Božja beseda za nedeljo, 22. aprila 2012

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)

3. velikonočna nedelja (leto B)

»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45)

1. berilo

Umorili ste Začetnika življenja, Bog pa ga je obudil od mrtvih

Berilo iz apostolskih del (Apd 3,13-15)

Tiste dni je Peter rekel ljudstvu: »Bog Abrahamov in Izakov in Jakobov, Bog naših očetov je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta že razsodil, naj bo oproščen. Vi ste Svetega in Pravičnega zavrgli in si izprosili pomilostitev ubijalca, Začetnika življenja pa ste ubili. Toda Bog ga je obúdil od mrtvih in mi smo temu priče.«

Psalm 4

Odpev: »Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!«

Ps 4,2.4.7-8.9

Kadar te kličem, mi odgovôri, Bog moje pravičnosti!
V stiski si mi odprl širjave.
Izkaži mi milost,
usliši mojo molitev.
Odpev: »Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!«
Vedite, da Gospod čudovito ravna
s svojim vernim,
Gospod me bo uslišal,
ko bom klical k njemu.
Odpev: »Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!«
Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!
V miru bom legel in počival,
saj ti, Gospod, sam skrbiš,
da varno prebivam.
Odpev: »Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja!«

2. berilo

On je sprava za naše grehe in grehe vsega sveta

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 2,1-5)

Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili! Če pa že kdo stori greh, imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. On je namreč spravna daritev za naše grehe, pa ne le za naše, temveč tudi za ves svet. Iz tega vemo, da ga zares poznamo, če izpolnjujemo njegove zapovedi. Kdor pravi: ›Poznam ga‹, pa se njegovih zapovedi ne drži, je lažnivec in v njem ni resnice. V tistem pa, ki se drži njegove besede, je Božja ljubezen resnično postala popolna.

Evangelij

prim. Lk 24,32

Aleluja

Aleluja. Gospod Jezus, razkrivaj nam Pisma, vžgi nam srce, ko govoriš z nami. Aleluja.

Kristus je moral trpeti in vstati od mrtvih

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,35-48)

Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je zgodilo na poti in kako sta prepoznala Jezusa po lomljenju kruha. Ko so se oni pogovarjali o tem, je sam stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se in obšel jih je strah. Mislili so, da vidijo duha. Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz. Potipljite me in poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je rekel: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano: Mesija bo trpel in tretji dan vstal od mrtvih, in v njegovem imenu se bo oznanilo vsem narodom spreobrnjenje v odpuščanje grehov, s čimer bodo začeli v Jeruzalemu. Vi ste priče teh reči.«

3. velikonočna nedelja

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Hugo

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

3. velikonočna nedelja
(14.4.2024 ob 10h, dolžina: 10:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. velikonočna nedelja - Damjan Štih - Kočevje
(19.4.2015 ob 10h, dolžina: 9:44)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(19.4.2015 ob 10h, dolžina: 11:27)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(19.4.2015 ob 9h, dolžina: 13:24)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja
(19.4.2015 ob 9h, dolžina: 9:44)

Br. Matej Nastran, kapucin

Vse homilije »

3. velikonočna nedelja - Vinko Paljk - Solkan pri Gorici
(22.4.2012 ob 10h, dolžina: 7:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Raduj se, Kraljica nebeška, nedelja, 19. april 2015 ...

Dragi bratje in sestre, dober dan. Med svetopisemskimi berili današnjega bogoslužja dvakrat slišimo besedo priče. Najprej iz Petrovih ust po ozdravitvi hromega pred jeruzalemskimi tempeljskimi vrati, ko je vzkliknil: »Vi ste začetnika življenja ubili. Toda Bog ga je obudil od mrtvih in mi smo temu priče« (Apd 3,15). In drugič iz ust vstalega Jezusa, ko je učencem zvečer na veliko noč oprl um za umevanje skrivnosti svoje smrti in vstajenja, ko rekel: »Vi ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sveti Beda Častitljivi pravi: »Jezus je stopil v sredo med svoje učence z namenom, da bi bil med njimi navzoč in bi utrdil njihovo vero. Pozdrav miru je v Stari zavezi velikokrat omenjen, pa tudi pri Luku ga večkrat srečamo, začenši pri rojstvu Jezusa, Kneza miru.« Sv. Ambrož pravi, da so učenci zaradi groze in strahu mislili, da vidijo prikazen, ki je prišla skozi zid in zaprta vrata.« Sv. Ignacij Antiohijski pa pravi, da je Jezusovo prikazanje ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Na tretjo velikonočno nedeljo bogoslužje ponovno postavlja v središče naše pozornosti skrivnost vstalega Kristusa. Zmagovalec nad zlom in smrtjo, začetnik življenja za naše grehe žrtvovan kot spravna žrtev, »se ne neha za nas darovati, in nas vedno zagovarja in brani. Na križu žrtvovan več ne umrje, temveč s poveličanimi ranami živi na veke« (Velikonočni hvalospev 3). Pustimo, da nas notranje razsvetli velikonočna svetloba, ki izhaja iz te velike skrivnosti ter za to prosimo z današnjim odpevom med psalmom: »Dvigni, Gospod ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.