HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 25. junija 2017

12. nedelja med letom (leto A)

»Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev« (Mt 10,31).

12. nedelja med letom
(22.6.2014 ob 10h, dolžina: 8:50)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

12. nedelja med letom - br. Jože Smukavec
(22.6.2014 ob 10h, dolžina: 11:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

12. nedelja med letom
(22.6.2014 ob 9h, dolžina: 13:25)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Gospod je z menoj kakor strahovit junak
Da, slišim šušljanje mnogih – groza naokrog: »Naznanite ga, ovadimo ga!« Celo moji prijatelji prežé, da se spotaknem: »Morda se da preslepiti! Potem ga imamo v oblasti in se bomo maščevali nad njim.«
V času, ko so sojenja in obsodbe zelo popularne, zlasti krivične, nam Božja beseda ponovno pokaže smer. Že prerok Jeremija nas spomni, da so se obsodbe, napadi in izdajstva, celo s strani zaupnih prijateljev, dogajala skozi vso zgodovino grešnega človeštva. Brat, ...

 …

Več ...

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Hilarij iz Poitiersa pravi, da »se ni potrebno bati niti groženj, ne spletk ali moči preganjalcev, saj bo dan sodbe razkril neosnovanost in jalovost teh reči.« Neznani avtor pa pravi: »Čeprav je bila skrivnost stoletja zakrita, se je sedaj razodela v vsej svoji veličini Zato sv. Janez Krizostom pravi: »Drugače od Jezusa, ki je govoril po tihem, bodo imeli nekega dne apostoli popolno svobodo oznanjati Gospodovo besedo vsem.« Neznani avtor nadaljuje to misel: »Kar je Jezus oznanjal ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Bog rešuje življenje ubogega

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 20,10-13)


10 Da, slišim šušljanje mnogih – groza naokrog –:
»Naznanite ga, ovadimo ga!«
Celo moji prijatelji prežé, da se spotaknem:
»Morda se da preslepiti!
Potem ga imamo v oblasti
in se bomo maščevali nad njim.«
11 Toda Gospod je z menoj kot silen junak.
Zato se spotaknejo moji preganjalci, nič ne premorejo;
zelo bodo osramočeni – saj nič ne dosežejo –
z večno, nepozabljivo sramoto.
12 Gospod nad vojskami, ki skušaš pravičnega,
ki preiskuješ obisti in srce!
Daj, da vidim tvoje maščevanje nad njimi!
Zakaj tebi sem zaupal svojo pravdo.
13 Pojte Gospodu, slavite Gospoda,
ker rešuje življenje ubožca iz rok hudobnežev!

Psalm 69

Odpev: »Gospod, v obilju svoje dobrote me usliši.«

Ps 69,8-10.14.17.33-35

Ker zaradi tebe sem prenašal zasramovanje,
je sramota pokrila moje obličje.
Tujec sem postal svojim bratom,
odtujen sinovom svoje matere.
10 Zakaj gorečnost za tvojo hišo me razjeda,
sramotenje tvojih sramotilcev me je zadelo.
14 Jaz pa molim k tebi, Gospod,
ob času milosti, o Bog;
usliši me po svoji veliki dobroti,
po svoji zvesti pomoči!
17 Usliši me, Gospod, ker je tvoja milost dobrotljiva,
po obilnosti svojega usmiljenja se ozri name!
33 Glejte, ponižni, in veselite se,
naj oživi vaše srce, ki iščete Boga!
34 Zakaj Gospod sliši ubožce,
svojih jetnikov ne prezira.
35 Naj ga hvalijo nebesa in zemlja,
morja in kar se v njih giblje.

2. berilo

Z milostjo ni tako kot s prestopkom

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 5,12-15)

12 Kakor je torej po enem človeku prišel greh na svet in po grehu smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili –; 13 kajti (tudi) do postave je bil greh na svetu, a greh se ne prisoja, če ni postave. 14 Kraljevala pa je smrt od Adama do Mojzesa tudi nad tistimi, ki se s podobnim prestopkom kakor Adam, ki je podoba prihodnjega, niso pregrešili. 15 Toda ni tako kakor s prestopkom tudi z milostjo; kajti če je zaradi prestopka enega množica umrla, sta se milost božja in dar v milosti enega človeka Jezusa Kristusa izlila nad množico v mnogo večjem izobilju.

Evangelij

Jn 15,26b-27a

Aleluja

Aleluja. Duh resnice bo pričeval o meni in tudi vi pričujete. Aleluja.

Jezus nam vliva pogum

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,26-33)

26 Ne bojte se jih torej! Nič ni namreč prikritega, kar bi se ne razodelo, in skritega, kar bi se ne zvedelo. 27 Kar vam pravim v temi, povejte pri belem dnevu; in kar slišite na uho, oznanjajte na strehah! 28 Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti; bojte se marveč tistega, ki more dušo in telo v pekel pogubiti. 29 Ali se ne prodajata dva vrabca za en novčič? In ne eden izmed njih ne pade na tla brez (volje) vašega Očeta. 30 Vam pa so tudi lasje na glavi vsi prešteti. 31 Nikar se torej ne bojte! Več ko mnogo vrabcev ste vredni vi. 32 Vsakega torej, kdor bo mene priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih; 33 kdor pa bo mene zatajil pred ljudmi, njega bom tudi jaz zatajil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017