HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 23. junija 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Jožef Caffasa


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (12. nedelja med letom) - p. Robert Bahčič - Brezje
(21.6.2015 ob 10h, dolžina: 5:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

12. nedelja med letom
(21.6.2015 ob 10h, dolžina: 9:41)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

12. nedelja med letom
(21.6.2015 ob 9h, dolžina: 18:04)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

12. nedelja med letom
(21.6.2015 ob 8h, dolžina: 12:46)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Sreda 12. tedna med letom (leto I)

»Po njihovih sadovih jih boste torej spoznali« (Mt 7,20).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog obljubi Abramu veliko potomstvo, toda leta tečejo in nima otroka. Vse kaže, da bo drugi prevzel njegovo posest in rod. Abram se ves izroči Bogu in neomajno veruje v njegove obljube. V trenutkih teme in negotovosti se bom obrnil na Gospoda in mu zaupal, da bo vse prav rešil. Gospod, hvala, ker si nas že tolikokrat presenetil s svojimi posegi in močjo, tudi ko sem mislil, da si daleč in tiho.

Evangelij

Jezus svari pred lažnimi preroki, ki hodijo v ovčjih oblekah, v resnici pa so plenilski volkovi. Treba je presojati sadove, saj dobro drevo prinaša dobre sadove. Kako se trudim, da bi moje življenje razodevalo to, kar mislim in delam? Gospod, naj ne blodim sem in tja ter si lažem, ko mi ti ponujaš najboljše predloge. Pomagaj mi ostati zvest, potem bodo iz ljubezni zrasli dobri sadovi.

Primož Krečič

Berilo

Zaradi vere sklene Bog z Abrahamom zavezo

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 15,1-12.17-18)

Tiste dni je Gospod v prikazni nagovoril Abrama takole: »Ne boj se, Abram! Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko.« Abram je odgovoril: »Gospod Bog, kaj mi boš dal, ko odhajam brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan Eliezer? Glej, meni nisi dal zaroda in moj domači hlapec bo moj dedič.« A glej, Gospodova beseda mu je rekla: »Ne bo tvoj dedič on, ampak nekdo, ki bo tvoje krvi.« Gospod ga je nato peljal ven in mu rekel: »Ozri se v nebo in preštej zvezde, če jih moreš prešteti!« Dalje mu je rekel: »Toliko bo tvojega zaroda.« Veroval je Gospodu in ta mu je štel to v pravičnost.

Potem mu je Bog dejal: »Jaz sem Gospod, ki sem te izpeljal iz Ura na Kaldejskem, da ti dam to deželo v tvojo posest.« Abram je odgovoril: »Gospod Bog, po čem naj spoznam, da jo dobim v posest?« Rekel mu je: »Vzemi zame triletno telico, triletno kozo, triletnega ovna, grlico in mladega goloba!« Vzel je zanj vse te živali, jih razpolovil po sredi ter položil polovici eno nasproti drugi; ptic pa ni razpolovil. Ptice roparice so se spuščale na trupla, Abram pa jih je odganjal. Ko se je sonce nagibalo k zatonu, je Abrama objelo spanje in glej, groza, velika temota ga je obšla. Ko pa je sonce zašlo in je nastala gosta tema, glej, kadeča se peč in goreča plamenica, ki je šla skoz med onimi razdeljenimi živalmi!

Tisti dan je sklenil Gospod zavezo z Abramom, govoreč: »Tvojemu zarodu dam to deželo od egiptovske reke do velike reke, reke Evfrata.«

Psalm 105

Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9

Slavite Gospoda, kličite njegovo ime,
oznanjajte med narodi njegova čudovita dela!
Pojte mu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!
Opazujte Gospoda in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje!
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«
Na veke se spominja svoje zaveze,
obljube, ki jo je določil za tisoč rodov,
zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom,
prisege, ki jo je dal Izaku.
Odpev: »Bog se vedno spominja svoje zaveze.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod nebes in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti Božjega kraljestva. Aleluja.

Dejanja razodevajo naše srce

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,15-20)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Varujte se lažnivih prerokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj pa so grabežljivi volkovi. Po njih sadovih jih boste spoznali. Ali obirajo grozdje s trnja ali smokve z osata? Tako vsako dobro drevo rodi dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad. Ne more dobro drevo roditi slabega sadu in ne slabo drevo roditi dobrega sadu. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Po njih sadovih jih boste torej spoznali.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021