Božja beseda za torek, 22. septembra 2015

Torek 25. tedna med letom (leto I)

»On pa jim je odgovoril: 'Moja mati in moji bratje so tisti, ki Božjo besedo poslušajo in uresničujejo.'« (Lk 8,21)

Berilo

Velikonočni praznik v obnovljenem templju

Berilo iz Ezdrove knjige (Ezr 6,7-8.12.14-20)

Kralj Daríj je pisal poglavarjem pokrajine onstran reke: »Pustite, naj se dela tista Božja hiša! Judovski vladni namestnik in judovski starešine naj sezidajo tisto Božjo hišo na njenem mestu. Hkrati ukazujem glede tega, kaj storite tistim judovskim starešinam, da sezidajo Božjo hišo: Iz kraljevih davkov naj se tistim možem brez odlašanja natančno poravnajo stroški. Jaz, Darij, sem dal ukaz. Naj se natančno izvrši.« Judovski starešine so srečno dalje zidali po prerokovanju preroka Ageja in Adovega sina Zaharija. Tako so dokončali stavbo po zapovedi Izraelovega Boga in po ukazu perzijskih kraljev Cira, Darija in Artakserksa. Dokončali so ta tempelj do tretjega dne meseca ádarja v šestem letu vladanja kralja Daríja.

Izraelovi sinovi, duhovniki, leviti in drugi sinovi ujetništva so z veseljem obhajali posvetitev Božje hiše. V posvetitev Božje hiše so darovali sto juncev, dvesto ovnov, štiristo jagnjet, in v daritev za greh za vse Izraelce dvanajst kozlov po številu Izraelovih rodov. Potem so postavili duhovnike po njih vrstah in levite po njih oddelkih za Božjo službo v Jeruzalemu, kakor je predpisano v Mojzesovi knjigi.

Sinovi ujetništva so obhajali veliko noč štirinajsti dan prvega meseca. Duhovniki in leviti so se namreč vsi hkrati očistili. Ko so bili vsi čisti, so zaklali velikonočno jagnje za vse sinove ujetništva in za svoje brate, duhovnike in zase.

Psalm 122

Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«

Ps 122,1-5

Veselil sem se, ko so mi rekli:
V Gospodovo hišo pojdemo veseli.
Že stoje naše noge
med tvojimi vrati, Jeruzalem.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
V Jeruzalem, ki je zidan kot mesto,
vse trdno sklenjeno v sebi.
Tja hodijo Gospodovi rodovi,
kakor določa Izraelova postava.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«
Tja hodijo rodovi
slavit Gospodovo ime,
tam so postavljeni sodni stoli,
stoli Davidove hiše.
Odpev: »V Gospodovo hišo pojdemo veseli.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami; zahvaljujte se Bogu in Očetu po Kristusu. Aleluja.

Hvala tistih, ki spolnjujejo Božjo besedo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 8,19-21)

Tisti čas so prišli k Jezusu njegova mati in bratje, pa se niso mogli sniti z njim zaradi množice. Sporočili so mu: »Tvoja mati in tvoji bratje stojé zunaj in te želijo videti.« On pa jim je odgovoril: »Moja mati in moji bratje so tisti, ki poslušajo in spolnjujejo Božjo besedo.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Mavricij in tovariši

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kralj Darej podpre zidavo templja. Ezra vidi v tem Božje naročilo, da se uredi življenje ljudstva in začnejo tam častiti Boga. Vsi se morajo očistiti, darovati za grehe in posvetiti obnovljeni tempelj. Očistiti se moram od grehov in stranpoti, da bom vredno slavil Boga. Gospod, hvala za vse svete prostore, v katerih te morem slaviti, se ti zahvaljevati in te prositi.

Evangelij

Ob obisku matere in sorodnikov Jezus spregovori o novi družini svojih učencev. Ne odpravlja krvnih vezi, vendar predstavi nove, ki nastanejo ob poslušanju in uresničevanju Božje besede. Pomembno je, da poslušam in živim to besedo, ki ustvarja nov odnos z Jezusom in ljudmi. Gospod, pomagaj mi, da bom prednostno prisluhnil tvoji besedi in jo uresničil, kakor hočeš ti.

Primož Krečič