HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 24. novembra 2020

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Andrej Dung Lac in tovarisi mucenci


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva)
(23.11.2014 ob 9h, dolžina: 13:32)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Robert Friškovec - Zavod za prestajanje zaporne kazni Solkan
(20.11.2011 ob 10h, dolžina: 8:56)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Šentjur pri Celju
(23.11.2008 ob 10h, dolžina: 7:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)


Sv. vietnamski mučenci, obvezni god

Torek 34. tedna med letom (leto II)

»Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« (Lk 21,6)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bel oblak je razodetje Sina človekovega z zlatim vencem na glavi. Ta izreka nad ljudmi sodbo, ki jo ponazarjata trgatev in žetev. Njegova sodba pomeni kazen za tiste, ki ga zavračajo, in odrešenje za zveste. Evangelist mi pravi, da bodo šla moja dejanja skozi sodbo ljubezni. Gospod, pomagaj mi dejavno in odgovorno uporabljati darove, da bom v tvoji moči gradil kraljestvo in oznanjeval upanje ter odrešenje.

Evangelij

Judje se čudijo mogočnemu templju, Jezus pa napove njegovo porušenje in pokaže na konec sveta. Pri tem me vabi, naj se ne bi utapljal v radovednosti, ampak da postavim svojo prihodnost v njegove roke. Gospod, hvala, ker znova prihajaš v moje življenje. Daj mi moči, da te bom buden pričakoval in se ne bom dal zapeljati lažnim napovedim in strahovom.

Primož Krečič

Berilo

Bog oznanja čas žetve

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 14,14-19)

Jaz, Janez, sem videl: in glej, bil je bel oblak, in na oblaku je sedel nekdo, ki je bil podoben Sinu človekovemu; imel na glavi zlato krono in v roki oster srp. In prišel je iz svetišča drug angel in je zaklical z močnim glasom sedečemu na oblaku: »Nastavi svoj srp in požanji, ker je prišla ura žetve, zakaj žetev na zemlji je do kraja zrela.« In sedeči na oblaku je zamahnil s svojim srpom po zemlji in zemlja je bila požeta.

Še drug angel je prišel iz svetišča, ki je v nebesih; tudi ta je imel oster srp. In od oltarja je prišel še drug angel, ki je imel oblast nad ognjem; in zaklical je z močnim klicem onemu, ki je imel oster srp: »Nastavi svoj ostri srp ter poreži grozde z vinske trte na zemlji, zakaj dozorele so njene jagode.« In angel je zamahnil s svojim srpom po zemlji ter obral vinsko trto na zemlji in grozde je vrgel v veliko tlačilnico Božjega srda.

Psalm 96

Odpev: »Gospod pride sodit zemljo.«

Ps 96,10.11-12.13

Govorite med narodi: Gospod kraljuje,
utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Gospod pride sodit zemljo.«
Veselijo naj se nebesa in zemlja,
šumi naj morje in kar ga napolnjuje,
veseli naj se polje in vse, kar je v njem.
Odpev: »Gospod pride sodit zemljo.«
Naj se raduje vse drevje v gozdu
pred Gospodom, ker pride sodit zemljo;
sodil bo s pravičnostjo in v resnici.
Odpev: »Gospod pride sodit zemljo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Čujte in bodite pripravljeni, ker ne veste, katero uro pride Sin človekov. Aleluja.

Veličastni jeruzalemski tempelj bo popolnoma porušen

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,5-11)

Ko so nekateri govorili o templju, da je okrašen z lepimi kamni in z darovi, je rekel Jezus: »To, kar vidite – prišli bodo dnevi, v katerih ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil razrušen.«

Vprašali pa so ga: »Učenik, kdaj bo torej to in kakšno bo znamenje, ko se bo to zgodilo?« On pa je rekel: »Glejte, da se ne daste premotiti! Mnogo jih bo namreč prišlo z mojim imenom in bodo govorili: ›Jaz sem‹ in ›Čas se je približal.‹ Ne hodite torej za njimi. Ko boste pa slišali o vojskah in uporih, se ne ustrašite; to se mora prej zgoditi, a ne bo še takoj konec.«

Tedaj jim je govoril: »Vstal bo narod zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo; veliki potresi bodo in kužne bolezni in lakota po mnogih krajih; grozote bodo in velika znamenja na nebu.«
Sv. vietnamski mučenci (24. november)

Sv. vietnamski mučenci (leto II), obvezni god

Berilo

V veliki žalosti umiram v tuji deželi

Berilo iz 1. knjige Makabejcev (1 Mkb 6,1-13)

Ko je kralj Antioh hodil po goratih deželah, je slišal, da je v perzijski Elimaidi mesto, slavno po bogastvu, srebru in zlatu. V njem da je zelo bogato svetišče; tam da so zlate opreme, oklepi in orožje, kar je tam pustil makedonski kralj, Filipov sin Aleksander, ki je zavladal kot prvi izmed Grkov. Prišel je in skušal mesto zavzeti in opleniti, pa ga ni mogel, ker so meščani zvedeli o tem naklepu. Vzdignili so se v boj zoper njega, tako da je pobegnil in z veliko žalostjo odrinil od tam, da bi se vrnil v Babilon.

Tedaj mu je prišel nekdo v Perzijo sporočat, da so bile poražene vojske, ki so odšle v Judovo deželo. Lizija da je šel na čelu močne vojske, pa so ga Judje premagali, in se okrepili z orožjem, vojnimi krdeli in obilnim plenom, ki so ga odvzeli vojskam, katere so pobili. Da so tudi porušili mališki žrtvenik, ki ga je postavil na oltarju v Jeruzalemu, in da so svetišče kakor prej obdali z visokimi zidovi, prav tako tudi mesto Betsuro.

Ko je kralj to slišal, se je ustrašil in zelo razburil. Zgrudil se je na ležišče in od žalosti zbolel, ker se mu ni zgodilo, kakor je želel. Ostal je tam več dni, ker se ga je vedno znova lotevala otožnost; mislil je, da bo umrl.

Tedaj je poklical vse svoje prijatelje in jim rekel: »Spanje je zbežalo od mojih oči in srce mi je upadlo od skrbi. Dejal sem sam pri sebi: ,V kakšno stisko sem prišel in v kako veliko potrtost, ki me zdaj spreletava! Bil sem spoštovan in priljubljen, dokler sem vladal.' Zdaj pa se spominjam hudega, kar sem storil v Jeruzalemu; vzel sem vse zlate in srebrne posode, ki so bile v njem, in poslal vojske, da bi brez vzroka iztrebile Judove prebivalce. Zdaj vem, da me je zaradi tega zadela ta nesreča. Glejte, v veliki žalosti umiram v tuji deželi.«

Psalm 9

Odpev: »Opeval bom tvoje ime, Najvišji.«

Ps 9,2-4.6.16.19

Slavil te bom, Gospod, z vsem svojim srcem,
oznanjeval bom vsa tvoja čudovita dela,
veselil se nad teboj in radoval,
opeval tvoje ime, Najvišji!
Ker so se moji sovražniki umaknili,
padli so pred tabo in se pogubili.
Ugnal si narode, brezbožneže si uničil,
izbrisal si njih ime na veke.
16 Narodi so se pogreznili v jamo, ki so jo naredili,
v zanko, ki so jo skrivaj nastavili, se je njih noga ujela.
19 Zakaj ubožec ne bo pozabljen za vselej,
zaupanje bednih ne izgine na veke.

Evangelij

Prim. 1 Kor 15,49

Aleluja

Aleluja. Kakor smo nosili podobo zemeljskega, tako bomo nosili tudi podobo nebeškega. Aleluja.

Bog daje večno življenje

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 20,27-40)

Tisti čas so prišli nekateri izmed saducejev, ki pravijo, da ni vstajenja, in so Jezusa vprašali: »Učenik, Mojzes nam je zapisal: ,Če komu umrje brat, ki je oženjen, pa je brez otrok, naj vzame ženo njegov brat in obudi zarod svojemu bratu.' Bilo je pa sedem bratov. Prvi se je oženil, pa je umrl brez otrok. In vzel jo je drugi in tretji, prav tako pa tudi vsi sedmeri in niso zapustili otrok in so pomrli. Za vsemi je umrla tudi žena. Katerega izmed njih bo ob vstajenju torej žena? Kajti za ženo jo je imelo vseh sedem.«

Jezus jim je odgovoril: »Otroci tega veka se ženijo in možijo; tisti pa, ki bodo vredni, da dosežejo oni vek in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ženili in ne možile, zakaj tudi umreti ne bodo mogli več; enaki so namreč angelom in so božji otroci, ker so otroci vstajenja. Da pa umrli vstajajo, je tudi Mojzes pokazal v zgodbi o grmu, ko Gospoda imenuje ,Boga Abrahamovega in Boga Izakovega in Boga Jakobovega'; ni pa Bog mrtvih, ampak živih, zakaj njemu vsi živijo.«

Oglasili pa so se nekateri izmed pismoukov in so rekli: »Učenik, dobro si povedal.« In nič več si ga niso upali vpraševati.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020