Božja beseda za nedeljo, 25. avgusta 2019

21. nedelja med letom (leto C)

»In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.« (Lk 13,30)

1. berilo

Bog kliče in rešuje iz vseh narodov

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 66,18-21)

To govorí Gospod: »Jaz poznam njihova dela in njihove misli, prišel bom, da zberem vse narode in jezike. Prišli bodo in gledali moje veličastvo. Polóžil bom nanje znamenje in tiste, ki bodo ubežali, bom poslal k narodom: v Taršíš, Pul in Lud, ki napenjajo loke, v Tubál in Javán, na oddaljena obrežja, ki še niso slišala mojega oznanila, ne videla mojega veličastva, in oznanili bodo moje veličastvo med narodi. In pripeljali bodo vse vaše brate izmed vseh narodov v dar Gospodu, na konjih, na vozéh, na nosilnicah, na mezgih in na dromedárjih, na mojo sveto goro v Jeruzalem,« govorí Gospod, »kakor prinašajo Izraelovi sinovi jedilno daritev v čisti posodi v Gospodovo hišo. Nekatere izmed njih bom vzel za duhovnike, za levite,« govorí Gospod.

Psalm 117

Odpev: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij!«

Ps 117,1.2

Hvalite Gospoda, vsi narodi,
slavite ga, vsa ljudstva.
Odpev: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij!«
Zakaj silna je nad nami njegova dobrota,
Gospodova zvestoba traja na veke.
Odpev: »Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij!«

2. berilo

Bog nas očiščuje s trpljenjem

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 12,5-7.11-13)

Bratje in sestre, pozabili ste na spodbudo, ki vam govorí kakor sinovom: ›Moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in ne omaguj, kadar te graja. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja, in tepe vsakega sina, katerega priznava.‹ Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor s sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Nobeno vzgajanje pa v tistem trenutku ni prijetno, ampak bridko. Pozneje pa daje tistim, ki jih je izurilo, miren sad pravičnosti. Zato zravnajte onemôgle roke in klécava kolena. Za svoje noge napravite ravne steze, da se to, kar šepa, ne bo izvinilo, marveč bo ozdravelo.

Evangelij

Jn 14,6

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govorí Gospod, nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Aleluja.

Jezus je odrešenik vseh ljudi

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 13,22-30)

Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in učil. Tedaj mu je nekdo rekel: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?« On pa jim je dejal: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj. Začeli boste trkati na vrata in govoriti: ›Gospod, odpri nam!‹ Pa vam bo odvrnil: ›Ne vem, od kod ste.‹ Tedaj mu boste začeli govoriti: ›S teboj smo jedli in pili in po naših ulicah si učil,‹ toda rekel vam bo: ›Ne vem, od kod ste. Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico!‹ Tam bo jok in škripanje z zobmi, ko boste videli Abrahama, Izaka in Jakoba in vse preroke v Božjem kraljestvu, sebe pa vržene ven. Prišli pa bodo od vzhoda in zahoda, od severa in juga in bodo sedli za mizo v Božjem kraljestvu. In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Ludvik IX

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

21. nedelja med letom - Robert Emeršič - župnija Rače pri Mariboru
(25.8.2013 ob 10h, dolžina: 7:47)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

21. nedelja med letom - Nadškof Alojz Uran - Vogel - srečanje PRO
(22.8.2010 ob 10h, dolžina: 10:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 25. avgust 2013 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan! Današnji evangelij nas vabi k razmišljanju o tematiki zveličanja. Jezus se je vzpenjal iz Galileje proti mestu Jeruzalem in med potjo se mu je nekdo, kot pripoveduje evangelist Luka, približal in ga vprašal: »Gospod, je malo teh, ki se bodo zveličali?« (Lk 13,23). Jezus ni odgovoril naravnost na vprašanje, saj ni pomembno koliko se jih bo zveličalo, ampak je pomembno, katera pot vodi v zveličanje. Jezus je zato na vprašanje ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Vprašanje o tem, koliko bo zveličanih ter Jezusov odgovor o poti zveličanja, kažeta na to, kar je res pomembno, torej ne koliko bo zveličanih temveč, kako postaneš 'zveličan'. Vstopiti skozi ozka vrata zahteva odločno vero ter neomadeževano moralnost. Široka vrata pa so za tiste, ki se ne menijo za postavo in to pokažejo s svojim grešnim obnašanjem.« Sv. Avguštin pa pravi: »Hrana, ki so jo jedli v Jezusovi navzočnosti, je bil Kristus, torej hrana, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Tudi današnje bogoslužje nam ponuja Jezusovo besedo, ki nas razsvetljuje, hkrati pa nas osupne. Med njegovim zadnjim vzponom proti Jeruzalemu ga je nekdo vprašal: »Gospod, ali je malo teh, ki se bodo zveličali?« Jezus mu je odgovoril: »Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam: Veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli« (Lk 13,23-24). Kaj torej pomenijo ta 'ozka vrata'? Zakaj mnogim ne uspe vstopiti? Je ta prehod prihranjen samo nekaterim izbrancem? Takšen način razmišljanja Jezusovih ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.