HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 21. junija 2021

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Alojzij Gonzaga


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (12. nedelja med letom) - p. Robert Bahčič - Brezje
(21.6.2015 ob 10h, dolžina: 5:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

12. nedelja med letom
(21.6.2015 ob 10h, dolžina: 9:41)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

12. nedelja med letom
(21.6.2015 ob 9h, dolžina: 18:04)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

12. nedelja med letom
(21.6.2015 ob 8h, dolžina: 12:46)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

Sv. Alojzij Gonzaga, obvezni god

Ponedeljek 12. tedna med letom (leto I)

»Ne sodite, da ne boste sojeni!« (Mt 7,1)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog zagotavlja Abramu, da bo blagoslovljen, če zapusti svojo deželo in gre, kamor mu bo pokazal. Abram gre. Dežela, ki mu je bila obljubljena, je izpolnitev tistega, kar je želel in upal. Z Jezusom se bom odpravil na pot, kamor mi bo pokazal. Gospod, hvala za vse tvoje življenjske izzive in povabila, ki me vodijo do blagoslova in uresničenja. Naj ne oklevam doma.

Evangelij

Bruno je veliko, iver pa zelo majhna. Primerjava kaže na hinavca, ki si jemlje pravico, da sodi druge, ne da bi prej razčistil s svojimi napakami. Trudil se bom kritično gledati na svoje pomanjkljivosti in jih ne pomanjševati. Gospod, hvala, ker me učiš, da moram imeti v sodbah tvojo mero, usmiljenje, ki si ga moram vsak dan izprositi pri Očetu.

Primož Krečič

Berilo

Abraham na Božji klic odide iz domovine

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 12,1-9)

Tiste dni je Gospod rekel Abrahamu: »Pojdi iz svoje dežele in od svoje rodovine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo pokažem! Iz tebe bom naredil velik narod in te blagoslovil; poveličal bom tvoje ime in bodi v blagoslov! Blagoslovil bom tiste, ki bodo tebe blagoslavljali, in preklel tiste, ki bodo tebe preklinjali, in v tebi bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.« Abram je torej šel, kakor mu je ukazal Gospod, in z njim je šel Lot. Abramu je bilo petinsedemdeset let, ko je odšel iz Harana. Abram je vzel svojo ženo Sarajo in bratovega sina Lota in vse premoženje, ki so ga imeli, in vso druži336 no, ki so jo pridobili v Haranu; odrinili so, da bi šli v kanaansko deželo. Ko so prišli tja, je Abram prehodil deželo do kraja Sihema, do Morejevega hrasta – Kanaanci so bivali takrat v deželi. Tedaj se je Gospod prikazal Abramu ter rekel: »Tvojemu zarodu bom dal to deželo.« Postavil je tam oltar Gospodu, ki se mu je prikazal.

Od tod se je potem odpravil v pogorje vzhodno od Betela in postavil šotor, tako da je bil Betel proti zahodu, Haj pa proti vzhodu. Tam je Gospodu postavil oltar in klical Gospodovo ime. Potem je šel Abram dalje in dalje proti Négebu.

Psalm 33

Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«

Ps 33,12-13.18-19.20.22

Blagor narodu, čigar Bog je Gospod,
ljudstvu, ki si ga je izvolil za dedno last.
Z nebes se ozira Gospod,
vidi vse človeške otroke.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«
Gospodove oči so uprte na nje, ki se ga bojijo,
na nje, ki upajo v njegovo milost,
da otme njih duše smrti
in jih ob lakoti preživlja.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«
Naša duša čaka Gospoda:
on je naš pomočnik in ščit.
Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami,
kakor upamo v tebe.
Odpev: »Blagor narodu, ki si ga je Gospod izvolil.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jeruzalem, hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja.

Najprej moramo odpraviti napake pri sebi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,1-5)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne sodite, da ne boste sojeni; s kakršno sodbo namreč sodite, s tako boste sojeni, in s kakršno mero merite, s tako se vam bo odmerilo. Kaj pa gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne čutiš? Ali kako moreš reči svojemu bratu: ›Pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa,‹ pa je bruno v tvojem očesu? Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega očesa in potem glej, kako boš vzel iver iz očesa svojega brata.
Sv. Alojzij Gonzaga (21. junij)

Sv. Alojzij Gonzaga (leto I), obvezni god

Ko najde en dragocen biser, gre in proda vse, kar ima, in ga kupi.

Berilo

Borim se, da bi dosegel Kristusa

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom (Flp 3,8-14)

Bratje in sestre, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda. Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti, da bi si prislužil Kristusa in zažível v njem; in to ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri. Tako bi spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter svoj delež pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben njegovi smrti, da bi kako mogel priti do vstajenja od mrtvih. Ne, kakor da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti, vendar pa se trudim, da bi to osvójil, ker je tudi mene osvójil Kristus Jezus. Ne mislim, bratje, da sem to dosegel. Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče Bog v Kristusu Jezusu.

Psalm 15

Odpev: »Gospod, ti si delež moje dediščine.«

Ps 15,1-2.5.7-8.11

Psalm, Davidov.

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo stanoval na tvoji sveti gori?
Kdor hodi brez madeža in dela pravično
in prav misli v svojem srcu
kdor tudi sebi v škodo prisege ne spreminja,
svojega denarja ne posoja oderuško
in zoper nedolžnega ne sprejema podkupnine.
Kdor tako dela,
ne bo nikoli omahnil.

Evangelij

Mt 5,3

Aleluja

Aleluja. Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Nebeško kraljestvo je vredno več kot vse drugo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-46)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril; in od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Tudi je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021