HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 22. januarja 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vincencij


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (2. nedelja med letom) - Janez Bernot - Ljubljana - Polje
(18.1.2015 ob 10h, dolžina: 10:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. nedelja med letom - Janez Juhant
(15.1.2012 ob 10h, dolžina: 14:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

2. nedelja med letom - p. Peter Lah
(18.1.2009 ob 10h, dolžina: 4:45)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)

Petek 2. tedna med letom (leto I)

»Postavil jih je dvanajst, da bi bili z njim in bi jih pošiljal pridigovat« (Mr 3,14)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prva zaveza je temeljila na zapovedi in je zaradi zunanje prisile mnoge ovirala na duhovni poti. Kristus pa je prinesel novo zavezo, ki temelji na odnosu in daru. Predvsem pa je njegova postava vpisana v človeška srca. Odprl se bom temu daru in se trudil odgovorno živeti ta odnos ljubezni do Boga in ljudi. Gospod, hvala, ker mi pomagaš, da se svobodno odločam za darovanje. Pomagaj mi uresničiti, kar mi naročaš.

Evangelij

Jezus pokliče dvanajstere, da jih sprejme v ožjo skupnost in pripravi za oznanjevanje evangelija. Tudi mene kliče, da bi bil z njim in pripadal njegovi družini. Vabi me k oznanjevanju Božjega gospostva v svetu, da ga ponesem tistim, ki so zanj odprti. Gospod, hvala za tvojo skupnost. Pomagaj mi, da bom šel s celim srcem tja, kamor me pošiljaš.

Primož Krečič

Berilo

Kristus je srednik boljše zaveze

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 8,6-13)

Bratje, naš veliki duhovnik je dobil toliko odličnejšo službo, kolikor je tudi srednik boljše zaveze, ki je pač postavljena na boljših obljubah. Zakaj, če bi bila ona prva brez pomanjkljivosti, bi se ne iskalo mesto drugi. Graja jih namreč, ko pravi: »Glejte, prišli bodo dnevi, govori Gospod, in z Izraelovo in Judovo hišo bom sklenil novo zavezo; ne take, kakor je bila zaveza, ki sem jo sklenil z njih očeti tisti dan, ko sem jih prijel za roko, da bi jih popeljal iz egiptovske dežele; ker sami niso ostali v moji zavezi, sem jih tudi jaz vnemar pustil, govori Gospod.

To je zaveza, ki jo bom z Izraelovo hišo sklenil po tistih dneh, govori Gospod: Dal bom svoje postave v njih misli ter jih zapisal v njih srca; jaz bom njih Bog in oni bodo moje ljudstvo. Nihče ne bo učil svojega rojaka in nihče svojega brata: ›Spoznaj Gospoda‹; zakaj vsi me bodo poznali, od majhnega med njimi do velikega. Milosten bom njih krivicam in njih grehov se ne bom več spominjal.« S tem, da je rekel »novo«, je prejšnjo označil za staro. Kar pa se stara in postaja zastarelo, se bliža koncu.

Psalm 85

Odpev: »Usmiljenje in zvestoba se srečujeta.«

Ps 85,8.10.11-12.13-14

Gospod, pokaži nam svoje usmiljenje
in daj nam svoje rešenje!
Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo
in slava bo prebivala v naši deželi.
Odpev: »Usmiljenje in zvestoba se srečujeta.«
Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala,
pravičnost in mir se poljubila;
zvestoba bo pognala iz zemlje,
pravičnost se sklonila z nebes.
Odpev: »Usmiljenje in zvestoba se srečujeta.«
Gospod bo dal blagoslov
in naša dežela bo obrodila svoj sad.
Pravičnost bo hodila pred njim
in zveličan je po sledi njegovih korakov.
Odpev: »Usmiljenje in zvestoba se srečujeta.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, in jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Jezus pokliče apostole

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,13-19)

Tisti čas je šel Jezus na goro ter poklical k sebi, katere je sam hotel, in so prišli k njemu. Postavil jih je dvanajst, da bi bili z njim in bi jih pošiljal pridigovat in bi imeli oblast izganjati hude duhove. Postavil je torej dvanajstere: Simona, ki mu je dodal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, katerima je dodal ime Boanerges, to je sinova groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananejca in Juda Iškariota, ki ga je tudi izdal.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021