prostovoljno darovali.

Psalm 126

Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike,
nam je bilo, kot bi sanjali;
tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik radostnih pesmi.
Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«
Tedaj so rekli med narodi:
»Velike reči je Gospod zanje storil!«
Da, velike reči je Gospod za nas storil:
razveselili smo se!
Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«
Gospod, obrni našo usodo
kakor hudournike v južni deželi!
Kateri sejejo v solzah,
žanjejo med veselim petjem.
Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«
Odidejo in jokajo
seme za sejanje nesoč;
pridejo z radostjo
nesoč svoje snope.
Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Naš Odrešenik Jezus Kristus je uničil smrt in osvetlil življenje po evangeliju. Aleluja.

Božja luč v nas mora svetiti drugim

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 8,16-18)

Tisti čas je Jezus govoril množicam: »Svetilke, ki jo prižge, nihče ne pokriva s posodo, tudi je ne postavlja pod posteljo, temveč na svetilnik, da tisti, ki prihajajo noter, svetlobo vidijo. Nič ni namreč skritega, kar bi se ne razodelo, in nič skrivnega, kar bi se ne zvedelo in prišlo na svetlo. Glejte torej, kako poslušate! Kdor ima, se mu bo namreč dalo, in kdor nima, se mu bo še to vzelo, kar misli, da ima.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021