Božja beseda za sredo, 23. septembra 2015


Sv. Pij iz Pietrelcine, obvezni god

Sreda 25. tedna med letom (leto I)

»Poklical je k sebi dvanajstere ter jim dal moč in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje bolezni.« (Lk 9,1)

Berilo

Zahvala Bogu, ki svojih v sužnosti ni zapustil

Berilo iz Ezdrove knjige (Ezr 9,5-9)

Jaz, Ezra, sem se ob večerni daritvi dvignil od svoje muke, si pretrgal oblačila in plašč, padel na kolena ter razprostrl roke proti Gospodu, svojemu Bogu.

Rekel sem: »Moj Bog, sramujem se in se bojim povzdigniti svoje obličje k tebi, moj Bog; kajti naše hudobije so se nam namnožile čez glavo in naša krivda je zrasla do neba. Od dni naših očetov smo v veliki krivdi do danes, in zaradi naših hudobij smo bili mi, naši kralji in duhovniki, izročeni kraljem po deželah v roke pod meč, v ujetništvo, v plenjenje in v očitno sramoto, kakor je še danes.

Zdaj pa nam je Gospod, naš Bog, naklonil za majhen trenutek milost, da nam je pustil ostanek in nam dal oporišče na svojem svetem kraju, da bi nam naš Bog razsvetlil oči in nam podaril malo življenjske moči v naši sužnosti. Kajti sužnji smo, a naš Bog nas v naši sužnosti ni zapustil, temveč nam je naklonil milost pred perzijskimi kralji ter nam podaril življenjsko moč, da postavimo hišo našega Boga in popravimo njene razvaline, in nam dal zavetišče v Judu in v Jeruzalemu.«

Spev z odpevom

Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«

Tob 13,2-4.6-8

Gospod, ti bičaš in ozdravljaš,
vodiš v podzemlje in pripelješ nazaj,
ni ga, ki bi ubežal tvoji roki.
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Glejte torej, kaj nam je storil!
S strahom in trepetom ga slavite,
kralja vekov povišujte s svojimi deli!
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Slavil ga bom v deželi pregnanstva,
ker je razodel svoje veličastvo,
ga pokazal grešnemu ljudstvu.
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«
Grešniki, spreobrnite se torej,
vršite pravico pred Bogom,
zaupajte, da se vas bo usmilil!
Odpev: »Velik si, Gospod, na veke.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite Božjo besedo ne kot človeško besedo, marveč kot Božjo besedo, kar resnično je. Aleluja.

Jezus pošlje učence oznanjat blagovest

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,1-6)

Jezus je sklical dvanajstere apostole in jim dal moč in oblast nad vsemi hudimi duhovi in da bi ozdravljali bolezni. Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike in jim je rekel: »Nič ne jemljite na pot, ne palice ne torbe ne kruha ne denarja; tudi ne imejte dveh oblek. In v katero koli hišo pridete, tam ostanite in od tam odhajajte. In kjer koli vas ne sprejmejo, pojdite iz tistega mesta in otresite prah s svojih nog v pričevanje zoper nje.« Šli so torej in hodili od vasi do vasi, oznanjali blagovest in povsod ozdravljali.
Sv. Pij iz Pietrelcine (leto I), obvezni god

Berilo

Kdor se hoče ponašati, naj se ponaša v Gospodu

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 9,22-23)


22 Tako govori Gospod:
Modri naj se ne hvali s svojo modrostjo,
močni naj se ne hvali s svojo močjo,
bogati naj se ne hvali s svojim bogastvom;
23 ampak s tem naj se hvali, kdor se hoče hvaliti,
da ima razum in mene pozna,
da sem jaz Gospod,
ki delam milost, pravico in pravičnost na zemlji.
Da, taki so mi po volji, govori Gospod.

Ali

Meni je svet križan in jaz svetu

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 6,14-18)

Bratje in sestre, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Kajti niti obreza nič ne velja niti neobreza, ampak nova stvaritev. Nad vsemi pa, ki bodo živeli po tem pravilu, naj bosta mir in usmiljenje, kakor tudi nad Božjim Izraelom. Odslej naj mi nihče ne povzroča nevšečnosti; jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vašim duhom, bratje! Amen.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Prim. Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Mali umevajo Božje razodetje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti.

Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
sv. pater Pij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ezra zbira ljudi k molitvi. Priznava, da so bili zasužnjeni in grešniki, a Bog jim je odpustil in pomagal. Rešitev je sad Božje dobrote, ki je tako velika, da je vanjo pritegnila še perzijske kralje. Prosil bom za Božje odpuščanje in odkrival znamenja usmiljenja. Gospod, hvala, ker me rešuješ iz suženjstva. Hvalim te, ker je tvoje usmiljenje večje od vseh mojih grehov.

Evangelij

Jezus izbere apostole, da jim moč nad demoni in boleznimi. Naloga dvanajsterih je oznanjevati prihod Božjega kraljestva in razglašati veselo novico o odrešenju. Morda bodo zavrnjeni, toda ne smejo se ustaviti. Bolj bom odgovoren pri prinašanju vesele novice mnogim ljudem. Gospod, hvala, ker me podpiraš pri vzpostavljanju pobude Duha v raznih okoliščinah.

Primož Krečič

Sv. Pij iz Pietrelcine (23. september)