HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 25. junija 2020

Svetnik za vsak dan
Viljem


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Rojstvo Janeza Krstnika - dnevna maša) - Srečko Hren - Celje - Sv. Duh
(24.6.2012 ob 10h, dolžina: 9:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Rojstvo Janeza Krstnika - dnevna maša - Goran Kuhar - Grad v Prekmurju
(24.6.2009 ob 10h, dolžina: 11:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Četrtek 12. tedna med letom (leto II)

»Zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali.« (Mt 7,25)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Hudo v Gospodovih očeh je odstopanje od postave, ki ne pusti poganskega češčenja. Nezvestoba je privedla do propada tudi judovsko kraljestvo. Sovražniki in kazni so služili kot opomin za premislek in spreobrnjenje. V podobnih okoliščinah se bom trudil ostati zvest Gospodu in izpolniti njegovo voljo. Gospod, hvala za vsa znamenja, s katerimi me kličeš, naj hodim za teboj.

Evangelij

Človek si želi trdnosti v življenju. Pristop za Božje delovanje ni zunanje izpovedovanje vere ali uresničevanje izrednih duhovnih darov, ampak zvesto izpolnjevanje Očetove volje. Bolj zavestno se bom zavedal, kako so Jezusove besede odločilne za mojo življenjsko izpolnitev. Gospod, osvobodi me polovičarstva, da bom sprejel in uresničil tvojo besedo z vsem, kar sem.

Primož Krečič

Berilo

V babilonsko sužnost

Berilo iz 2. knjige kraljev (2 Kr 24,8-17)

Joahin je imel osemnajst let, ko je postal kralj, in tri mesece je vladal v Jeruzalemu. Delal je, kar je bilo hudo v Gospodovih očeh, povsem tako, kakor je delal njegov oče Joakim. V tistem času so prišli služabniki babilonskega kralja Nabuhodónozorja nad Jeruzalem in začeli mesto oblegati. Medtem ko so ga njegovi služabniki oblegali, je prišel babilonski kralj sam nad mesto. Judov kralj Joahin je šel k babilonskemu kralju s svojo materjo, s svojimi služabniki, poglavarji in dvorniki. Babilonski kralj ga je ujel v osmem letu svojega kraljevanja. Odpeljal je od tam vse zaklade Gospodove hiše in zaklade kraljeve palače ter razbil vse zlate posode, ki jih je po Gospodovem povelju kralj Salomon napravil v Gospodovem templju.

Odpeljal je v ujetništvo ves Jeruzalem, vse poglavarje in vojne junake, deset tisoč ujetnikov, tudi vse kovače in ključavničarje. Nič ni ostalo razen ubogega ljudstva po deželi. Joahina je odpeljal ujetega v Babilon; tudi kraljevo mater, kraljeve žene, njegove dvornike in prvake po deželi je odpeljal iz Jeruzalema v Babilon v sužnost; tudi vse vojake, po številu sedem tisoč, in kovače in ključavničarje, po številu en tisoč, same vojne junake, je odpeljal babilonski kralj v ujetništvo v Babilon. Namesto Joahina je babilonski kralj postavil za kralja njegovega strica Matanija in spremenil njegovo ime v Sedekija.

Psalm 79

Odpev: »Gospod, reši nas zaradi svojega imena.«

Ps 79,1-2.3-5.8.9

O Bog, pogani so prišli v tvojo dediščino,
oskrunili so tvoj sveti tempelj,
Jeruzalem so spremenili v grobljo,
tvoje svete so vrgli zverinam.
Odpev: »Gospod, reši nas zaradi svojega imena.«
Njihovo kri so prelivali kakor vodo,
ni ga bilo, ki bi jih pokopal.
Doklej, Gospod? Se boš res vedno jezil,
ali bo gorela kot ogenj tvoja nejevolja?
Odpev: »Gospod, reši nas zaradi svojega imena.«
O Bog, nikar se ne spominjaj
zoper nas krivic naših prednikov,
hitro naj nas sreča tvoje usmiljenje,
zakaj silno smo bedni.
Odpev: »Gospod, reši nas zaradi svojega imena.«
Pomagaj nam, Bog, naš rešitelj,
v slavo svojega imena;
reši nas in odpusti nam grehe
zaradi svojega imena!
Odpev: »Gospod, reši nas zaradi svojega imena.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Postavimo svoje življenje na trden temelj

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,21-29)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Mnogi mi porekó tisti dan: ›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali hudobnih duhov in v tvojem imenu storili mnogo čudežev?‹ Tedaj jim bom izjavil: ›Nikoli vas nisem poznal. Proč od mene, kateri delate krivico!‹

Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, bo torej podoben pametnemu človeku, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo: in ni padla, zakaj imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnjuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri si je postavil hišo na pesek. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo: in padla je in njena podrtija je bila velika.«

Ko je Jezus končal ta svoj govor, so množice strmele nad njegovim naukom. Kajti učil jih je, kakor kdor ima oblast in ne kakor njih pismouki.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020