HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 21. avgusta 2020

Svetnik za vsak dan
Pij X papez


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (20. nedelja med letom) - br. Janez Papa - Novo mesto - Sveti Lenart
(17.8.2014 ob 10h, dolžina: 11:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

20. nedelja med letom
(17.8.2014 ob 10h, dolžina: 10:43)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Vse homilije »

20. nedelja med letom
(17.8.2014 ob 9h, dolžina: 11:30)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

20. nedelja med letom - dr. Silvester Novak - Lom pod Storžičem
(14.8.2011 ob 10h, dolžina: 9:52)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Pij X., obvezni god

Petek 20. tedna med letom (leto II)

»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok vidi dolino, polno mrtvaških kosti svojih prednikov. Gospod mu naroči, naj prerokuje in kliče Božjega Duha, da bodo oživeli, se dvignili na noge in postali velika vojska. Ponovil se je dogodek stvarjenja. Kosti so vstale z velikim hrupom. Bolj jasno se bom zavedal, da me Gospod vleče iz mojih grobov in smrti. Gospod, hvala, ker si Gospod živih in kar obljubiš, tudi narediš.

Evangelij

Farizej, učitelj postave, skuša Jezusa, kaj je najbolj pomembno v postavi. Jezus poudari zapoved ljubezni do Boga in prav tako ljubezen do bližnjega. Trudil se bom graditi življenje na tem temelju. Kakor bom ljubil bližnjega, bom ljubil tudi Boga, in čim bolj bom ljubil Boga, tem bolj bom ljubil bližnjega. Gospod, hvala, ker mi razodevaš Boga, ki se nam ga ni treba bati, ampak ga smemo ljubiti.

Primož Krečič

Berilo

Božji duh oživlja, kar je mrtvega

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 37,1-14)

Tiste dni je prišla nadme Gospodova roka. Gospod me je peljal ven ter me postavil sredi doline, ki je bila polna mrtvaških kosti. Vodil me je krog in krog mimo njih. In glej, bilo jih je silno veliko po dolini; bile so zelo suhe. Vprašal me je: »Sin človekov, ali bodo te kosti oživele?« Odgovoril sem: »Vsemogočni Gospod, ti veš.«

Tedaj mi je rekel: »Prerokuj nad temi kostmi in jim reci: Suhe kosti, čujte Gospodovo besedo! Tako govori vsemogočni Gospod tem kostem: Glejte, pošljem duha, da oživite! S kitami vas obdam in storim, da zraste na vas meso; prevlečem vas s kožo ter dam v vas duha, in oživite. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod.« Prerokoval sem, kakor mi je bilo ukazano. Ko sem prerokoval, je nastalo šumenje; glej, nastalo je šelestenje, in kosti so se približale druga k drugi. Gledal sem, glej, kite so prišle, meso je zraslo in koža se je razpela čeznje po vrhu; a duha ni bilo v njih.

Tedaj mi je rekel: »Prerokuj duhu, prerokuj, sin človekov, in reci duhu: Tako govori vsemogočni Gospod: Od štirih vetrov pridi, duh, dihni v te pobite, da oživijo!« Ko sem prerokoval, kakor mi je bilo ukazano, je prišel duh vanje; oživele so in se postavile na svoje noge: silno velika vojska. Rekel mi je: »Sin človekov, te kosti so vsa Izraelova hiša. Oni pravijo: ,Naše kosti so usahnile, naše upanje je izginilo, uničeni smo.'

Zato prerokuj in jim reci: Tako govori vsemogočni Gospod: ,Glejte, odprem vaše grobove in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov in vas privedem v Izraelovo deželo. Tedaj spoznate, da sem jaz Gospod, ko odprem vaše grobove, in vas, svoje ljudstvo, izpeljem iz vaših grobov. Dam svojega duha v vas, da oživite in vas spet naselim v vaši deželi. Tedaj spoznate, da sem jaz, Gospod, to rekel in izpolnil,« govori Gospod.

Psalm 107

Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Ps 107,2-3.4-5.6-7.8-9

Tako naj govorijo, katere je Gospod rešil,
ki jih je rešil iz sovražnikove roke
in jih je izbral iz daljnih krajev,
od vzhoda do zahoda, od severa do juga.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Blodili so po puščavi in pustinji,
niso našli pota k mestu za prebivanje.
Bili so lačni in žejni,
njih življenje je pojemalo.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Klicali so v stiski h Gospodu
in otel jih je iz viseh nadlog.
Vodil jih je po pravi poti,
da so prišli v mesto za prebivanje.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«
Zahvalijo naj se Gospodu za njegovo dobroto,
za njegove čudeže v prid človeškim otrokom,
saj je nasitil vse, ki so bili lačni,
in sestradane je napolnil z dobroto.
Odpev: »Hvalite Gospoda, ker je dober.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor spolnjuje Kristusovo besedo, v tem je Božja ljubezen zares popolna. Aleluja.

Ljubi Boga in svojega bližnjega

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,34-40)

Tisti čas so farizeji zvedeli, da je Jezus prisilil saduceje k molku, in so se sešli. Nekdo izmed njih, ki je bil učitelj postave, je hotel Jezusa skušati in ga je vprašal: »Učenik, katera je največja zapoved v postavi?« Jezus mu je odgovoril: »›Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem.‹ To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: ›Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.‹ Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.«
Sv. Pij X. (21. avgust)

Sv. Pij X. (leto II), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

21. avgusta je god sv. Pija X., papeža, ki je vodil Cerkev od leta 1903 do 1914. Benedikt XVI. je poleti 2010 posvetil Piju X. eno svojih sredinih katehez. ...

Pij X. se je v kmečki družini kot Giuseppe Sarto leta 1835 blizu Trevisa v Italiji. Po študijih v semenišču v Padovi je pri triindvajsetih letih prejel duhovniško posvečenje. Najprej je bil kaplan v Tombolu, nato župnik v Salzanu in zatem stolniški kanonik v Trevisu z zadolžitvama škofijskega kanclerja in duhovnega voditelja ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Apostol da tudi svoje življenje

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 2,2-8)

Bratje in sestre, v našem Bogu smo se osrčili, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij, četudi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili zasramovani. Kajti naša pridiga ni iz blodnje ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti, temveč govorimo tako, kakor nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal evangelij; ne, kakor bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Kajti nikoli nismo bili priliznjeni v govorjenju, kakor veste, nikoli iskali prilike za lakomnost, Bog je priča. Tudi nismo iskali človeške časti ne pri vas ne pri drugih. Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, toda nastopili smo med vami milo, kakor neguje mati svoje otroke. Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni dati vam ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Zborovodju, po napevu »Košuta ob zori«, psalm, Davidov.

Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč proč si od prošenj, od besed mojega vpitja.
Moj Bog, podnevi kličem in me ne uslišiš,
ponoči in ne paziš name.
In vendar prebivaš ti v svetišču,
slava Izraelova!
V tebe so upali naši očetje,
upali so in osvobodil si jih.
K tebi so klicali in so bili rešeni,
v tebe so upali in niso bili osramočeni.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Jezus zaupa Petru svoje ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,15-17)

15 Po jedi Jezus reče Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj ko tile?« Odgovori mu: »Dá, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moja jagnjeta!« 16 Zopet v drugo mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Odgovori mu: »Dá, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce!« 17 V tretje mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: »Ali me ljubiš?« in mu odgovori: »Gospod, ti vse veš; ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce!«Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020