Božja beseda za ponedeljek, 24. januarja 2022

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)


Sv. Frančišek Saleški, obvezni god

Ponedeljek 3. tedna med letom (leto II)

»Ako je hiša sama v sebi razdvojena, ta hiša ne more obstati« (Mr 3,24).

Berilo

Bog obljubi Davidu, da bo kralj

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 5,1-7.10)

Tedaj so prišli vsi Izraelovi rodovi k Davidu v Hebron in rekli: »Glej, tvoja kost smo in tvoje meso. Že poprej, ko je bil Savel kralj čez nas, si ti vodil Izraela na vojsko in nazaj. Tebi je Gospod obljubil: ,Ti boš pasel moje ljudstvo Izraela in ti boš knez čez Izraela.'« Ko so prišli vsi Izraelovi starešine h kralju v Hebron, je kralj David sklenil z njimi v Hebronu zavezo pred Gospodom. Potem so mazilih Davida za kralja čez Izraela.

David je bil star trideset let, ko je postal kralj, vladal pa je štirideset let. V Hebronu je kraljeval Judu sedem let in šest mesecev, v Jeruzalemu pa triintrideset let vsemu Izraelu in Judu. Kralj je šel s svojimi možmi v Jeruzalem zoper Jebusejce, prebivalce dežele. Rekli so Davidu: »Ne prideš tu noter, ampak slepi in hromi te bodo pregnali.« To je: David ne bo prišel tu noter. David pa je zavzel grad Sion, to je Davidovo mesto. Vedno bolj je napredoval v moči in Gospod, Bog vesoljstva, je bil z njim.

Psalm 89

Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«

Ps 89,20.21-22.25-26

Nekdaj si govoril v videnju
in rekel svojim svetim:
»Nadel sem krono mogočnemu,
povzdignil sem izvoljenca izmed ljudstva.
Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«
Našel sem Davida, svojega hlapca,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«
Moja zvestoba in moja milost bosta z njim,
v mojem imenu bo zrasla njegova moč;
njegovo roko stegnem nad morje,
nad reke njegovo desnico.«
Odpev: »Bog je zvest in milostljiv.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, moj oče ga ljubi in bova k njemu prišla. Aleluja.

Jezus napoveduje satanov poraz

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,22-30)

Tisti čas so pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, govorili o Jezusu: »Od Beelzebula je obseden in s poglavarjem hudih duhov izganja hude duhove.«

Jezus jih je poklical in jim govoril v prilikah: »Kako more satan izganjati satana? In ako je kraljestvo razdeljeno samo v sebi, tako kraljestvo ne more obstati. Ako je hiša sama v sebi razdvojena, ta hiša ne more obstati. Ako se je satan vzdignil zoper sebe in je razdeljen, ne more obstati, ampak ga bo konec.

Nihče ne more priti v hišo močnega in mu ugrabiti opravo, če močnega poprej ne zveže; šele tedaj bo oplenil njegovo hišo. Resnično, povem vam: Človeškim otrokom bo odpuščeno vse, kar so zagrešili grehov in kletvin, kdor pa izreče kletev zoper Svetega Duha, ne dobi odpuščenja nikoli, temveč je kriv večne pregrehe.« Trdili so namreč: »Od hudega duha je obseden.«
Sv. Frančišek Saleški (leto II), obvezni god

Berilo

Poganom je treba oznaniti Kristusovo bogastvo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 3,8-12)

Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana ta milost, da bi poganom oznanil nedoumljivo bogastvo Kristusovo ter vsem pojasnil, kakšen je načrt skrivnosti, od vekov skrite v Bogu, ki je vse ustvaril, 10 da bi se zdaj vladarstvom in oblastem v nebesih po Cerkvi oznanila mnogovrstna božja modrost, 11 po večnem sklepu, ki ga je izvršil v Kristusu Jezusu, našem Gospodu, 12 v katerem imamo srčnost in zaupljiv pristop po veri vanj.

Psalm 88

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 88,2-5.21-22.25.27

Gospod, moj Bog, podnevi vpijem,
ponoči tožim pred teboj.
Naj pride k tebi moja molitev,
nagni svoje uho k mojemu vpitju!
Zakaj moja duša je nasičena s hudim,
moje življenje se bliža kraljestvu smrti.
Štejejo me med pogrezajoče se v jamo,
postal sem kakor mož brez moči.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Frančišek Saleški

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (3. nedelja med letom)
(24.1.2016 ob 18h, dolžina: 15:47)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(24.1.2016 ob 10h, dolžina: 10:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(24.1.2016 ob 10h, dolžina: 13:01)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(24.1.2016 ob 9h, dolžina: 13:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(24.1.2016 ob 7h, dolžina: 16:01)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Tadej Legnar - Slovenj Gradec
(27.1.2013 ob 10h, dolžina: 8:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Nadškof Anton Stres - umestitev
(24.1.2010 ob 10h, dolžina: 13:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David je izbran za kralja. Izraelski rodovi mu izrazijo vdanost in Bog mu obljubi svoj blagoslov. Osvoji Jeruzalem, ki postane simbol edinosti Izraela. Ne bom se odločal na silo, ampak po Božjih nasvetih in v korist ljudi. Gospod, hvala, ker me učiš modrosti in blagoslavljaš delo, ki je v edinosti s tabo in z ljudmi.

Evangelij

Jezus kaže na lažne obsodbe pismoukov in odkriva pomen svojega poslanstva osvobajanja ljudi. On je odrešenik. Kdor zavrže njegovo pomoč in ljubezen, postane popoln ujetnik svojega zla. Trudil se bom za odkrito zaupanje Jezusu. Gospod, pomagaj mi, da bom v še tako hudi temi iskal pomoči pri tebi, ki si usmiljen in vedno prinašaš svoje odpuščanje ter pomoč.

Primož Krečič

Sv. Frančišek Saleški (24. januar)

Zadnja homilija (3. nedelja med letom)
(24.1.2016 ob 18h, dolžina: 15:47)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(24.1.2016 ob 10h, dolžina: 10:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(24.1.2016 ob 10h, dolžina: 13:01)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(24.1.2016 ob 9h, dolžina: 13:17)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(24.1.2016 ob 7h, dolžina: 16:01)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Tadej Legnar - Slovenj Gradec
(27.1.2013 ob 10h, dolžina: 8:32)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Nadškof Anton Stres - umestitev
(24.1.2010 ob 10h, dolžina: 13:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. o sv. Frančišku Saleškem pri avdienci v sredo, 2. marca 2011 ...

Dragi bratje in sestre!
»Dieu est le Dieu du coeur humain« ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.