HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 23. septembra 2019

Svetnik za vsak dan
sv. pater Pij


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (25. nedelja med letom) - Škof Stanislav Lipovšek - Nova cerkev
(22.9.2013 ob 10h, dolžina: 15:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

25. nedelja med letom - Alojz Milharčič - Knežak
(22.9.2013 ob 10h, dolžina: 7:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

25. nedelja med letom - Franc Likar - Slavina pri Postojni
(19.9.2010 ob 10h, dolžina: 10:21)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Pij iz Pietrelcine, obvezni god

Ponedeljek 25. tedna med letom (leto I)

»Kdor namreč ima, se mu bo dalo, in kdor nima, se mu bo vzelo tudi to, kar se mu zdi, da ima.« (Lk 8,18)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ezrova knjiga govori o drugem izhodu. Izgnanci se po Božji obljubi in Kirovem ediktu vračajo in vzpostavijo življenje na temelju postave, duhovništva in templja. Božji Duh navdihne še druge, da pomagajo. Ob Božji pomoči se bom spet vrnil domov in pri tem pomagal še drugim. Gospod, hvala za tvoje reševanje, da se vračam v svoj Jeruzalem, kjer me želiš imeti.

Evangelij

Jezusova beseda je kakor luč, zato ne more biti skrita. Pomembno je, kako jo ljudje poslušajo. Beseda razsvetljuje, kar prinaša v srce svetlobo Boga. Učljivo bom sprejemal to besedo, da bo navdihovala moje izbire. Gospod, pomagaj mi, da bom vzljubil tvojo Besedo, jo ohranil v srcu in bo obrodila dobre sadove.

Primož Krečič

Berilo

Božje ljudstvo naj se vrne v Jeruzalem in pozida Gospodovo hišo

Berilo iz Ezdrove knjige (Ezr 1,1-6)

V prvem letu perzijskega kralja Cira je Gospod, da bi se spolnila Gospodova beseda po preroku Jeremiju, obudil duha perzijskega kralja Cira, da je razglasil po vsem svojem kraljestvu in tudi pismeno naznanil: »Tako govori perzijski kralj Cir: Vsa kraljestva na zemlji mi je dal Gospod, nebeški Bog, in mi naročil, naj mu sezidam tempelj v Jeruzalemu v Judeji. Kdo je med vami izmed vsega njegovega ljudstva? Njegov Bog bodi z njim in naj gre v Jeruzalem v Judeji ter naj zida hišo Gospoda, Izraelovega Boga; to je Bog, ki je v Jeruzalemu. Vse ostanke ljudstva pa naj na vseh krajih, kjer bivajo kot tujci, ljudje teh krajev podprejo s srebrom in zlatom, z imovino in živino, kakor tudi s prostovoljnimi darovi za Božjo hišo v Jeruzalemu.«

Tedaj so se vzdignili poglavarji Judovih in Benjaminovih družin ter duhovniki in leviti, vsi, katerih duha je Bog obudil, da bi šli in sezidali Gospodovo hišo v Jeruzalemu. Vsi ljudje njih okolice so jih podprli s srebrnimi pripravami, z zlatom, imovino in živino ter dragocenimi darili, poleg vsega tega, kar so prostovoljno darovali.

Psalm 126

Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike,
nam je bilo, kot bi sanjali;
tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik radostnih pesmi.
Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«
Tedaj so rekli med narodi:
»Velike reči je Gospod zanje storil!«
Da, velike reči je Gospod za nas storil:
razveselili smo se!
Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«
Gospod, obrni našo usodo
kakor hudournike v južni deželi!
Kateri sejejo v solzah,
žanjejo med veselim petjem.
Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«
Odidejo in jokajo
seme za sejanje nesoč;
pridejo z radostjo
nesoč svoje snope.
Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite Božjo besedo ne kot človeško besedo, marveč kot Božjo besedo, kar resnično je. Aleluja.

Božja luč v nas mora svetiti drugim

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 8,16-18)

Tisti čas je Jezus govoril množicam: »Svetilke, ki jo prižge, nihče ne pokriva s posodo, tudi je ne postavlja pod posteljo, temveč na svetilnik, da tisti, ki prihajajo noter, svetlobo vidijo. Nič ni namreč skritega, kar bi se ne razodelo, in nič skrivnega, kar bi se ne zvedelo in prišlo na svetlo. Glejte torej, kako poslušate! Kdor ima, se mu bo namreč dalo, in kdor nima, se mu bo še to vzelo, kar misli, da ima.«
Sv. Pij iz Pietrelcine (23. september)

Sv. Pij iz Pietrelcine (leto I), obvezni god

Berilo

Kdor se hoče ponašati, naj se ponaša v Gospodu

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 9,22-23)


22 Tako govori Gospod:
Modri naj se ne hvali s svojo modrostjo,
močni naj se ne hvali s svojo močjo,
bogati naj se ne hvali s svojim bogastvom;
23 ampak s tem naj se hvali, kdor se hoče hvaliti,
da ima razum in mene pozna,
da sem jaz Gospod,
ki delam milost, pravico in pravičnost na zemlji.
Da, taki so mi po volji, govori Gospod.

ali

14 Meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, s katerim je meni svet križan in jaz svetu. 15 Zakaj v Kristusu Jezusu niti obreza niti neobreza nič ne velja, ampak nova stvar. 16 In kateri koli se bodo po tem pravilu ravnali, mir in usmiljenje nad njimi in nad Izraelom božjim! 17 V prihodnje mi nihče ne delaj težav; zakaj jaz nosim znamenje Gospoda Jezusa na svojem telesu. 18 Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa z vašim duhom, bratje. Amen.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Prim. Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Mali umevajo Božje razodetje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020