Božja beseda za ponedeljek, 22. avgusta 2022


Devica Marija Kraljica, obvezni god

Ponedeljek 21. tedna med letom (leto II)

»Toda gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo.« (Mt 23,13)

Berilo

Življenje kristjanov naj slavi Boga

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (2 Tes 1,1-5.11-12)

Pavel, Silván in Timótej solunski cerkvi v Bogu, našem Očetu in Gospodu Jezusu Kristusu. Milost vam in mir od Boga Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa.

Hvaliti moramo vedno Boga za vas, bratje, kakor se spodobi, ker vaša vera zelo napreduje in ljubezen vsakega izmed vas do drugih raste. Zato se tudi mi po Božjih cerkvah z vami ponašamo zaradi vaše potrpežljivosti in zvestobe v vsem vašem preganjanju in stiskah, ki jih prenašate – znamenje pravične Božje sodbe – da postanete vredni Božjega kraljestva, ki zanj tudi trpite.

Zato tudi vedno molimo za vas, naj vas naš Bog spozna za vredne poklica in z močjo spopolni vsako dobro voljo in vsako delo po veri, da bi se poveličalo ime našega Gospoda Jezusa v vas in vi v njem, po milosti našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa.

Psalm 96

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 96,1-5

Pojte Gospodu novo pesem,
pojte Gospodu vse dežele!
Pojte Gospodu, slavite njegovo ime.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Oznanjajte dan na dan njegovo rešenje,
pripovedujte o njegovem veličastvu med narodi,
o njegovih čudovitih delih med vsemi ljudstvi!
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«
Gospod je velik in strašen, nadvse hvale vreden.
Vsi bogovi narodov so prividi,
Gospod pa je ustvaril nebesa.
Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Gorje slepim vodnikom

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 23,13.15-22)

Tisti čas je Jezus govoril: Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker zapirate nebeško kraljestvo pred ljudmi; vi namreč ne greste noter, pa tudi tistim, ki bi šli, ne pustite, da bi vstopili. Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker prepotujete morje in celino, da koga spreobrnete k svoji veri; in ko se to zgodi, ga napravite, da je sin pekla, dvakrat bolj ko vi.

Gorje vam, slepi vodniki, ki pravite: ›Če kdo priseže pri templju, ni nič; če pa kdo priseže pri tempeljskem zlatu, je dolžan.‹ Neumneži in slepci! Kaj je vendar več, zlato ali tempelj, ki zlato posvečuje? In pravite: ›Če kdo priseže pri oltarju, ni nič; če pa kdo priseže pri daru, ki je v njem, je dolžan.‹ Slepci! Kaj je vendar več, dar ali oltar, ki dar posvečuje?

Kdor torej priseže pri oltarju, priseže pri njem in pri vsem, kar je na njem; in kdor priseže pri templju, priseže pri njem in pri tistem, ki prebiva v njem; in kdor priseže pri nebu, priseže pri Božjem prestolu in pri tistem, ki sedi na njem.
Devica Marija Kraljica (leto II), obvezni god

Berilo

Sin nam je dan

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 9,1-3.5-6)

Ljudstvo, ki hodi v temi, gleda veliko luč; nad prebivalci v deželi smrtne sence zasije luč. Bogato daruješ radost, veliko veselje delaš; ljudje se veselijo pred tabo, kakor se veselijo ob žetvi, kakor se radujejo, ko se deli plen. Ker jarem njegovega bremena in šibo na njegovem hrbtu, palico njegovega zatiralca zlomiš kakor ob dnevu Madiancev.

Ker dete nam je rojeno, sin nam je dan, oblast je na njegovih ramah in imenuje se: Čudoviti svetovalec, Močni Bog, Oče na veke, Knez miru. Njegova je polnost oblasti, miru ne bo konec. Vladal bo na Davidovem prestolu in nad njegovim kraljestvom. Utrdil ga bo in podprl s pravico in pravičnostjo zdaj in vekomaj. Gorečnost Gospoda nad vojskami bo to naredila.

Spev z odpevom

Odpev: »Blagoslovljena si med ženami.«

Jdt 13,18-20

Bog Najvišji te je blagoslovil, o hči,
med vsemi ženami na zemlji.
Slavljen je Gospod Bog,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Odpev: »Blagoslovljena si med ženami.«
Tvoje upanje ne bo izginilo iz človeških src,
tako da se bodo večno spominjala, kako je Bog močan.
Bog naj ti nakloni večno poveličanje
in naj te milostno obsiplje s svojimi dobrotami.
Odpev: »Blagoslovljena si med ženami.«
Kajti ko je bil naš rod ponižan,
nisi prizanašala svojemu življenju.
Odvrnila si od nas pogubo
in hodila po ravni poti pred našim Bogom.
Odpev: »Blagoslovljena si med ženami.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Pozdravljamo te, Kraljica neba, ki si v telesu nosila Odrešenika; prosi za nas, ponižna in častitljiva Devica. Aleluja.

Elizabeta blagruje Marijino vero

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,39-47)

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: »Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!« Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju.«

Devica Marija Kraljica (22. avgust)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Marija kraljica

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel hvali trdnost vere in požrtvovalnost ljubezni pri kristjanih iz Soluna. Zahvaljuje se Bogu, da raste njihova vera, kljub preganjanju in težavam. Živost vere se izraža v ljubezni in krepi posameznike ter skupnost. Gospod, hvala za tvojo skrb, ki me podpira v dobrem, za vero, da je vse tvoj in Očetov dar.

Evangelij

Jezus se prereka z učitelji, očita jim, da ne vodijo ljudi k polni resnici, ampak jih zavajajo. Učence vabi k sprejemanju Božje volje in življenju iz nje. Ali navezujem ljudi nase in na svoje mere ali jih vodim k Jezusu? Gospod, pomagaj mi, da se bom ves predal službi tvoji volji.

Primož Krečič

Misli Benedikta XVI.

Osem dni po slovesnem prazniku Marijinega Vnebovzetja, nas liturgija vabi k češčenju Blažene Device Marije, Kraljice. Zremo Kristusovo Mater, ki jo je njen Sin kronal in tako pridružil svojemu vesoljnemu kraljevanju, kakor jo uprizarjajo na mnogih slikah in mozaikih. Podoba Device Marije, Kraljice dobi poseben pomen v besedah današnjega evangelija, ko Jezus pravi: »In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.' Marija je popoln primer te evangeljske resnice, da je Bog 'mogočne je vrgel s ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.