Božja beseda za petek, 25. decembra 2015


Božič - polnočnica
Božič - zorna maša
Božič - dnevna maša

Božič - maša na sveti večer

»Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar v prevodu pomeni Bog z nami.« (Mt 1,23)

1. berilo

Gospod ima veselje s teboj

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 62,1-5)

Zaradi hčere síonske ne bom mólčal, zaradi hčere jeruzalemske ne bom mirovàl, dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje. Narodi bodo videli tvojo pravičnost, vsi kralji tvojo slavo. Dali ti bodo novo ime, ki ga bodo določila Gospodova usta. Čudovita krona boš v Gospodovi roki, kraljevski venec v roki svojega Boga. Ne bodo ti več rekli Zapuščena, tvoji deželi ne bodo več rekli Osamljena, temveč te bodo imenovali »Pri njej je moja radost«, tvojo deželo Omožena. Kajti Gospod bo imel veselje nad teboj in tvoja dežela bo imela moža. Kajti kakor se mladenič poročí z devico, tako se bo tvoj graditelj poróčil s teboj, kakor se ženin veselí neveste, tako se tebe veselí tvoj Bog.

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,4-5.16-17.27.29

Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.«
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzklikati,
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili.
Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom,
veselili se bodo zaradi tvojega odrešenja.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Klical me bo: »Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.«
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

2. berilo

Pavel pričuje, da je Kristus Davidov potomec

Berilo iz apostolskih del (Apd 13,16-17.22-25)

Ko je Pavel prišel v Antiohíjo v Pizídiji, je v shodnici vstal, dal znamenje z roko in rekel: »Možje Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte! Bog tega izraelskega ljudstva je izvôlil naše očete in poveličal ljudstvo v egiptovskem izgnanstvu ter ga z dvignjeno roko popêljal iz tuje dežele. Potem jim je za kralja obúdil Davida. Sam je potrdil o njem: Našel sem Davida, Jésejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izpolnil vse, kar hočem. Iz njegovega rodu je Bog, kakor je bil obljubil, poslal Izraelu odrešenika Jezusa. Pred njegovim prihodom ga je Janez s krstom pokore napovedovàl vsemu izraelskemu ljudstvu. Ko pa je Janez končevàl svoj tek, je govóril: ›Mar mislite, da sem jaz? Jaz nisem. Toda glejte, za mano pride on, in jaz nisem vreden, da bi odvezal sandale z njegovih nog.‹«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jutri bo uničena pregreha z zemlje, zavladal nam bo Odrešenik sveta. Aleluja.

Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 1,1-25)

Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina. Abrahamu se je rodil Izak, Izaku se je rodil Jakob, Jakobu se je rodil Juda in njegovi bratje. Judu je Tamára rodila Pêreca in Zêraha. Pêrecu se je rodil Hecrón, Hecrónu se je rodil Ram, Ramu se je rodil Aminadáb, Aminadábu se je rodil Nahšón, Nahšónu se je rodil Salmón, Salmónu je Rahába rodila Bóaza, Bóazu je Rúta rodila Obéda. Obédu se je rodil Jése. Jéseju se je rodil David, kralj. Davidu je Urijájeva žena rodila Sálomona. Sálomonu se je rodil Roboám, Roboámu se je rodil Abíja, Abíju se je rodil Asá, Asáju se je rodil Józafat, Józafatu se je rodil Jorám, Jorámu se je rodil Uzíja, Uzíju se je rodil Jotám, Jotámu se je rodil Aház, Aházu se je rodil Ezekíja, Ezekíju se je rodil Manáse, Manáseju se je rodil Ámos, Ámosu se je rodil Jošíja, Jošíju pa so se rodili Jojahín in njegovi bratje ob izselitvi v Babilon. Po izselitvi v Babilon se je Jojahínu rodil Šealtiél, Šealtiélu se je rodil Zerubabél, Zerubabélu se je rodil Abihúd, Abihúdu se je rodil Eljakím, Eljakímu se je rodil Azór, Azórju se je rodil Cadók, Cadóku se je rodil Ahím, Ahímu se je rodil Eliúd, Eliúdu se je rodil Eleázar, Eleázarju se je rodil Matán, Matánu se je rodil Jakob, Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Vseh rodov je torej: od Abrahama do Davida štirinajst rodov, od Davida do izselitve v Babilon štirinajst rodov, od izselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.

Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takóle: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom; in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča od Svetega Duha. Njen mož Jožef je bil pravičen in je ni hotel osramotiti, zato je sklenil, da jo bo skrivaj odslôvil. Ko je to premišljeval, glej, se mu je v sanjah prikazal Gospodov angel in rekel: »Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo svoje ljudstvo odrešil grehov.« Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku: ›Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami.‹ Ko se je Jožef zbúdil, je stóril, kakor mu je naróčil Gospodov angel. Vzel je svojo ženo k sebi in ni je spoznàl, dokler ni rodila sina; in imenoval ga je Jezus.




Božič - polnočnica

»Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Mesija, Gospod« (Lk 2,11).

1. berilo

Sin nam je dan

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 9,1-3.5-6)

Ljudstvo, ki je hodilo v temí, je zagledalo velíko luč, nad prebivalci v deželi smrtne sence je zasijala svetloba. Zbúdil si silno radost, narédil si veliko veselje. Veselijo se pred teboj, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko delijo plén. Kajti jarem njegovega bremena in palico na njegovem hrbtu, šibo njegovega priganjača si zlômil kot na dan Midjáncev. Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Oblast je na njegovih ramah, imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Večni Oče, Knez miru. Oblast se bo širila in míru ne bo konca na Davidovem prestolu in v njegovem kraljestvu. Vzpostavil ga bo in utŕdil s pravico in pravičnostjo od zdaj in na veke. Gorečnost Gospoda nad vojskámi bo to naredila.

Psalm 96

Odpev: »Danes se nam je rodil Odrešenik.«

Ps 96,1-3.11-12. 13

Pojte Gospodu novo pesem,
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pojte Gospodu, njegovo ime slavite!
Odpev: »Danes se nam je rodil Odrešenik.«
Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!
Odpev: »Danes se nam je rodil Odrešenik.«
Naj se veselijo nebesa, zemlja naj se raduje,
naj buči morje in kar ga napolnjuje.
Naj vriska od veselja polje in vse, kar na njem raste.
Odpev: »Danes se nam je rodil Odrešenik.«
Veselijo naj se pred Gospodom, ker prihaja sodit zemljo.
Sodil bo svet s pravičnostjo,
ljudstva bo sodil po svoji zvestobi.
Odpev: »Danes se nam je rodil Odrešenik.«

2. berilo

Vsem ljudem se je razodela Božja milost

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu (Tit 2,11-14)

Dragi Tit, razodela se je Božja milost, ki rešuje vse ljudi. Vzgaja nas, naj se odpovemo brezbožnosti in posvetnemu poželenju ter razumno, pravično in res pobožno živimo v sedanjem veku. Zdaj pričakujemo, da se bo uresničilo blaženo upanje in se bo razodela slava vélikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa. On je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse grešnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, vneto za dobra dela.

Evangelij

Lk 2,10-11

Aleluja

Aleluja. Oznanjam vam velíko veselje. Danes se nam je rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. Aleluja.

Danes se vam je rodil Odrešenik

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,1-14)

Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galilêje, iz mesta Názareta, v Judêjo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Bêtlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«




Božič - zorna maša

»Pojdimo torej v Betlehem in poglejmo to, kar se je zgodilo in kar nam je sporočil Gospod!« (Lk 2,16)

1. berilo

Tvoje odrešenje prihaja

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 62,11-12)

Glejte, Gospod je razglásil do konca zemlje: »Povejte hčeri síonski: ›Glej, tvoje odrešenje prihaja, glej, njegovo plačilo je z njim, njegovo povračilo pred njim.‹ Imenovali vas bodo Sveto ljudstvo, Gospodovi odkúpljenci, in tebe bodo imenovali Iskana, Nezapuščêna prestólnica.«

Psalm 97

Odpev: »Luč nam zasije z Gospodovim rojstvom.«

Ps 97,1-6.11-12

Gospod kraljuje, naj se raduje zemlja,
naj se veselijo nešteti otoki.
Nebesa oznanjajo njegovo pravičnost,
vsa ljudstva vidijo njegovo slavo.
Odpev: »Luč nam zasije z Gospodovim rojstvom.«
Luč je prižgana za pravičnega,
za iskrene v srcu je pripravljeno veselje.
Veselite se, pravični, v Gospodu,
zahvaljujte se, ko se spominjate njegove svetosti!
Odpev: »Luč nam zasije z Gospodovim rojstvom.«

2. berilo

Rešil nas je po svojem usmiljenju

Berilo iz pisma apostola Pavla Titu (Tit 3,4-7)

Dragi Tit, ko sta se razodeli dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. Tega je po našem odrešeniku Jezusu Kristusu obilno izlil na nas, da bi, opravičeni po njegovi milosti, postali dediči večnega življenja, v katero upamo.

Evangelij

Lk 2,14

Aleluja

Aleluja. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Aleluja.

Pastirji so našli Marijo, Jožefa in dete

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,15-20)

Ko so angeli šli od pastirjev v nebo, so ti govorili drug drugemu: »Pojdimo torej v Bêtlehem pogledat to, kar se je zgodilo in kar nam je sporóčil Gospod!« Pohiteli so tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otrôku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohraníla in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano.




Božič - dnevna maša

»Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on je razložil.« (Jn 1,18)

1. berilo

Vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog odrešuje

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 98

Odpev: »Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.«

Ps 98,1.2-6

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala,
njegova sveta roka.
Odpev: »Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.«
Gospod je dal spoznati svoje odrešenje,
očem narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe do Izraelove hiše,
odrešenje našega Boga so videli vsi konci zemlje.
Odpev: »Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.«
Vzklikaj Gospodu, vsa zemlja!
Radujte se, vriskajte in prepevajte!
Slavite Gospoda s citrami in petjem,
igrajte na rog in trobento pred kraljem, Gospodom!
Odpev: »Vsa zemlja je videla Božje odrešenje.«

2. berilo

Bog nam je spregovoril po Sinu

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 1,1-6)

Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govóril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovóril po Sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svetove. On je odsvit njegovega veličastva in odtis njegovega obstoja, z besedo svoje moči nosi vse. Potem ko je uresničil očiščenje od grehov, je v nebesih sédel na desno veličastja. Postal je toliko višji od angelov, kolikor odličnejše ime od njihovega je dobil. Komu od angelov je namreč kdaj rekel: ›Ti si moj sin, danes sem te rodil?‹ In spet: ›Jaz mu bom oče in on mi bo sin.‹ Ko vpelje prvorojenca v svet, spet pravi: ›Pred njim naj se priklonijo vsi Božji angeli.‹

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Zasvetil nam je posvečeni dan, ljudstva pridite in počastite Gospoda; danes je namreč zasijala velíka luč po vsej zemlji. Aleluja.

Beseda je meso postala in se naselila med nami

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18)

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temà je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.

Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.

Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil.

Božič - dnevna maša

Svetnik za vsak dan
Božič - Gospodovo rojstvo

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Božič - maša na sveti večer
(24.12.2013 ob 9h, dolžina: 6:09)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Prolog Janezovega evangelija I. ...

Bogoslužje današnje nedelje nam v Predgovoru (Prologu) Janezovega evangelija ponudi globlji pomen Jezusovega rojstva. On je Božja Beseda, ki je postala meso in postavila svoj »šotor«, svoje bivališče med ljudmi. Evangelist piše: »In Beseda je meso postala in se naselila med nami« (Jn 1,14). V teh besedah, ki nas ne prenehajo čuditi, je vse krščanstvo. Bog je postal smrten, krhek kakor mi, je z nami v vsem delil našo človeško pogojenost, razen greh. Vzel pa je nase ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Misli Benedikta XVI.

Janezov Prolog nam jasno pove, da Logos (Beseda) označuje večno Besedo, oziroma edinorojenega Sina, rojenega iz Očeta pred vsemi veki, ki je enega bistva z Očetom: Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Evangelist Janez o tej Besedi pravi, da je postala meso (Jn 1,14); zato je Jezus Kristus, rojen iz Device Marije, v resnici Božja Beseda, ki je z nami postala enega bistva. Torej izraz »Božja Beseda«, tu izraža osebo Jezusa Kristusa, večnega Očetovega Sina, ki ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Božič - polnočnica
(25.12.2014 ob 0h, dolžina: 9:04)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

Komentar cerkvenih očetov

Origen pravi: »Ljubke (lepe) so noge apostolov, ker se dotikajo poti, ki jo je utrl on, ki je Ljubek (Lep).« Sv. Evzebij pravi, da so »apostoli šli po vsem svetu oznanjat evangelij.« Sv. Avguštin nadaljuje: »Otroci miru postanemo, ko ubogamo in verujemo evangeliju. Kakor je Bog ločil luč od teme, tako svetloba tistih, ki so bili v poslanstvu pred nami, razsvetljuje pot tistim, ki gredo za njimi.« Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Kakor je bilo zdesetkano Jeruzalemsko prebivalstvo, ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Božič - dnevna maša
(25.12.2022 ob 0h, dolžina: 8:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Božič - dnevna maša - Gasper Kočan - Šentvid nad Ljubljano
(25.12.2015 ob 10h, dolžina: 9:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Božič - dnevna maša
(25.12.2015 ob 9h, dolžina: 9:47)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Božič - dnevna maša
(25.12.2015 ob 8h, dolžina: 12:05)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Božič - dnevna maša
(25.12.2014 ob 10h, dolžina: 9:19)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Božič - dnevna maša
(25.12.2014 ob 9h, dolžina: 14:09)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Božič - dnevna maša
(25.12.2014 ob 9h, dolžina: 8:08)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

Božič - dnevna maša - p. Andrej Mohorčič - kapela Kliničnega centra
(25.12.2013 ob 10h, dolžina: 10:58)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Božič - dnevna maša
(25.12.2013 ob 9h, dolžina: 12:06)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Božič - dnevna maša - Nadškof Anton Stres - Ljubljana stolnica
(25.12.2011 ob 10h, dolžina: 10:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Božič - dnevna maša - p. Toni Brinjovc - kapela UKC Ljubljana
(25.12.2011 ob 10h, dolžina: 5:19)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Božič - dnevna maša - Jože Poje - kapela kliničnega centra Ljubljana
(25.12.2009 ob 10h, dolžina: 7:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Asirci zasedejo severno kraljestvo, južno je v veliki nevarnosti, ljudje so v temi in ne vedo, kaj naj naredijo. Izaija jim oznanja konec strahu, osvoboditev od sovražnikov po novorojenem otroku iz Davidove rodovine. Sprejel bom darove Božje rešitve za moje življenje in se veselil vsakega otroka, ki prihaja na svet. Gospod, hvala, ker se je v tebi uresničila prerokba, da si v otroku Bog med nami.

Evangelij

Luka govori o Božjem rojstvu v zgodovini. V središču je ubogi otrok, ki je položen v jasli in zavit v plenice. Iz njega sije skrivnostna Božja slava. Trudil se bom s ponižnostjo približati temu dogodku, ko je uboštvo, ki ga zavrača svet, služilo Božjemu Sinu za njegov prihod. Gospod, hvala, ker si mi po tej poti razodel veličino in moč Božje ljubezni do človeštva.

Primož Krečič