HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 23. avgusta 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Roza iz Lime


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (21. nedelja med letom)
(23.8.2015 ob 10h, dolžina: 7:51)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

21. nedelja med letom
(23.8.2015 ob 8h, dolžina: 15:20)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

21. nedelja med letom - Jani Druževec - Hoče
(26.8.2012 ob 10h, dolžina: 6:12)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

21. nedelja med letom
(23.8.2009 ob 10h, dolžina: 9:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Ponedeljek 21. tedna med letom (leto I)

»Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo. (Mt 23,13)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel uči Tesaloničane o temeljih vere in življenju po njej. Vse je prežeto z mislijo na Kristusovo skorajšnjo vrnitev v slavi. V tej celoviti veri, ki je usmerjena v Kristusa, je vir trajnega upanja. Misel na Kristusa in moč Božje ljubezni naj prečistita in usmerjata moja dejanja. Gospod, hvala za dar upanja, hvala za svobodo in nepredvidljivost tvoje ljubezni.

Evangelij

Jezus se prereka z učitelji, očita jim, da ne vodijo ljudi k polni resnici, ampak jih zavajajo. Učence vabi k sprejemanju Božje volje in življenju iz nje. Ali navezujem ljudi nase in na svoje mere ali jih vodim k Jezusu? Gospod, pomagaj mi, da se bom ves predal službi tvoji volji.

Primož Krečič

Berilo

Spreobrnjeni pričakujemo vstalega Kristusa

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 1,1-5.8-10)

Pavel, Silvan in Timotej solunski Cerkvi v Bogu Očetu in Gospodu Jezusu Kristusu: Milost vam in mir. Vedno zahvaljujemo Boga za vas vse, ko se vas spominjamo v svojih molitvah, ker se pred Bogom in našim Očetom neprenehno spominjamo vaše dejavne vere, požrtvovalne ljubezni in stanovitnega upanja v našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vemo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvoljeni; zakaj naš evangelij ni prišel k vam le v besedi, ampak tudi v moči in v Svetem Duhu in popolni gotovosti. Po vseh krajih je šla vaša vera v Boga, tako da nam ni treba o tem nič govoriti. Sami namreč oznanjajo o nas, kako ste nas sprejeli in kako ste se spreobrnili od malikov k Bogu, da služite živemu in pravemu Bogu in pričakujete iz nebes njegovega Sina, ki ga je obudil od mrtvih, Jezusa, ki nas rešuje prihodnje jeze.

Psalm 149

Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Ps 149,1-2.3-4.5-6.9

Pojte Gospodu novo pesem,
njegova hvala naj se razlega v zboru svetih!
Izrael naj se veseli svojega stvarnika,
Sionski sinovi svojega kralja.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Hvalijo naj njegovo ime z rajalnim plesom,
Z bobnom in citrami naj mu igrajo!
Gospod ljubi svoje ljudstvo,
ponižne venča z zmago.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«
Sveti naj se radujejo v njegovi slavi,
naj se veselijo v svojih domovih;
Božji hvalospevi naj bodo v njihovih grlih:
to je v slavo vsem njegovim svetim.
Odpev: »Gospod ljubi svoje ljudstvo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Gorje slepim vodnikom

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 23,13.15-22)

Tisti čas je Jezus govoril: »Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker zapirate nebeško kraljestvo pred ljudmi; vi namreč ne greste noter, pa tudi tistim, ki bi šli, ne pustite, da bi vstopili. Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker prepotujete morje in celino, da koga spreobrnete k svoji veri; in ko se to zgodi, ga napravite, da je sin pekla, dvakrat bolj ko vi.

Gorje vam, slepi vodniki, ki pravite: ›Če kdo priseže pri templju, ni nič; če pa kdo priseže pri tempeljskem zlatu, je dolžan.‹ Neumneži in slepci! Kaj je vendar več, zlato ali tempelj, ki zlato posvečuje? In pravite: ›Če kdo priseže pri oltarju, ni nič; če pa kdo priseže pri daru, ki je na njem, je dolžan.‹ Slepci! Kaj je vendar več, dar ali oltar, ki dar posvečuje?

Kdor torej priseže pri oltarju, priseže pri njem in pri vsem, kar je na njem; in kdor priseže pri templju, priseže pri njem in pri tistem, ki prebiva v njem; in kdor priseže pri nebu, priseže pri Božjem prestolu in pri tistem, ki sedi na njem.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021