Božja beseda za četrtek, 25. aprila 2024

Sv. Marko, evangelist, praznik

»Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.« (Mt 16,15-16)

Berilo

Peter in Marko pozdravljata učence

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 5,5-14)

Preljubi, v medsebojnih odnosih se vsi navzemite ponižnosti, ker se Bog prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se torej pod mogočno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vse svoje skrbi preložite nanj, kajti on skrbi za vas. Trezni bodite, čujte; vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri in vedite, da so vaši bratje po svetu v istem trpljenju.

Bog vse milosti, ki vas je poklical k svoji večni slavi po Jezusu Kristusu, pa vas bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, utrdil, okrepil in postavil na temelj. Njemu slava in moč vekomaj. Amen. Po Silvánu, zvestem bratu, kakor sodim, sem vam na kratko napisal opomin in pričevanje, da je to prava Božja milost, v kateri stojte. Pozdravlja vas soizvoljena Cerkev v Babilonu in moj sin Marko. Pozdravite se med seboj s poljubom ljubezni.

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,2-3.6.7.16-17

Gospodove milosti bom na veke opeval,
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Nebesa slavijo tvoja čuda, Gospod,
tvojo zvestobo v zboru svetih;
kdo se bo v oblakih enačil z Gospodom,
kdo bo Gospodu podoben med Božjimi angeli?
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Blagor ljudstvu, ki te pozdravlja!
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili,
v tvojem imenu se bodo vedno veselili,
povišani bodo s tvojo pravičnostjo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Evangelij

1 Kor 1,23-24

Aleluja

Aleluja. Oznanjamo križanega Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

Sv. Marko, evangelist (25. april)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Marko

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Potem ko jim je izročil povzetek krščanskega nauka, ki je izražen v obliki krsta, vstali Gospod zaukaže svojim učencem, naj gredo po svetu.« Sv. Janez Krizostom pa pravi: »Z vstajenjem je bila Jezusu, potem ko je bil ponižan, povrnjena slava, ki mu pripada. Jezus vabi svoje učence, naj ne gledajo na sedanje nevarnosti, temveč na večne dobrine, ki jih bodo dobili. Obljublja jim tudi, da bo z njimi ter z vsemi tistimi, ki bodo hodili ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?