Božja beseda za četrtek, 21. avgusta 2014


Sv. Pij X., obvezni god

Četrtek 20. tedna med letom (leto II)

»Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.« (Mt 22,9)

Berilo

Bog daje novo srce in novega duha

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 36,23-28)

To govori Gospod: Svoje veliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih, ki ste ga oskrunili sredi njih, storim zopet sveto. Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz Gospod, govori vsemogočni Gospod, ko se med vami izkažem svetega pred njimi.

Vzamem vas izmed narodov in vas izberem iz vseh dežel ter vas nazaj pripeljem v vašo deželo. Pokropim vas s čisto vodo, da boste čisti; vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim. Dam vam novo srce, novega duha vam vlijem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih spolnjevali. Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, ter boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog.

Psalm 51

Odpev: »Gospod nas očiščuje naših grehov.«

Ps 51,12-13.14-15.18-19

Čisto srce, o Bog, mi ustvari
in duha stanovitnosti v meni obnovi!
Ne zavrzi me izpred svojega obličja
in svojega Svetega Duha mi ne odvzemi!
Odpev: »Gospod nas očiščuje naših grehov.«
Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem
in duha velikodušnosti v meni obnovi.
Učil bom hudobne tvojih potov
in grešniki se k tebi spreobrnejo.
Odpev: »Gospod nas očiščuje naših grehov.«
Nad klavno daritvijo nimaš veselja,
če bi ti dal žgalne daritve, bi jih ne maral.
Moja daritev, o Bog, je skesan duh,
skesanega in ponižnega srca ne zametuješ.
Odpev: »Gospod nas očiščuje naših grehov.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospodova beseda ostane vekomaj; to pa je beseda, ki vam je bila oznanjena. Aleluja.

Vsi smo povabljeni v Božje kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,1-14)

Tisti čas je Jezus zopet spregovoril velikim duhovnikom in starešinam ljudstva v prilikah: Nebeško kraljestvo je podobno kralju, ki je napravil svatbo svojemu sinu. In poslal je svoje služabnike klicat povabljene na svatbo, pa niso hoteli priti.

Poslal je spet druge služabnike z naročilom: »Povejte povabljenim: Glejte, svoj obed sem pripravil; moji voli in pitana žival je zaklana in vse je pripravljeno; pridite na svatbo!« Ti pa se niso zmenili in so odšli: eden na svojo pristavo, drugi po svoji kupčiji, ostali pa so zgrabili njegove služabnike, jih zasramovali ter pobili.

Kralj pa se je razsrdil, poslal svoje vojake, pokončal tiste ubijalce in njih mesto požgal. Potem reče svojim služabnikom: »Svatba je pripravljena, a povabljeni je niso bili vredni. Pojdite torej na razpotja in povabite na svatbo, katere koli najdete.« In njegovi služabniki so šli na pota in zbrali vse, katere so našli, hudobne in dobre, in svatovska dvorana se je napolnila z gosti.

Ko je pa kralj prišel goste pogledat, je videl tam človeka, ki ni imel svatovskega oblačila. Rekel mu je: »Prijatelj, kako si prišel semkaj, ko nimaš svatovskega oblačila?« On pa je molčal. Tedaj je kralj velel strežnikom: »Zvežite mu noge in roke in ga vrzite ven v temo: tam bo jok in škripanje z zobmi.« Zakaj mnogo je poklicanih, a malo izvoljenih.
Sv. Pij X. (leto II), obvezni god

Berilo

Apostol da tudi svoje življenje

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 2,2-8)

Bratje in sestre, v našem Bogu smo se osrčili, da smo vam z velikim trudom oznanili Božji evangelij, četudi smo, kakor veste, prej v Filipih trpeli in bili zasramovani. Kajti naša pridiga ni iz blodnje ne iz nečednih nagibov ali zvijačnosti, temveč govorimo tako, kakor nas je Bog imel za vredne, da nam je zaupal evangelij; ne, kakor bi hoteli ugajati ljudem, ampak Bogu, ki preizkuša naša srca. Kajti nikoli nismo bili priliznjeni v govorjenju, kakor veste, nikoli iskali prilike za lakomnost, Bog je priča. Tudi nismo iskali človeške časti ne pri vas ne pri drugih. Kot Kristusovi apostoli bi mogli biti oblastni, toda nastopili smo med vami milo, kakor neguje mati svoje otroke. Tako smo v blagočutju do vas pripravljeni dati vam ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, ker ste se nam priljubili.

Psalm 22

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 22,1-6

Zborovodju, po napevu »Košuta ob zori«, psalm, Davidov.

Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?
Daleč proč si od prošenj, od besed mojega vpitja.
Moj Bog, podnevi kličem in me ne uslišiš,
ponoči in ne paziš name.
In vendar prebivaš ti v svetišču,
slava Izraelova!
V tebe so upali naši očetje,
upali so in osvobodil si jih.
K tebi so klicali in so bili rešeni,
v tebe so upali in niso bili osramočeni.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Jezus zaupa Petru svoje ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 21,15-17)

15 Po jedi Jezus reče Simonu Petru: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj ko tile?« Odgovori mu: »Dá, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moja jagnjeta!« 16 Zopet v drugo mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Odgovori mu: »Dá, Gospod, ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce!« 17 V tretje mu reče: »Simon, Janezov sin, ali me ljubiš?« Peter se užalosti, ker mu je v tretje rekel: »Ali me ljubiš?« in mu odgovori: »Gospod, ti vse veš; ti veš, da te ljubim.« Reče mu: »Pasi moje ovce!«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Pij X papez

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog bo pripeljal ljudstvo domov, kar bo tudi nov izhod. Zlasti pa bo ljudstvo spremenil od znotraj, mu dal novo srce. Dal mu bo tudi novega duha, da se ta sprememba ne pokvari. Odprl se bom delovanju Svetega Duha, ki me bo ohranil živega v prizadevanju za notranjo osvoboditev in zvestobo. Gospod, hvala, ker me podpiraš v živi in občutljivi ljubezni do tebe in do ljudi.

Evangelij

Kralj vabi na svatbo svojega sina. Toda mnogi se ne odzovejo na tako pomembno povabilo. Zato naroči, naj povabijo še druge in ti pridejo, med njimi pa je eden, ki nima prave obleke. Z veseljem bom šel na svatbo. Na to se bom pripravil s poslušanjem Jezusa in spolnjevanjem Božje volje. Gospod, pomagaj mi nositi belo obleko, ki mi je bila podarjena na dan mojega krsta.

Primož Krečič

Sv. Pij X. (21. avgust)

Misli Benedikta XVI.

21. avgusta je god sv. Pija X., papeža, ki je vodil Cerkev od leta 1903 do 1914. Benedikt XVI. je poleti 2010 posvetil Piju X. eno svojih sredinih katehez. ...

Pij X. se je v kmečki družini kot Giuseppe Sarto leta 1835 blizu Trevisa v Italiji. Po študijih v semenišču v Padovi je pri triindvajsetih letih prejel duhovniško posvečenje. Najprej je bil kaplan v Tombolu, nato župnik v Salzanu in zatem stolniški kanonik v Trevisu z zadolžitvama škofijskega kanclerja in duhovnega voditelja ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.