HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 24. januarja 2020

Svetnik za vsak dan
Sv. Frančišek Saleški


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (2. nedelja med letom) - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(19.1.2014 ob 10h, dolžina: 14:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. nedelja med letom
(19.1.2014 ob 9h, dolžina: 14:05)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

2. nedelja med letom - Aleš Pečavar - Ljubljana - Polje
(16.1.2011 ob 10h, dolžina: 5:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)


Sv. Frančišek Saleški, obvezni god

Petek 2. tedna med letom (leto II)

»Postavil jih je dvanajst, da bi bili z njim in bi jih pošiljal pridigovat« (Mr 3,14)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David ne vrača hudobije, ki je je bil deležen od Savla. Ohranja spoštovanje do njega in se zaveda, da je sodnik le Bog in ne človek. Tudi ko dobi priložnost, da bi ga prijel, ga ne umori. Nikoli, tudi ko bo najhuje, ne bom posegel po moči zla in maščevanju. Gospod, uči me trdnega zaupanja vate, da ne bom prelomil ljubezni in bom pustil, da boš mogel ti delovati po dogodkih.

Evangelij

Jezus pokliče dvanajstere, da jih sprejme v ožjo skupnost in pripravi za oznanjevanje evangelija. Tudi mene kliče, da bi bil z njim in pripadal njegovi družini. Vabi me k oznanjevanju Božjega gospostva v svetu, da ga ponesem tistim, ki so zanj odprti. Gospod, hvala za tvojo skupnost. Pomagaj mi, da bom šel s celim srcem tja, kamor me pošiljaš.

Primož Krečič

Berilo

David spoštuje Gospodovega maziljenca Savla

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 24,3-21)

David je moral bežati pred Savlom. Tedaj je Savel vzel tri tisoč mož, izbranih iz vsega Izraela, in šel iskat Davida in njegove može. Prišel je k ovčjim stajam ob potu. Tam je bila votlina, v katero je vstopil Savel, da bi opravil svojo potrebo. David in njegovi možje pa so se mudili zadaj v votlini. Davidovi možje so mu rekli: »Glej, to je dan, o katerem ti je govoril Gospod: ›Dal ti bom tvojega sovražnika v roke, da mu storiš, kar ti bo všeč.‹« David je vstal in na skrivnem odrezal konec Savlovega plašča. Nato pa je Davida pekla vest, ker je odrezal konec Savlovega plašča. Rekel je svojim možem: »Gospod me obvaruj, da bi storil kaj takega svojemu gospodu, in stegnil roko zoper njega! Saj je Gospodov maziljenec.« Pregovoril je svoje može ter jim ni dopustil, da bi se vzdignili zoper Savla. Savel pa je vstal iz votline in šel svojo pot. Potem je David vstal, šel iz votline in klical za Savlom: »Moj gospod in kralj!« Ko se je Savel ozrl, se je David pripognil z obrazom do tal in se mu poklonil.

Potem je rekel Savlu: »Zakaj poslušaš govorice ljudi, ki pravijo: ›Glej, David išče tvojo pogubo‹? Ta dan si videl na lastne oči, da te je Gospod danes v votlini dal meni v roke. Rekli so, naj te umorim. Pa sem ti prizanesel in rekel: ›Ne bom stegnil roke zoper svojega gospoda, ker je Gospodov maziljenec‹. Oče, glej vendar konec svojega plašča v moji roki! Iz tega, da sem odrezal konec tvojega plašča, pa te nisem umoril, spoznaj in uvidi, da ne mislim na hudobijo in izdajstvo in da se nisem pregrešil zoper tebe, čeprav mi strežeš po življenju!

Gospod naj sodi med menoj in teboj, Gospod naj se zaradi mene maščuje nad tabo, a moja roka se te ne bo lotila. Kakor pravi star pregovor: Od hudobnežev prihaja hudobija, a moja roka se te ne bo lotila. Za kom se je gnal Izraelov kralj? Koga preganjaš? Mrtvega psa, navadno bolho. Gospod naj bo torej sodnik in naj razsodi med menoj in teboj; naj pregleda in razsodi mojo pravdo ter me reši tvojih rok!«

Ko je David nehal govoriti Savlu te besede, je Savel rekel: »Ali je to tvoj glas, moj sin David?« In Savel je začel na glas jokati. Rekel je Davidu: »Pravičnejši si od mene; kajti ti si mi skazoval dobro, jaz pa sem ti vračal hudo. Danes si mi pokazal, kaj si mi dobrega storil, ko me nisi umoril, dasi me je Gospod predal v tvoje roke. Če kdo zaloti svojega sovražnika, ali ga pusti mirno oditi? Gospod ti povrni dobroto, ki si mi jo danes skazal. Zdaj vem, da boš gotovo kralj in da bo Izraelovo kraljestvo stalno v tvoji roki.«

Psalm 57

Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«

Ps 57,2.3-4.6.11

Usmili se me, Bog, usmili se me;
k tebi se zateka moja duša,
v tvoje varstvo se zatekam,
dokler vihar ne gre mimo.
Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«
Kličem k Bogu, Najvišjemu,
k Bogu, ki mi skazuje dobrote.
Naj pošlje pomoč iz nebes in me reši,
naj pošlje svojo milost in zvestobo.
Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa!
Na vso zemljo razširi svoje veličastvo!
Velika do nebes je tvoja dobrota,
do oblakov sega tvoja zvestoba.
Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, moj oče ga ljubi in bova k njemu prišla. Aleluja.

Jezus pokliče apostole

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,13-19)

Tisti čas je šel Jezus na goro ter poklical k sebi, katere je sam hotel, in so prišli k njemu. Postavil jih je dvanajst, da bi bili z njim in bi jih pošiljal pridigovat in bi imeli oblast izganjati hude duhove. Postavil je torej dvanajstere: Simona, ki mu je dodal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, katerima je dodal ime Boanerges, to je sinova groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananejca in Juda Iškariota, ki ga je tudi izdal.
Sv. Frančišek Saleški (24. januar)

Sv. Frančišek Saleški (leto II), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. o sv. Frančišku Saleškem pri avdienci v sredo, 2. marca 2011 ...

Dragi bratje in sestre!
»Dieu est le Dieu du coeur humain« ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Poganom je treba oznaniti Kristusovo bogastvo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 3,8-12)

Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana ta milost, da bi poganom oznanil nedoumljivo bogastvo Kristusovo ter vsem pojasnil, kakšen je načrt skrivnosti, od vekov skrite v Bogu, ki je vse ustvaril, 10 da bi se zdaj vladarstvom in oblastem v nebesih po Cerkvi oznanila mnogovrstna božja modrost, 11 po večnem sklepu, ki ga je izvršil v Kristusu Jezusu, našem Gospodu, 12 v katerem imamo srčnost in zaupljiv pristop po veri vanj.

Psalm 88

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 88,2-5.21-22.25.27

Gospod, moj Bog, podnevi vpijem,
ponoči tožim pred teboj.
Naj pride k tebi moja molitev,
nagni svoje uho k mojemu vpitju!
Zakaj moja duša je nasičena s hudim,
moje življenje se bliža kraljestvu smrti.
Štejejo me med pogrezajoče se v jamo,
postal sem kakor mož brez moči.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021