Božja beseda za sredo, 24. aprila 2024

Sreda 4. velikonočnega tedna

»Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi.« (Jn 12,46)

Berilo

Savel in Barnaba izbrana za apostola

Berilo iz apostolskih del (Apd 12,24-13,5)

Tiste dni je Božja beseda rasla in se vedno bolj širila. Barnaba in Savel sta se vrnila iz Jeruzalema, ko sta opravila svojo službo; s seboj sta vzela Janeza, s priimkom Marko. V antiohijski cerkvi so bili kot preroki in učitelji: Barnaba in Simeon, ki se je imenoval Niger, in Lucij iz Cirene in Manahen, ki je bil vzrejen skupaj s Herodom, četrtnim oblastnikom, in Savel.

Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, jim je govoril Sveti Duh: »Oddelite mi Barnaba in Savla za delo, za katero sem ju poklical.« Tedaj so se postili in molili, položili nanju roke ter ju odpustili. Poslana po Svetem Duhu sta torej prišla v Selevkijo, od tam pa odSreda plula na Ciper. Ko sta prišla v Salamino, sta oznanjala Božjo besedo v judovskih shodnicah.

Psalm 67

Odpev: »Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva.«

Ps 67,2-3.5.6.8

Bog se nas usmili in nas blagoslóvi,
razjasni svoj obraz nad nami,
da na zemlji spoznajo tvojo pot,
med vsemi narodi tvoje zveličanje.
Odpev: »Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva.«
Slavijo naj te vsa ljudstva, o Bog,
veselijo in radujejo naj se narodi,
ker vladaš ljudstva po pravici
in narode na zemlji vodiš.
Odpev: »Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva.«
Slavijo naj te ljudstva, o Bog,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslovi,
bojijo naj se te vsi kraji zemlje.
Odpev: »Slavijo naj te, o Bog, vsa ljudstva.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Od mrtvih vstali Kristus več ne umrje, smrt nad njim več ne gospoduje. Aleluja.

Kristus je luč sveta

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 12,44-50)

Tisti čas je Jezus zaklical: Kdor vame veruje, ne veruje v mene, temveč v njega, ki me je poslal. Kdor vidi mene, vidi njega, ki me je poslal. Jaz sem prišel na svet kot luč, da nihče, kdor vame veruje, ne ostane v temi. Če kdo moje besede sliši in jih ne spolni, ga jaz ne sodim; nisem namreč prišel, da bi svet sodil, ampak da bi svet zveličal.

Kdor mene zaničuje in ne sprejema mojih besed, ima nad seboj sodnika; nauk, ki sem ga oznanil, ta ga bo sodil poslednji dan. Jaz nisem govoril sam od sebe, ampak Oče, ki me je poslal, on sam mi je dal zapoved, kaj naj rečem in kaj naj oznanim. Vem, da je njegova zapoved večno življenje. Kar torej jaz govorim, govorim tako, kakor mi je rekel Oče.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Marija Klopajeva

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Antiohija postane izhodišče krščanskega misijona. Bratje se zbirajo k poslušanju Božje besede, lomljenju kruha in molitvi. Po Božjem namigu molijo nad Pavlom in Barnabom ter ju pošljejo na misijonsko delo. Ob evangeliju bom spoznaval, kam me Bog kliče in tja tudi šel. Gospod, daj mi svojega Duha, da me ne bo strah odločitve in truda za oznanilo in pričevanje o tebi. Naj ne pozabim tega podpreti z molitvijo.


Evangelij

Jezus je luč, ki mu nasprotuje tema sveta. Toda dar njegovega življenja je močnejši od zla in more reševati iz še tako temnih okoliščin. Kaj je v meni še pod oblastjo teme in me oddaljuje od Gospoda? Gospod, posveti v vse kotičke mojega življenja, okrepi mi svobodo, da se bo odločala za tvojo resnico. Vlivaj mi moč Duha, da bom vedno bolj živel v svetlobi tvoje besede in ljubezni.

Primož Krečič