HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 21. septembra 2019

Sv. Matej, apostol in evangelist (21. september)

Svetnik za vsak dan
Matej


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (24. nedelja med letom) - Niko Rupnik - Grahovo ob Bači
(11.9.2016 ob 10h, dolžina: 8:29)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

24. nedelja med letom
(11.9.2016 ob 8h, dolžina: 9:47)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

24. nedelja med letom
(11.9.2016 ob 8h, dolžina: 8:13)

Br. Klemen Verdev, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

24. nedelja med letom - Bogdan Berce - Godovič
(15.9.2013 ob 10h, dolžina: 4:42)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

24. nedelja med letom - Simon Onušič - Hotedršica
(12.9.2010 ob 10h, dolžina: 12:00)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Matej, apostol in evangelist, praznik

Jezus je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedël pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« (Mt 9,9).

Misli Benedikta XVI.

Njegovo hebrejsko ime pomeni 'Božji dar'. Prvi kanoničen evangelij, ki nosi njegovo ime, v seznamu apostolov Mateja natančno označi kot cestninarja (Mt 10,3). Tako ga prepoznamo kot moža, ki je sedel pri mitnici in ki ga je Jezus poklical, naj hodi za njim: »Ko je Jezus šel od tam, je zagledal moža, Mateja po imenu,, ki je sedèl pri mitnici, in mu je rekel:'Hôdi za menoj!' In ta je vstal in šel za njim.« (Mt 9,9) Tudi Marko in Luka ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Apostole je Kristus postavil za oznanjevalce

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,1-7.11-13)

Bratje in sestre, opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: Živíte, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh. Vsakemu izmed nas pa je bila dana milost po meri Kristusovega daru. On je dal, da so eni apostoli, drugi preroki, zopet drugi evangelisti in zopet drugi pastirji ter učitelji, da se tako sveti usposobijo za delo službe in se zida Kristusovo telo, dokler vsi ne dospemo do edinosti vere in spoznanja Božjega Sina, do popolnega moža, do mere polne Kristusove starosti.

Psalm 19

Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

Ps 19,2-5

Nebesa razglašajo Božje veličastvo
in nebesni svod oznanja, da je delo njegovih rok.
En dan sporoča to drugemu dnevu
in ena noč naznanja to drugi noči.
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«
To ni beseda in niso govori,
katerih glas bi se ne mogel slišati;
po vsej zemlji se razlega njih glas
in do konca sveta njih govorica!
Odpev: »Po vsej zemlji se razlega njih glas.«

Evangelij

Mr 2,17

Aleluja

Aleluja. Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni, govori Gospod; nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike. Aleluja.

Matej gre na klic za Jezusom

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 9,9-13)

Tisti čas je šel Jezus mimo in zagledal pri mitnici sedečega moža, Mateja po imenu, in mu je rekel: »Hodi za menoj.« In vstal je ter šel za njim. Ko je bil pa Jezus v hiši pri mizi, glej, je prišlo veliko cestninarjev in grešnikov in so obedovali z njim in njegovimi učenci. Ko so to videli farizeji, so govorili njegovim učencem: »Zakaj vaš učenik jé s cestninarji in grešniki?« Ko je on to slišal, je dejal: »Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite in se poučite, kaj se pravi: ›Usmiljenja hočem in ne daritve.‹ Nisem namreč prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020