HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za nedeljo, 22. aprila 2012

3. velikonočna nedelja

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

3. velikonočna nedelja (leto B)

»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45)

3. velikonočna nedelja - Damjan Štih - Kočevje
(19.4.2015 ob 10h, dolžina: 9:44)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(19.4.2015 ob 10h, dolžina: 11:27)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(19.4.2015 ob 9h, dolžina: 9:44)

Br. Matej Nastran, kapucin, vzgojitelj ponovincev

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(19.4.2015 ob 9h, dolžina: 13:24)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja - Vinko Paljk - Solkan pri Gorici
(22.4.2012 ob 10h, dolžina: 7:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli Benedikta XVI.

Na tretjo velikonočno nedeljo bogoslužje ponovno postavlja v središče naše pozornosti skrivnost vstalega Kristusa. Zmagovalec nad zlom in smrtjo, začetnik življenja za naše grehe žrtvovan kot spravna žrtev, »se ne neha za nas darovati, in nas vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke« (Velikonočni hvalospev 3). Pustimo, da nas notranje razsvetli velikonočna svetloba, ki izhaja iz te velike skrivnosti ter za to prosimo z današnjim odpevom med psalmom: »Dvigni, Gospod ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Beda Častitljivi pravi: »Jezus je stopil v sredo med svoje učence z namenom, da bi bil med njimi navzoč in bi utrdil njihovo vero. Pozdrav miru je v Stari zavezi velikokrat omenjen, pa tudi pri Luku ga večkrat srečamo, začenši pri rojstvu Jezusa, Kneza miru.« Sv. Ambrož pravi, da so učenci zaradi groze in strahu mislili, da vidijo prikazen, ki je prišla skozi zid in zaprta vrata.« Sv. Ignacij Antiohijski pa pravi, da je Jezusovo prikazanje ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

1. berilo

Umorili ste Začetnika življenja, Bog pa ga je obudil od mrtvih

Berilo iz apostolskih del (Apd 3,13-15)

13 Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov, Bog naših očetov, je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in pred Pilatom zatajili, ko je ta razsodil, naj bi bil oproščen. 14 Vi ste se odrekli Svetemu in Pravičnemu in prosili, da vam je podaril ubijavca, 15 začetnika življenja ste pa umorili; toda Bog ga je od mrtvih obudil, čemur smo mi priče.

Psalm 4

Odpev: »Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!«

Ps 4,2.4.7-8.9

Ko kličem, usliši me, pravični moj Bog,
ki si mi v stiski pomagal;
usmili se me in usliši mojo molitev!
Vedite, da Gospod čudovito ravna s svojim častilcem;
Gospod me usliši, ko kličem k njemu.
Mnogi govore: »Kdo nam da videti srečo?«
Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!
Dal si mi v srce večje veselje,
kakor ob času, ko je obilica žita in vina.
V miru se uležem, hitro zaspim,
ker ti sam, Gospod, skrbiš, da sem varen.

2. berilo

On je sprava za naše grehe in grehe vsega sveta

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 2,1-5)

Otročiči moji, to vam pišem, da bi ne grešili. Ako se pa kdo pregreši, imamo zagovornika pri Očetu, Jezusa Kristusa, Pravičnega. On je sprava za naše grehe; pa ne samo za naše, marveč tudi za ves svet. In po tem vemo, da ga poznamo, če spolnjujemo njegove zapovedi. Kdor pravi: »Poznam ga,« pa njegovih zapovedi ne spolnjuje, je lažnik in v njem ni resnice. Kdor pa njegovo besedo spolnjuje, v tem je resnično božja ljubezen dovršena. Po tem spoznamo, da smo v njem.

Evangelij

prim. Lk 24,32

Aleluja

Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam Pisma, vžgi nam srce, ko govoriš z nami. Aleluja.

Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,35-48)

35 Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta ga spoznala po lomljenju kruha. 36 Ko pa so o tem govorili, je Jezus sam stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi! Jaz sem, ne bojte se!« 37 Vznemirili so se in se prestrašili ter so mislili, da vidijo duha. 38 In rekel jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj vam v srcih vstajajo dvomi? 39 Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz; potipljite in poglejte, zakaj duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da imam jaz.« 40 Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. 41 Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tu kaj jesti?« 42 Dali so mu kos pečene ribe. 43 In vzel je ter vpričo njih jedel. 44 In rekel jim je: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Treba je, da se dopolni vse, kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« 45 Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. 46 In rekel jim je: »Tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in tretji dan od mrtvih vstati 47 ter v njegovem imenu oznaniti pokoro in odpuščenje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. 48 Vi pa ste priče teh reči.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017