Božja beseda za petek, 22. septembra 2023

Petek 24. tedna med letom (leto I)

»Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu.« (Lk 8,1)

Berilo

Skrbimo za ohranitev prave vere

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 6,2-12)

Preljubi, veš, kaj moraš učiti in priporočati. Če pa kdo drugače uči in se ne ravna po zdravih besedah našega Gospoda Jezusa Kristusa in po pobožnem nauku, je napuhnjen in ne razume nič, ampak boleha za prerekanjem in puhlim besedičenjem, iz katerega nastaja zavist, prepir, preklinjevanje, hudo natolcevanje, neprenehno prerekanje med ljudmi pokvarjenega mišljenja in brez resnice, ki imajo pobožnost za vir dobička.

Je pa velik dobiček pobožnost z zadovoljnostjo. Nič namreč nismo prinesli na svet, tudi odnesti ne moremo nič. Ako imamo živež in obleko, bodimo s tem zadovoljni. Kateri pa hočejo obogateti, padejo v skušnjavo in zanko in v mnoge nespametne in škodljive želje, ki pogrezajo ljudi v pogubo in pokončanje. Korenina vsega zla je namreč lakomnost; njej so se nekateri vdali, pa so zašli od vere in sami sebe prebodli z mnogimi bolečinami.

Ti, Božji človek, pa béži pred tem; prizadevaj pa si za pravico, pobožnost, vero, ljubezen, potrpežljivost, krotkost. Bojuj dobri boj vere, sezi po večnem življenju, za katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami.

Psalm 49

Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«

Ps 49,6-7.8-10.17-18.19-20

Kaj bi se bal v nesreči,
ko me obdaja hudobnost zalezovalcev,
ljudje, ki se zanašajo na premoženje
in ponašajo z obilnim bogastvom?
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Nihče ne more osvoboditi sam sebe,
ne more plačati Bogu svoje rešitve,
preveč stane osvoboditev duše,
nikdar ni dovolj premoženja.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Ne boj se, če kdo bogatí,
če raste premoženje njegove hiše:
ob smrti nič ne vzame s seboj
in njegovo premoženje ne pojde z njim!
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Čeprav se je v življenju blagroval:
»Hvalili te bodo, da si sebi privoščil,«
šel bo v zbor svojih očetov,
ki nikdar ne bodo gledali luči.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; zahvaljujte se Bogu in Očetu po Kristusu. Aleluja.

Skrbne žene strežejo Jezusu, ko oznanja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 8,1-3)

Jezus je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi in jih učil ter oznanjal Božje kraljestvo. Z njim so bili dvanajsteri in nekatere žene, ki so bile ozdravljene od hudih duhov in bolezni, Marija, s priimkom Magdalena, iz katere je odšlo sedem hudih duhov, in Joana, žena Herodovega oskrbnika Huza, in Suzana in mnogo drugih, ki so mu stregle s svojim premoženjem.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Mavricij in tovariši

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel kaže razliko med lažnim naukom in zdravimi besedami Gospoda Jezusa. Božji človek beži od domišljavosti, nevoščljivosti, lakomnosti in prepirov. Zato bije boj z vsem, kar ga odvrača od Boga in njegove resnice. S Timotejem se bom trudil za pošteno življenje iz vere, ki vodi v večno življenje. Gospod, hvala, ker prihajaš k meni. Naj bom odprt za tvoj dar.

Evangelij

Jezus je na vrhuncu svoje dejavnosti. Učenci so ob njem. Spremljajo ga tudi nekatere žene, ki jih je ozdravil in mu od takrat pomagajo. Skupaj z ženami se bom zavedal, da Jezus povsod prinaša osvoboditev od greha in zla, da nastajajo ob njem novi odnosi osvobajanja in služenja. Gospod, reši me vsega, kar me ovira v tvoji službi. Prosim te za dar pozornosti, da bom pomagal ljudem.

Primož Krečič