HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 23. avgusta 2019

Svetnik za vsak dan
Roza iz Lime


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (20. nedelja med letom) - p. Robert Bahčič - Brezje
(18.8.2013 ob 10h, dolžina: 9:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Petek 20. tedna med letom (leto I)

»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Zaradi lakote družina Elimeleha in Naomi zapusti svoje ljudstvo. Sinova se poročita s tujkama Orpo in Ruto. Po moževi smrti se Ruta skupaj s taščo vrne k njenemu ljudstvu. Med njima vlada spoštovanje in ljubezen. V različnih okoliščinah bom sprejemal Božje namige in gojil pristne odnose z bližnjimi. Gospod, hvala za Naomi in vse, ki s svojim življenjem kažejo nate in kar mi praviš.

Evangelij

Farizej, učitelj postave, skuša Jezusa, kaj je najbolj pomembno v postavi. Jezus poudari zapoved ljubezni do Boga in prav tako ljubezen do bližnjega. Trudil se bom graditi življenje na tem temelju. Kakor bom ljubil bližnjega, bom ljubil tudi Boga, in čim bolj bom ljubil Boga, tem bolj bom ljubil bližnjega. Gospod, hvala, ker mi razodevaš Boga, ki se nam ga ni treba bati, ampak ga smemo ljubiti.

Primož Krečič

Berilo

Noemi in Ruta se vrneta v Betlehem

Berilo iz Rutine knjige (Rut 1,1.3-6.14-16.22)

V času, ko so vladali sodniki, je nastala lakota v deželi. Neki mož (Elímelek) iz Judovega Betlehema je šel, da bi bival kot tujec v moabski deželi s svojo ženo Noémo in dvema sinovoma.

Noemin mož Elímelek pa je umrl in ostala je sama s svojima sinovoma. Ta dva sta si vzela moabski ženi, eni je bilo ime Orfa, drugi pa Ruta; prebivali so tam kakih deset let. Umrla sta tudi obadva sinova, Noema pa je preživela svoja sinova in svojega moža. Nato se je vzdignila s svojima snahama, da bi se vrnila iz moabske dežele; slišala je namreč, da je Gospod obiskal svoje ljudstvo ter jim dal kruha. Orfa se je vrnila k svojim domačim,

Ruta pa je ostala pri njej. Noéma ji je rekla: »Glej, tvoja svakinja se je vrnila k svojemu ljudstvu in k svojim bogovom; pojdi še ti za svakinjo!« Ruta je odgovorila: »Nikar me ne sili, da bi te zapustila in šla proč od tebe! Kajti kamor pojdeš ti, pojdem tudi jaz in, kjer boš ostala ti, bom ostala tudi jaz; tvoje ljudstvo je moje ljudstvo in tvoj Bog je moj Bog.« Tako se je vrnila iz moabske dežele Noéma in z njo njena snaha Moabka Ruta. Prišli sta v Betlehem ob začetku ječmenove žetve.

Psalm 146

Odpev: »Hvali, moja duša, Gospoda!«

Ps 146,5-10

Blagor človeku, ki mu je Bog pomočnik,
čigar upanje je v Gospodu,
Stvarniku nebes in zemlje,
morja in vsega, kar tam živi!
Odpev: »Hvali, moja duša, Gospoda!«
Gospod je vekomaj zvest,
vrača pravico stiskanim,
deli kruha lačnim.
Gospod oprošča jetnike.
Odpev: »Hvali, moja duša, Gospoda!«
Gospod odpira slepim oči,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične,
Gospod varuje tujce.
Odpev: »Hvali, moja duša, Gospoda!«
Siroto in vdovo vzdržuje,
naklepe grešnikov pa razdira.
Gospod bo kraljeval vekomaj,
tvoj Bog, o Sion, od roda do roda.
Odpev: »Hvali, moja duša, Gospoda!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Ljubi Boga in svojega bližnjega

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,34-40)

Tisti čas so farizeji zvedeli, da je Jezus prisilil saduceje k molku, in so se sešli. Nekdo izmed njih, ki je bil učitelj postave, je hotel Jezusa skušati in ga je vprašal: »Učenik, katera je največja zapoved v postavi?« Jezus mu je odgovoril: »›Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem.‹ To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: ›Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.‹ Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021