Božja beseda za nedeljo, 23. aprila 2017

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja (leto A)

»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27)

1. berilo

Družili so se med seboj in imeli vse skupno

Berilo iz apostolskih del (Apd 2,42-47)

Bratje so bili stanovitni v nauku apostolov in v bratskem občéstvu, v lomljenju kruha in v molitvah. Vse pa je v duši navdajal strah, ker se je po apostolih dogajalo veliko čudežev in znamenj. Vsi verniki so se družili med seboj in imeli vse skupno: prodajali so premoženje in imetje ter od tega delili vsem, kolikor je kdo potreboval. Dan za dnem so se enodušno in vztrajno zbirali v templju, lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem. Hvalili so Boga in vsi ljudje so jih imeli radi. Gospod pa jim je vsak dan pridruževal take, ki so našli odrešenje.

Psalm 118

Odpev: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«

Ps 118,2-4.13-15.22-24

Naj vendar reče Izrael:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Naj vendar reče Aronova hiša:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Odpev: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«
Naj vendar rečejo tisti, ki se bojijo Gospoda:
»Vekomaj traja njegova dobrota.«
Vsi so se vame zaganjali, da bi me pobili,
a Gospod mi je pomagal.
Odpev: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«
Gospod je moja moč in moja pesem,
bil je moja rešitev.
To je klic veselja in rešitve na zboru pravičnih:
Gospodova desnica je mogočno delovala.
Odpev: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.
To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito.
To je dan, ki ga je Gospod narédil,
radujmo se in se ga veselimo.
Odpev: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«

2. berilo

Bog nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa prerodil za živo upanje

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 1,3-9)

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa! V svojem velikem usmiljenju nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa od mrtvih preródil za živo upanje, za nerazpadljivo, neomadeževano in nevenljivo dediščino, ki je v nebesih shranjena za vas, katere Božja moč po veri varuje, da boste dosegli odrešenje, ki čaka, da se razodéne v poslednjem času. Bodite tega veseli, čeprav morate zdaj nekaj časa trpeti v raznih preizkušnjah. Tako bo preizkušenost vaše vere veljala več kakor zlato, ki je minljivo, pa se v ognju preizkuša. To vam bo v hvalo, slavo in čast, ko se bo razodel Jezus Kristus. Njega ljúbite, čeprav ga niste videli. Verujete vanj, čeprav ga zdaj ne vidite, veselite se v neizrekljivem in poveličanem veselju, ko dosegate namen svoje vere, namreč odrešenje duš.

Evangelij

Jn 20,29

Aleluja

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo! Aleluja.

Čez osem dni je prišel Jezus

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-31)

Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali, iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.«

Tomaža, enega izmed dvanajstérih, ki se je imenoval Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu torej pripovedovali: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Če ne vidim na njegovih rokah rane od žebljev in ne vtaknem prsta v rane od žebljev in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval.«

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Polôži svoj prst sèm in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo!«

Jezus je vpričo svojih učencev stóril še veliko drugih znamenj, ki niso zapisana v tej knjigi; ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji Sin, in da bi s tem, da vérujete, imeli življenje v njegovem imenu.

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Jurij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(16.4.2023 ob 10h, dolžina: 10:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(27.4.2014 ob 9h, dolžina: 10:54)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(27.4.2014 ob 6h, dolžina: 11:07)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja - Jože Vinkovič - Pertoča
(30.3.2008 ob 10h, dolžina: 9:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Homilija med kanonizacijo, 27. april 2014 ...

V središču te nedelje, ki zaključuje velikonočno osmino in jo je sveti Janez Pavel II. poimenoval nedelja Božjega usmiljenja, so poveličane rane vstalega Jezusa. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med mašo kanonizacije Janeza XXIII. in Janeza Pavla II. na Trgu sv. Petra. Nadaljeval je: Pokazal jih je že, ko se je prvič prikazal apostolom, na sam večer dneva po soboti, na dan vstajenja. Tisti večer, kot smo slišali, pa ni bilo Tomaža; ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz Apostolskih del
Sv. Beda Častitljivi pravi: »Ko se Božja ljubezen širi v naših srcih, takoj začne porajati ljubezen do bližnjega. Velik pokazatelj bratske ljubezni je ta, da tisti, ki nima nič svojega, pravzaprav ima vse.« Sveti Avguštin k temu dodaja: »Če torej Božja (karitativna) ljubezen, ki je bila izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan, nareja množico duš eno dušo in mnoga srca eno srce, bodo toliko bolj ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Papež Benedikt XVI. je začel homilijo med beatifikacijo Janeza Pavla II. z besedami: »Danes je druga velikonočna nedelja, ki jo je blaženi Janez Pavel II. poimenoval nedeljo božjega usmiljenja. Zato je bil izbran ta datum za današnje slavje, ker je po načrtu Previdnosti moj predhodnik izročil duha Bogu prav na predvečer tega praznika. ...

'Blagor tistim, ki niso videli in so verovali!' (Jn 20,29). V današnjem evangeliju Jezus izreka ta blagor: blagor vere. Zelo znan in skoraj pregovoren je prizor nevernega Tomaža, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.