HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 23. septembra 2020

Svetnik za vsak dan
sv. pater Pij


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (25. nedelja med letom) - Srečko Vončina - Črni Vrh nad Idrijo
(21.9.2014 ob 10h, dolžina: 8:36)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

25. nedelja med letom
(21.9.2014 ob 10h, dolžina: 10:48)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

25. nedelja med letom
(21.9.2014 ob 9h, dolžina: 15:28)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

25. nedelja med letom - Peter Miroslavič - Podzemelj
(18.9.2011 ob 10h, dolžina: 11:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

25. nedelja med letom - Robert Petkovšek - Ljubljana - Tabor
(21.9.2008 ob 10h, dolžina: 13:43)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Pij iz Pietrelcine, obvezni god

Sreda 25. tedna med letom (leto II)

»Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike« (Lk 9,1-2)
Zadnje premišljevanje
25. nedelja med letom
20.9.2020

Brez štetja
Povabilo Gospoda se nadaljuje. Danes stopa na poti in vabi v svoj vinograd zastonjske ljubezni, vabi v nenehno občestvo z Njim, kjer je vse, kar je Njegovo, tudi naše. Bog odhaja na ulice in išče človeka, da bi ga ponovno poklical v Odnos s seboj. Išče ga zgodaj zjutraj, ob devetih, ob poldne, ob treh in ob petih popoldne. Simbolno to pomeni vedno! Bog od prvega padca naprej ni nehal klicati in iskati človeka, ki poseda na trgih in ulicah, izgubljen …

Več ...


Nakup tiskane knjige
Anja Kastelic

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ideal modrosti ni revščina, ampak blagostanje, ki je Božji blagoslov. Vendar revež ni preklet, ampak kliče, da drugi delijo dobrine z njim. Bogastvo je nevarno za samozadostnost in pozabo Boga, revščina pa za upornost. Trudil se bom za tak odnos do dobrin, ki me ne bo oddaljeval od Boga in ljudi. Gospod, hvala za vse dobrine. Uči me, da bom ob bogastvu ubog in ob uboštvu bogat.

Evangelij

Jezus izbere apostole, da jim moč nad demoni in boleznimi. Naloga dvanajsterih je oznanjevati prihod Božjega kraljestva in razglašati veselo novico o odrešenju. Morda bodo zavrnjeni, toda ne smejo se ustaviti. Bolj bom odgovoren pri prinašanju vesele novice mnogim ljudem. Gospod, hvala, ker me podpiraš pri vzpostavljanju pobude Duha v raznih okoliščinah.

Primož Krečič

Berilo

Prosimo, da bi znali skromno živeti

Berilo iz knjige pregovorov (Prg 30,5-9)

Vsaka Božja beseda je prečiščena, ščit je tem, ki zaupajo vanj. Ničesar ne dodajaj njegovim besedam, da te ne pokara in zasači v laži! Za dvoje te prosim, ne odrekaj mi tega, preden umrjem: hinavstvo in lažnive besede oddalji od mene, ne dajaj mi ne uboštva ne bogastva, daj mi uživati meni primerno hrano! Da te presit ne zatajim in ne rečem: »Kdo je Gospod?« Ali da obubožan ne kradem in se ne spozabim nad Božjim imenom.

Psalm 119

Odpev: »Tvoja beseda je luč mojim nogam.«

Ps 119,29.72.89.101.104.163

Od blodne poti me odvrni,
svojo postavo mi podári!
Rajši imam tvojo postavo,
kakor tisoče zlata in srebra.
Odpev: »Tvoja beseda je luč mojim nogam.«
Od vekov je tvoja beseda, Gospod,
utrjena v nebesih.
Od vsake slabe poti zadržujem svoje noge,
da bi se držal tvojih besed.
Odpev: »Tvoja beseda je luč mojim nogam.«
Po tvojih postavah postajam razumen,
zato sovražim vsako pot zlaganosti.
Zlaganost sovražim in mrzim,
tvojo postavo ljubim.
Odpev: »Tvoja beseda je luč mojim nogam.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bog nas je poklical po evangeliju, da bi dosegli slavo našega Gospoda Jezusa Kristusa. Aleluja.

Jezus pošlje učence oznanjat blagovest

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,1-6)

Jezus je sklical dvanajstere apostole in jim dal moč in oblast nad vsemi hudimi duhovi in da bi ozdravljal bolezni. Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike in jim je rekel: »Nič ne jemljite na pot, ne palice ne torbe ne kruha ne denarja; tudi ne imejte dveh oblek. In v katero koli hišo pridete, tam ostanite in od tam odhajajte. In kjer koli vas ne sprejmejo, pojdite iz tistega mesta in otresite prah s svojih nog v pričevanje zoper nje.« Šli so torej in hodili od vasi do vasi, oznanjali blagovest in povsod ozdravljali.
Sv. Pij iz Pietrelcine (23. september)

Sv. Pij iz Pietrelcine (leto II), obvezni god

Berilo

Kdor se hoče ponašati, naj se ponaša v Gospodu

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 9,22-23)


22 Tako govori Gospod:
Modri naj se ne hvali s svojo modrostjo,
močni naj se ne hvali s svojo močjo,
bogati naj se ne hvali s svojim bogastvom;
23 ampak s tem naj se hvali, kdor se hoče hvaliti,
da ima razum in mene pozna,
da sem jaz Gospod,
ki delam milost, pravico in pravičnost na zemlji.
Da, taki so mi po volji, govori Gospod.

ali

14 Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. 15 Zakaj v Kristusu Jezusu niti obreza niti neobreza nič ne velja, ampak nova stvar. 16 In kateri koli se bodo po tem pravilu ravnali, mir in usmiljenje nad njimi in nad Izraelom božjim! 17 V prihodnje mi nihče ne delaj težav; zakaj jaz nosim znamenje Gospoda Jezusa na svojem telesu. 18 Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa z vašim duhom, bratje. Amen.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Prim. Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Mali umevajo Božje razodetje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020