Božja beseda za soboto, 23. septembra 2023


Sv. Pij iz Pietrelcine, obvezni god

Sobota 24. tedna med letom (leto I)

»Rekel jim je: 'Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah.'« (Lk 8, 10a)

Berilo

Ohranimo vero v evangelij do Kristusovega prihoda

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 6,13-16)

Preljubi, zapovedujem ti vpričo Boga, ki vse oživlja, in Jezusa Kristusa, ki je pod Poncijem Pilatom dobro pričeval, da ohraniš zapoved brez madeža in brez graje do prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki ga bo ob svojem času pokazal blaženi in edini Vladar, Kralj nad kralji in Gospod nad gospodi, ki ima edini nesmrtnost in prebiva v nedostopni svetlobi, ki ga noben človek ni videl in ga videti tudi ne more; njemu čast in večno gospostvo. Amen.

Psalm 100

Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«

Ps 100,2.3.4.5

Glasno pritrjujte Gospodu, vse dežele,
služite Gospodu z veseljem!
Stopajte pred njegovo obličje z radostjo!
Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«
Vedite, Gospod je Bog:
on nas je naredil in mi smo njegovi,
njegovo ljudstvo in ovce njegove paše.
Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«
Vstopite skoz’ njegova vrata s hvalnim petjem,
v njegove dvore s hvalnicami;
slavite ga, blagrujte njegovo ime!
Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«
Zakaj dober je Gospod,
vekomaj traja njegovo usmiljenje
in od roda do roda njegova zvestoba.
Odpev: »Stopajte veseli pred Božje obličje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite Božjo besedo ne kot človeško besedo, marveč kot Božjo besedo, kar resnično je. Aleluja.

Ohranimo oznanjeno besedo in obrodimo sad

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 8,4-15)

Ker se je zbirala velika množica in so iz mest prihajali k Jezusu, je povedal v priliki: »Sejavec je šel seme sejat. Ko je sejal, ga je nekaj padlo poleg pota in je bilo pohojeno in ptice neba so ga pozobale. Drugo je padlo na skalo; in ko je pognalo, je usahnilo, ker ni imelo vlage. Drugo je padlo v sredo med trnje; in trnje, ki je z njim zrastlo, ga je zadušilo. Drugo je padlo na dobro zemljo in je zrastlo ter obrodilo stoteren sad.« Ko je to govoril, je zaklical: »Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!«

Njegovi učenci pa so ga vprašali, kaj pomeni ta prilika. Rekel jim je: »Vam je dano razumeti skrivnost Božjega kraljestva, drugim pa v prilikah, da gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne razumejo.

Prilika pa to pomeni: Seme je Božja beseda. Kateri so poleg pota, so tisti, ki poslušajo, nato pa pride hudič in vzame besedo iz njih src, da ne verujejo in se ne rešijo. Kateri so na skali, so tisti, ki z veseljem sprejemajo besedo, kadar jo slišijo, pa nimajo korenine: nekaj časa verujejo, ob času skušnjave pa odpadejo. Seme, ki je padlo med trnje, pa so tisti, ki slišijo, pa gredo in se v skrbeh in bogastvu in nasladnostih življenja zadušijo in ne obrodijo sadu. Ono, ki je v dobri zemlji, pa so tisti, ki besedo slišijo in ohranijo v dobrem in plemenitem srcu ter obrodijo sad v potrpljenju.«
Sv. Pij iz Pietrelcine (leto I), obvezni god

Berilo

Kdor se hoče ponašati, naj se ponaša v Gospodu

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 9,22-23)

Tako govori Gospod: Modri naj se ne hvali s svojo modrostjo, močni naj se ne hvali s svojo močjo, bogati naj se ne hvali s svojim bogastvom. Temveč kdor se hoče ponašati, naj se ponaša s tem, da je razumen in pozna mene, da sem jaz Gospod, ki delam dobro, prav in pravično na zemlji. To mi je namreč všeč, govori Gospod.

Ali

Meni je svet križan in jaz svetu

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 6,14-18)

Bratje in sestre, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. Kajti v Jezusu Kristusu niti obreza niti neobreza nič ne velja, ampak nova stvar. In kateri koli se bodo po tem pravilu ravnali, mir in usmiljenje nad njimi in nad Božjim Izraelom. V prihodnje mi nihče ne delaj težav; kajti jaz nosim znamenja Gospoda Jezusa Kristusa na svojem telesu.

Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa z vašim duhom, bratje! Amen.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Evangelij

Prim. Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Mali umevajo Božje razodetje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
sv. pater Pij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel spodbuja Timoteja, naj izpolnjuje zapovedi in slavi Gospoda, ki se bo razodel ob koncu časov, ko bo vzpostavil svoje kraljevanje in nesmrtnost za razliko od lažnih bogov, ki jih časti ljudstvo. Tudi jaz mu moram zapeti hvalnico z vsem svojim življenjem. Gospod, hvala za tvoje pričevanje, ko si razkril neskončno ljubezen Boga. Hvala, da te morem slaviti bolj kot vse drugo.

Evangelij

Seme, ki pade na cesto, med kamenje in med trnje, je zadušeno. Tisto, ki pade v dobro zemljo, obrodi bogat sad. Življenje Jezusovega učenca mora koreniniti v Božji besedi, čeprav ga želi hudobni duh odvrniti od tega. Boril se bom proti oviram, ki onemogočajo sprejetje Božje besede. Gospod, daj mi pozorno srce, ki bo slišalo tvojo besedo in jo ohranilo, da bo prinesla sadove.

Primož Krečič

Sv. Pij iz Pietrelcine (23. september)