HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 22. novembra 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Cecilija


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva) - Andrej Jemec - Besnica
(22.11.2015 ob 10h, dolžina: 6:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 10h, dolžina: 11:02)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 9h, dolžina: 9:51)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(22.11.2015 ob 8h, dolžina: 9:07)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Gabrijel Vidrih - Ilirska Bistrica
(25.11.2012 ob 10h, dolžina: 8:08)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - p. Peter Lah
(22.11.2009 ob 10h, dolžina: 7:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)


Sv. Cecilija, obvezni god

Ponedeljek 34. tedna med letom (leto I)

»In je rekel: 'Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi.'« (Lk 21,3)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kralj izbere med begunci štiri fante, da bi služili na dvoru. Danijel in tovariši so zelo uspešni, a nočejo prekršiti postave. Posnemal bom njihovo odločnost in brezkompromisnost, da jih niso premamile velike ponudbe, da bi zatajili svojega Boga. Gospod, okrepi mojo vero, da ti bom ostal vedno zvest in izpolnil tvojo voljo.

Evangelij

Jezus je v templju in gleda ljudi, ki darujejo. Ko vidi, kako bogati veliko darujejo, pokaže, da je ta žena darovala vse, kar je imela. Po vzoru vdove bom več daroval za skupne potrebe in se v vsem zanesel na Boga. Gospod, hvala, ker me osvobajaš od navezanosti, da bom ob uporabi dobrin in darov vedno izkazoval prvo zaupanje tebi.

Primož Krečič

Berilo

Bogu zvesti mladi judje na babilonskem dvoru

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 1,1-6.8-20)

Tretje leto vladanja Judovega kralja Joakima je prišel pred Jeruzalem babilonski kralj Nabuhodónozor in mesto oblegal. Gospod mu je dal v roke kralja Joakima in del posod božjega templja. Prepeljal jih je v deželo Senaar, v tempelj svojih bogov; posode je dal v zakladnico svojih bogov.

Kralj je ukazal Asfenezu, načelniku svojih dvorjanov, naj pripelje izmed Izraelovih sinov kraljevega ali plemenitega rodú mladeniče brez vsakršnega madeža, lepe postave, vešče v vsaki modrosti, bogate z znanjem in bistre pameti, ki bi bili sposobni za službo v kraljevi palači, in jih dá poučiti v pisavi in jeziku Kaldejcev. Kralj jim je določil vsakdanji obrok kraljevih jedi in vina, ki ga je sam pil, in ukazal, naj jih izobražujejo tri leta, potem pa naj stopijo v kraljevsko službo.

Bili pa so med njimi izmed Judovih sinov: Daniel, Ananija, Misael in Azarija. Daniel je sklenil v svojem srcu, da se ne bo skrunil s kraljevo jedjo, ne z njegovim vinom. Prosil je torej kneza dvorjanov, naj mu dovoli, da se mu ne bo treba skruniti. Bog je storil, da je Daniel našel milost in usmiljenje pred njim. Vendar je knez dvorjanov rekel Danielu: »Bojim se svojega gospoda kralja, ki vam je določil jed in pijačo; kajti zakaj naj vidi, da so vaši obrazi medlejši ko drugih mladeničev vaše starosti? Tako bi bili krivi, če zapade moja glava kralju.«

Tedaj je Daniel prosil nadzornika, ki ga je knez dvorjanov postavil nad Daniela, Ananija, Misaela in Azarija: »Poskusi, prosim, deset dni s svojimi služabniki! Naj nam dajo jesti sočivja in piti vode. Potem si oglej naše obraze in obraze mladeničev, ki uživajo kraljevo jed, in kakor boš videl, tako stôri s svojimi služabniki!« Poslušal jih je v tej reči in jih preskušal deset dni. Po desetih dneh so bili videti lepši in bolj rejeni ko vsi mladeniči, ki so uživali kraljevo jed. Nato jim je nadzornik odvzel jed in vino, ki naj bi ga pili, in jim dajal le sočivja. Bog pa je dal tem štirim mladeničem znanje in razumnost za vsakršno pismenstvo in modrost. Daniel je bil povrh izveden v videnju in v sanjah vsakršne vrste.

Ko so torej minili dnevi, po katerih je kralj določil, naj jih pripeljejo, jih je knez dvorjanov privedel pred Nabuhodónozorja. Kralj se je pogovarjal z njimi; nihče med njimi se ni izkazal tako kakor Daniel, Ananija, Misael in Azarija; zato so smeli stopiti v kraljevo službo. V vseh rečeh, ki so terjale modrost in razumnost, je kralj ugotovil pri vseh vprašanjih, da desetkrat prekašajo vse modre in vedeževalce, ki so bili po vsej njegovi deželi.

Spev z odpevom

Odpev: »Hvalevreden in veličasten na veke.«

DanD 3,52-56

Slavljen si, Gospod, Bog naših očetov,
hvalevreden in veličasten na veke.
Slavljeno je tvoje sveto veličastno ime,
hvalevredno in veličastno na veke.
Odpev: »Hvalevreden in veličasten na veke.«
Slavljen si v svojem svetem veličastnem templju,
hvalevreden in veličasten na veke.
Slavljen si na svojem kraljevem prestolu,
hvalevreden in veličasten na veke.
Odpev: »Hvalevreden in veličasten na veke.«
Slavljen si, ki prestoluješ nad kerubi,
hvalevreden in veličasten na veke.
Slavljen si nad nebesnim obokom,
hvalevreden in veličasten na veke.
Odpev: »Hvalevreden in veličasten na veke.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Ozrite se k višku in dvignite glave: vaše odrešenje se približuje. Aleluja.

Jezus opozarja na požrtvovalnost revne vdove

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,1-4)

Tisti čas se je Jezus v templju ozrl in videl bogatine, ki so metali svoje darove v tempeljsko zakladnico. Videl je pa tudi neko siromašno vdovo, ko je devala vanjo dva novčiča, in rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več ko vsi; kajti vsi ti so Bogu v dar vrgli od svojega obilja, ona pa je od svojega uboštva vrgla vse, kar je imela za živež.«
Sv. Cecilija (22. november)

Sv. Cecilija (leto I), obvezni god

Berilo

Božja ljubezen do izvoljenega ljudstva

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 2,16-17.21-22)

Tako govori Gospod: Glej, popeljem jo v puščavo, spregovorim ji na srce! Tam bo voljna kakor v mladih dneh, kakor ob dnevu svojega izhoda iz egiptovske dežele. »S teboj se zaročim na veke; s teboj se zaročim v pravičnosti in pravici, v ljubezni in usmiljenju; s teboj se zaročim v zvestobi; in spoznala boš Gospoda.«

Psalm 150

Odpev: »Vse, kar diha, naj hvali Gospoda!«

Ps 150,1-6

Hvalite Gospoda v njegovem svetišču,
hvalite ga na njegovem veličastnem nebu!
Hvalite ga zaradi njegovih mogočnih del,
hvalite ga zaradi njegovega najvišjega veličastva!
Odpev: »Vse, kar diha, naj hvali Gospoda!«
Hvalite ga z glasom trobente,
hvalite ga na harfo in citre!
Hvalite ga z bobnico in rajalnim plesom,
hvalite ga na strune in piščali!
Odpev: »Vse, kar diha, naj hvali Gospoda!«
Hvalite ga na cimbale milozvočne,
hvalite ga na cimbale močno doneče!
Vse, kar diha, naj hvali Gospoda.
Vse, kar diha, naj hvali Gospoda.
Odpev: »Vse, kar diha, naj hvali Gospoda!«

Evangelij

Prim. Raz 19,7-9

Aleluja

Aleluja. Nevesta je pripravljena, blagor povabljenim na Jagnjetovo poročno gostijo! Aleluja.

Device čakajo ženina

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,1-13)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: Nebeško kraljestvo bo podobno desetim dekletom, ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih. Nespametne so vzele svetilke, niso pa vzele s seboj olja; pametne pa so vzele olja v posodicah s svetilkami vred. Ker se je pa ženin mudil, so vse podremale in zaspale.

Opolnoči pa nastane vpitje: ›Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti!‹ Tedaj vstanejo vsa tista dekleta in napravijo svoje svetilke. Nespametne pa reko pametnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo.‹ Toda pametne odgovorijo: ›Da morda ne poide nam in vam, pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite.‹

Medtem ko so šle kupovat, pride ženin; tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim na svatbo in vrata se zapro. Kasneje pridejo tudi ostala dekleta in pravijo: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On jim pa odgovori: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas.‹ Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021