Božja beseda za soboto, 23. februarja 2019


Sv. Polikarp, obvezni god

Sobota 6. tedna med letom (leto I)

Iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« (Mr 9,7)

Berilo

Po veri spoznavamo, da je Bog uredil svet

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 11,1-7)

Bratje, vera je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo. Po njej so namreč stari dosegli hvalo. Po veri spoznavamo, da je bil svet urejen z Božjo besedo, da je iz nevidnega nastalo, kar se vidi. Po veri je Abel daroval Bogu popolnejšo daritev kakor Kajn; po njej je dosegel hvalo, da je pravičen, ko je Bog pričal za njegove darove, in po njej govori še po smrti. Po veri je bil Henoh prenesen, da ni videl smrti; in ni ga bilo najti, ker ga je Bog prenesel. Preden je bil namreč prenesen, je prejel hvalo, da je bil Bogu všeč; brez vere pa ni mogoče biti všeč. Kajti, kdor hoče priti k Bogu, mora verovati, da je, in da je tistim, ki ga iščejo, plačnik. Po veri je dobil Noe naznanilo glede stvari, ki se še niso videle, in je v svetem strahu zgradil ladjo za rešitev svoje hiše; po njej je obsodil svet ter se udeležil pravičnosti, kakršno daje vera.

Psalm 145

Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Ps 145,2-3.4-5.10-11

Vsak dan te bom slavil
in hvalil tvoje ime vekomaj.
Velik je Gospod in nadvse hvalevreden,
ne da se preiskati njegova veličina.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«
Rod za rodom slavi tvoja dela
in oznanja tvojo moč.
Pripovedujejo o slavi tvojega veličastva
in razglašajo tvoja čudovita dela.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«
Naj te hvalijo, Gospod, vsa tvoja dela,
tvoji sveti naj te slavijo;
naj poročajo o slavi tvojega kraljestva,
naj govorijo o tvoji moči.
Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Aleluja.

Jezus se pred apostoli spremeni

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,2-13)

Tisti čas je vzel Jezus Petra, Jakoba in Janeza in jih peljal posebej na visoko goro; tam se je pred njimi spremenil: oblačila so se mu zasvetila silno bela; tako ne zna beliti noben belivec na zemlji. Prikazala sta se jim Elija in Mojzes in sta govorila z Jezusom. Oglasil pa se je Peter in rekel Jezusu: »Učenik, dobro je, da smo tukaj; naredimo tri šotore: tebi enega, Mojzesu enega in Eliju enega.« Ni namreč vedel, kaj bi rekel, ker so bili zelo zbegani. Naredil se je oblak, ki jih je obdal, in prišel je glas iz oblaka: »Ta je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Takoj so se ozrli, pa niso pri sebi videli nikogar razen Jezusa samega.

Ko so šli z gore, jim je Jezus zapovedal, naj nikomur ne pravijo, kar so videli, dokler Sin človekov ne vstane od mrtvih. To naročilo so zase ohranili ter so se vpraševali med seboj, kaj bi to bilo: vstati od mrtvih. Vprašali so ga: »Zakaj pismouki pravijo, da mora prej priti Elija?« Odgovoril jim je: »Elija bo poprej prišel, da bo vse obnovil; in kako je pisano o Sinu človekovem, da bo veliko pretrpel in da bo zaničevan? Pa vam povem, da je tudi Elija že prišel in so mu storili, kar koli so hoteli, kakor je pisano o njem.«
Sv. Polikarp (leto I), obvezni god

Berilo

Poznam tvojo stisko in tvoje uboštvo

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 2,8-11)

Angelu cerkve v Smirni piši: »To govori Prvi in Poslednji, ki je bil umrl in je oživel: Poznam tvojo stisko in tvoje uboštvo – si pa bogat – in da te sramotijo tisti, ki pravijo, da so Judje, pa niso, marveč so shodnica satanova. 10 Nič se ne boj tega, kar boš trpel. Glej, hudič bo nekatere izmed vas vrgel v ječo, da boste preskušeni in imeli boste stisko deset dni. Bodi zvest do smrti in dal ti bom venec življenja. 11 Kdor ima ušesa, naj sliši, kaj govori Duh cerkvam: Kdor zmaga, mu druga smrt ne bo škodovala.«

Psalm 124

Odpev: »Naša duša je bila rešena kakor ptica iz zanke.«

Ps 124,2-5.7.8

da ni bil Gospod z nami,
ko so ljudje vstali zoper nas,
tedaj bi nas žive požrli,
ko se je vnela njih besnost proti nam;
tedaj bi nas voda preplavila,
hudournik bi šel čez nas,
tedaj bi čez naš šle vzburkane vode.
Naša duša se je rešila kakor ptica
iz ptičarjev zanke;
zanka se je pretrgala
in mi smo bili osvobojeni.
Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.

Evangelij

Jak 1,12

Aleluja

Aleluja. Blagor človeku, ki stanovitno prenaša preizkušnjo, kajti prejel bo venec življenja, ki ga je Bog obljubil tistim, ki ga ljubijo. Aleluja.

Seme mora umreti, da obrodi sad

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 12,24-26)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil, kdor pa sovraži svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo meni služi, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo počastil Oče.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Polikarp

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (5. nedelja med letom) - Luka Demšar - Vrhnika
(10.2.2013 ob 10h, dolžina: 9:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. nedelja med letom - Štefan Krempač - Škofije pri Kopru
(7.2.2010 ob 10h, dolžina: 9:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Poleg poti, ki vleče proč od Boga, obstaja tudi pot vere in zaupanja. Pismo Hebrejcem vidi vero kot temelj vsega v Svetem pismu. Očaki so bili Bogu zvesti, verovali so vanj in upali, da bodo prejeli obljubljene dobrine. Bolj se bom zavedal vere in zaupanja Bogu, saj vse prihaja od njega. Gospod, poživi mojo vero, naj bom po zgledu očakov odprt za tvoje darove in ti v vsem zaupam.

Evangelij

Jezus vodi učence na goro in se pred njimi spremeni. Oče ga razglasi za svojega ljubljenega Sina, učencem pa naroči, naj ga poslušajo. V veri ne bom gledal Jezusa le kot križanega Trpina, ki je zame dal svoje življenje, ampak tudi kot Gospoda v lepoti slave. Gospod, okrepi me, da mi ob križih in težavah ne bo nikoli zmanjkalo svetlih trenutkov tvoje slave.

Primož Krečič

Sv. Polikarp (23. februar)

Zadnja homilija (5. nedelja med letom) - Luka Demšar - Vrhnika
(10.2.2013 ob 10h, dolžina: 9:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

5. nedelja med letom - Štefan Krempač - Škofije pri Kopru
(7.2.2010 ob 10h, dolžina: 9:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »