HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 23. aprila 2017

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja (leto A)

»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27)

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(27.4.2014 ob 9h, dolžina: 10:54)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(27.4.2014 ob 6h, dolžina: 11:07)

Br. Matej Štravs, kapucin, kaplan v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja - Jože Vinkovič - Pertoča
(30.3.2008 ob 10h, dolžina: 9:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

Papež Benedikt XVI. je začel homilijo med beatifikacijo Janeza Pavla II. z besedami: »Danes je druga velikonočna nedelja, ki jo je blaženi Janez Pavel II. poimenoval nedeljo božjega usmiljenja. Zato je bil izbran ta datum za današnje slavje, ker je po načrtu Previdnosti moj predhodnik izročil duha Bogu prav na predvečer tega praznika. ...

'Blagor tistim, ki niso videli in so verovali!' (Jn 20,29). V današnjem evangeliju Jezus izreka ta blagor: blagor vere. Zelo znan in skoraj pregovoren je prizor nevernega Tomaža, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Razlaga cerkvenih očetov odlomka iz Apostolskih del
Sv. Beda Častitljivi pravi: »Ko se Božja ljubezen širi v naših srcih, takoj začne porajati ljubezen do bližnjega. Velik pokazatelj bratske ljubezni je ta, da tisti, ki nima nič svojega, pravzaprav ima vse.« Sveti Avguštin k temu dodaja: »Če torej Božja (karitativna) ljubezen, ki je bila izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan, nareja množico duš eno dušo in mnoga srca eno srce, bodo toliko bolj ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Družili so se med seboj in imeli vse skupno

Berilo iz apostolskih del (Apd 2,42-47)

42 Bili so stanovitni v nauku apostolov in bratski skupnosti, v lomljenju kruha in molitvah. 43 Porajal pa se je strah v duši slehernega; kajti v Jeruzalemu se je po apostolih godilo tudi mnogo čudežev in znamenj. 44 Vsi pa, kateri so vero sprejeli, so vsi skupaj imeli vse skupno; 45 posestva in premoženje so prodajali in jih razdeljevali med vse, kolikor je kdo potreboval. 46 Vsak dan so enodušno prihajali v tempelj, po hišah lomili kruh in uživali jed z veselim in preprostim srcem. 47 Hvalili so Boga in bili pri vsem ljudstvu priljubljeni. Gospod jim je pa vsak dan pridruževal takih, ki naj bi se rešili.

Psalm 118

Odpev: »Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober.«

Ps 118,2-4.13-15.22-24

Reci, Izraelova hiša:
»Vekomaj traja njegovo usmiljenje!«
Reci, Aronova hiša:
»Vekomaj traja njegovo usmiljenje!«
Naj rekó, kateri se boje Gospoda:
»Vekomaj traja njegovo usmiljenje!«
13 Suvali so me, suvali, da bi padel;
a Gospod mi je pomagal.
14 Moja moč in moja pesem je Gospod,
rešitelj mi je postal.
15 To je glas radosti in rešitve v šotorih pravičnih:
Desnica Gospodova je mogočno delovala,
22 Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
23 To je delo Gospodovo;
in je čudovito v naših očeh.
24 To je dan, ki ga je Gospod naredil;
radujmo in veselimo se ga!

2. berilo

Bog nas je z vstajenjem Jezusa Kristusa prerodil za živo upanje

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 1,3-9)

Hvaljen Bog in Oče Gospoda našega Jezusa Kristusa, ki nas je po svojem obilnem usmiljenju prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih, za neminljiv, brezmadežen in nevenljiv delež, v nebesih prihranjen vam, ki vas božja moč po veri čuva za zveličanje, pripravljeno, da se razodene poslednji čas. Tega se radujte, če je treba zdaj nekaj časa v raznoterih preskušnjah trpeti bridkosti, da se preskušnja vaše vere, mnogo dragocenejša od zlata, ki je minljivo, pa se v ognju preskuša, skaže v hvalo in slavo in čast ob razodetju Jezusa Kristusa; njega ljúbite, dasi ga niste videli, vanj sedaj verujete, dasi ga ne vidite, in se radujete v neizrekljivem in veličastnem veselju, ker dosegate namen svoje vere: zveličanje duš.

Evangelij

Jn 20,29

Aleluja

Aleluja. Ker si me videl, Tomaž, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo! Aleluja.

Čez osem dni je prišel Jezus

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 20,19-31)

19 Zvečer tistega dne, prvega v tednu, je prišel Jezus pri zaklenjenih vratih (tja), kjer so iz strahu pred Judi bili učenci, stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« 20 In ko je bil to rekel, jim je pokazal roke in stran. Razveselili so se učenci, ko so videli Gospoda. 21 Tedaj jim je spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče poslal mene, tudi jaz pošljem vas.« 22 In po teh besedah je dihnil vanje in jim govoril: »Prejmite Svetega Duha; 23 katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« 24 Tomaža, enega izmed dvanajsterih, ki se imenuje Dvojček, pa ni bilo med njimi, ko je Jezus prišel. 25 Pripovedovali so mu torej drugi učenci: »Gospoda smo videli.« On pa jim je rekel: »Ako na njegovih rokah ne vidim znamenja žebljev in svojega prsta ne vtaknem v znamenja od žebljev in svoje roke ne položim v njegovo stran, ne bom veroval.« 26 Čez osem dni so bili njegovi učenci zopet notri in Tomaž med njimi. Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam bodi!« 27 Potem reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; podaj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren!« 28 Tomaž mu odgovori: »Moj Gospod in moj Bog!« 29 Jezus mu reče: »Ker si me videl, veruješ; blagor tistim, ki niso videli in so verovali.« 30 Še mnogo drugih znamenj je storil Jezus vpričo svojih učencev, katera niso zapisana v tej knjigi. 31 Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus – Kristus, božji Sin, in da bi po veri imeli življenje v njegovem imenu.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017