HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 24. novembra 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Andrej Dung Lac in tovarisi mucenci


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva) - Andrej Jemec - Besnica
(22.11.2015 ob 10h, dolžina: 6:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 10h, dolžina: 11:02)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 9h, dolžina: 9:51)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 8h, dolžina: 9:07)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Gabrijel Vidrih - Ilirska Bistrica
(25.11.2012 ob 10h, dolžina: 8:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - p. Peter Lah
(22.11.2009 ob 10h, dolžina: 7:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)


Sv. vietnamski mučenci, obvezni god

Sreda 34. tedna med letom (leto I)

»Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli ugovarjati.« (Lk 21,15)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kralj Baltasar/Belšacár v vinjenosti oskruni svete posode iz templja. Tedaj pa se pokažejo skrivnostni prsti, ki pišejo po steni. Kralj se prestraši, Danijel pa mu razloži, da bo končano njegovo kraljevanje. V življenjskih okoliščinah bom skrbel za trezno glavo in ponižno služenje Gospodu. Gospod, pomagaj mi hoditi po pravi poti, da ne bom prelahek na tvoji tehtnici.

Evangelij

Jezus napoveduje nasprotovanje, ki bo prišlo od voditeljev in celo od domačih. Razlog za to bo vera vanj. Zavračanje pa bo prilika za pričevanje in novo potrditev vere. Tudi mene vabi k pričevanju za evangelij in mi obljublja pomoč, ko se bom moral braniti. Gospod, okrepi me s svojim Duhom, da bom ostal zvest v preizkušnji in pogumno pričeval zate, kjer bo treba.

Primož Krečič

Berilo

Danijel razloži skrivnostno pisanje

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28)

Babilonski kralj Baltazar je priredil veliko gostijo svojim tisoč velikašem, in skupaj s temi tisoči je pil vino. V vinjenosti je dal prinesti zlate in srebrne posode, ki jih je njegov oče Nabuhodónozor odnesel iz templja v Jeruzalemu, da bi iz njih pili kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in pevke.

Tedaj so prinesli zlate in srebrne posode, ki so jih odnesli iz templja, božje hiše v Jeruzalemu, in pili iz njih kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in pevke. Pili so vino in slavili bogove iz zlata in srebra, brona, železa, lesa in kamna.

Ob isti uri so se prikazali prsti človeške roke in so pisali nasproti svečniku na pobeljeni steni kraljeve palače; kralj je opazil dlan roke, ki je pisala. Tedaj je prebledelo kraljevo obličje in njegove misli so ga prestrašile, kolčni zgibi so popustili in njegova kolena so klecala.

Pred kralja so nato pripeljali Daniela. Kralj je spregovoril in rekel Danielu: »Si ti Daniel, eden izmed Judovih ujetnikov, ki jih je kralj, moj oče, pripeljal z Judovega? Slišal sem o tebi, da je duh bogov v tebi in da so pri tebi našli razsvetljenje, razsodnost in izredno modrost. Slišal sem, da moraš dajati razlage in reševati težka vprašanja. Ako torej moreš prebrati pisanje in razložiti njegov pomen, boš oblečen v škrlat, na vratu boš nosil zlato verižico in vladal boš kot tretji v kraljestvu.«

Tedaj je Daniel odgovoril in pred kraljem rekel: »Tvoji darovi naj ostanejo tebi, in svoja darila daj drugemu! Ti, Baltazar, si se vzdignil zoper Gospoda nebes. Posode njegovega templja si dal prinesti predse, in si pil vino iz njih s svojimi velikaši, soprogami in pevkami. Slavil si bogove iz srebra in zlata, brona, železa, lesa in kamna, ki ne vidijo, ne slišijo in nimajo razuma. Toda Boga, v čigar oblasti je tvoj dih življenja in vsa tvoja pota, nisi častil. Zato je poslal dlan roke in je bilo napisano to pisanje. Napisano pa je: Mane, tekel, fares.

To pa je razlaga besed: Mane: Bog je preštel tvoje kraljestvo in mu naredil konec. Tekel: tehtan si bil na tehtnici in najden prelahek. Fares: tvoje kraljestvo bo razdeljeno in dano Medijcem in Perzijcem.«

Spev z odpevom

Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

DanD 3,62-67

Slavite Gospoda, sonce in luna,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, zvezde na nebu,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, dež in rosa,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, vsi vetrovi,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, ogenj in vročina,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavita Gospoda, mraz in pripeka,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bodi zvest do smrti, govori Gospod, in dal ti bom venec življenja. Aleluja.

Jezus napove preganjanje učencev in Božje varstvo nad njimi

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,12-19)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Po vas bodo stegnili roke in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili pred kralje in poglavarje zaradi mojega imena. Zgodilo pa se vam bo to v pričevanje. Vtisnite si torej v srce, da ne boste naprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom dal zgovornost in modrost, ki ji ne bodo mogli nasprotovati ali ji ugovarjati vsi vaši nasprotniki.

Izdajali vas bodo celo starši in bratje in sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.
Sv. vietnamski mučenci (24. november)

Sv. vietnamski mučenci (leto I), obvezni god

Berilo

V veliki žalosti umiram v tuji deželi

Berilo iz 1. knjige Makabejcev (1 Mkb 6,1-13)

Ko je kralj Antioh hodil po goratih deželah, je slišal, da je v perzijski Elimaidi mesto, slavno po bogastvu, srebru in zlatu. V njem da je zelo bogato svetišče; tam da so zlate opreme, oklepi in orožje, kar je tam pustil makedonski kralj, Filipov sin Aleksander, ki je zavladal kot prvi izmed Grkov. Prišel je in skušal mesto zavzeti in opleniti, pa ga ni mogel, ker so meščani zvedeli o tem naklepu. Vzdignili so se v boj zoper njega, tako da je pobegnil in z veliko žalostjo odrinil od tam, da bi se vrnil v Babilon.

Tedaj mu je prišel nekdo v Perzijo sporočat, da so bile poražene vojske, ki so odšle v Judovo deželo. Lizija da je šel na čelu močne vojske, pa so ga Judje premagali, in se okrepili z orožjem, vojnimi krdeli in obilnim plenom, ki so ga odvzeli vojskam, katere so pobili. Da so tudi porušili mališki žrtvenik, ki ga je postavil na oltarju v Jeruzalemu, in da so svetišče kakor prej obdali z visokimi zidovi, prav tako tudi mesto Betsuro.

Ko je kralj to slišal, se je ustrašil in zelo razburil. Zgrudil se je na ležišče in od žalosti zbolel, ker se mu ni zgodilo, kakor je želel. Ostal je tam več dni, ker se ga je vedno znova lotevala otožnost; mislil je, da bo umrl.

Tedaj je poklical vse svoje prijatelje in jim rekel: »Spanje je zbežalo od mojih oči in srce mi je upadlo od skrbi. Dejal sem sam pri sebi: ,V kakšno stisko sem prišel in v kako veliko potrtost, ki me zdaj spreletava! Bil sem spoštovan in priljubljen, dokler sem vladal.' Zdaj pa se spominjam hudega, kar sem storil v Jeruzalemu; vzel sem vse zlate in srebrne posode, ki so bile v njem, in poslal vojske, da bi brez vzroka iztrebile Judove prebivalce. Zdaj vem, da me je zaradi tega zadela ta nesreča. Glejte, v veliki žalosti umiram v tuji deželi.«

Psalm 9

Odpev: »Opeval bom tvoje ime, Najvišji.«

Ps 9,2-4.6.16.19

Slavil te bom, Gospod, z vsem svojim srcem,
oznanjeval bom vsa tvoja čudovita dela,
veselil se nad teboj in radoval,
opeval tvoje ime, Najvišji!
Ker so se moji sovražniki umaknili,
padli so pred tabo in se pogubili.
Ugnal si narode, brezbožneže si uničil,
izbrisal si njih ime na veke.
16 Narodi so se pogreznili v jamo, ki so jo naredili,
v zanko, ki so jo skrivaj nastavili, se je njih noga ujela.
19 Zakaj ubožec ne bo pozabljen za vselej,
zaupanje bednih ne izgine na veke.

Evangelij

Prim. 1 Kor 15,49

Aleluja

Aleluja. Kakor smo nosili podobo zemeljskega, tako bomo nosili tudi podobo nebeškega. Aleluja.

Bog daje večno življenje

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 20,27-40)

Tisti čas so prišli nekateri izmed saducejev, ki pravijo, da ni vstajenja, in so Jezusa vprašali: »Učenik, Mojzes nam je zapisal: ,Če komu umrje brat, ki je oženjen, pa je brez otrok, naj vzame ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu.' Bilo je pa sedem bratov. Prvi se je oženil, pa je umrl brez otrok. In vzel jo je drugi in tretji, prav tako pa tudi vsi sedmeri in niso zapustili otrok in so pomrli. Za vsemi je umrla tudi žena. Katerega izmed njih bo ob vstajenju torej žena? Kajti za ženo jo je imelo vseh sedem.«

Jezus jim je odgovoril: »Otroci tega veka se ženijo in možijo; tisti pa, ki bodo vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ženili in ne možile, zakaj tudi umreti ne bodo mogli več; enaki so namreč angelom in so božji otroci, ker so otroci vstajenja. Da pa umrli vstajajo, je tudi Mojzes pokazal v zgodbi o grmu, ko Gospoda imenuje ,Boga Abrahamovega in Boga Izakovega in Boga Jakobovega'; ni pa Bog mrtvih, ampak živih, zakaj njemu vsi živijo.«

Oglasili pa so se nekateri izmed pismoukov in so rekli: »Učenik, dobro si povedal.« In nič več si ga niso upali vpraševati.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021