Božja beseda za ponedeljek, 21. novembra 2022

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)


Darovanje Device Marije, obvezni god

Ponedeljek 34. tedna med letom (leto II)

»In je rekel: 'Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi.'« (Lk 21,3)

Berilo

Božji izvoljenci so zaznamovani

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 14,1-3.4-5)

Jaz, Janez, sem videl: in glej, Jagnje, je stalo na gori Sion in z njim sto štiri in štirideset tisoč njih, ki so imeli zapisano na svojih čelih njegovo ime in ime njegovega Očeta. In slišal sem glas z neba kakor šumenje mnogih voda in kakor bobnenje silnega groma; in glas, ki sem ga slišal, je bil, kakor bi strunarji brenkali na harfe. In peli so kakor novo pesem pred prestolom in pred štirimi živimi bitji in starešinami. In nihče se ni mogel naučiti pesmi razen onih sto štiri in štirideset tisočev, ki so bili odkupljeni z zemlje. Ti so, ki spremljajo Jagnje, kamor gre. Ti so bili odkupljeni izmed ljudi kot prvenci za Boga in Jagnje in v njih ustih se ni našla laž; brezmadežni so.

Psalm 24

Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«

Ps 24,1-2.3-4.5-6

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
Zakaj on ji je na morjih postavil temelje,
utŕdil jo je na veletókih.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«
Kdo se bo povzpel na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Tisti, ki je nedolžnih rok in čist v srcu,
ki ne prisega po krivem.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«
Ta bo prejel blagoslov od Gospoda,
pravičnost od Boga, svojega rešitelja.
To je rod tistih, ki te iščejo,
ki hočejo najti tvoje obličje, Bog Jakobov.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Čujte in bodite pripravljeni, ker ne veste, katero uro pride Sin človekov. Aleluja.

Jezus opozarja na požrtvovalnost revne vdove

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,1-4)

Tisti čas se je Jezus v templju ozrl in videl bogatine, ki so metali svoje darove v tempeljsko zakladnico. Videl je pa tudi neko siromašno vdovo, ko je devala vanjo dva novčiča, in rekel: »Resnično, povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več ko vsi; kajti vsi ti so Bogu v dar vrgli od svojega obilja, ona pa je od svojega uboštva vrgla vse, kar je imela za živež.«
Darovanje Device Marije (leto II), obvezni god

Berilo

Sionska hči, raduj se mojega prihoda

Berilo iz knjige preroka Zaharija (Zah 2,14-17)

Raduj se in bodi vesela, sionska hči! Glej, prihajam in bom prebival v tvoji sredi, govori Gospod. Mnogi narodi se bodo pridružili Gospodu tisti dan in bodo postali del njegovega ljudstva; v tvoji sredi bodo prebivali in spoznala boš, da me je Gospod nad vojskami poslal k tebi. Gospod bo vzel Juda v svojo last, kot svojo dediščino v sveti deželi, in zopet si bo izbral Jeruzalem. Pred Gospodom naj umolkne vsak človek, kajti vstal je in prihaja iz svojega svetega templja.

Psalm 45

Odpev: »Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.«

Ps 45,11-12.14-17

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo in hišo svojega očeta!
Kralj si bo želel tvoje lepote,
on je tvoj gospod, njemu se pokloni!
Odpev: »Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.«
Vsa krasna vstopa kraljeva hči,
zlate tkanine so njena obleka.
S pisanim oblačilom ogrnjeno peljejo h kralju,
za njo vodijo k tebi device, njene družice.
Odpev: »Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.«
Spremljajo jih z veseljem in radovanjem,
stopajo v kraljevo palačo.
Na mesto tvojih očetov bodo prišli tvoji sinovi;
postavil jih boš za kneze po vsej zemlji.
Odpev: »Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho.«

Evangelij

Prim. Lk 1,45

Aleluja

Aleluja. Blagor ti, Devica Marija, ker si verovala, izpolnilo se bo, kar ti je povedal Gospod. Aleluja.

Svetnik je Kristusov brat in sestra in mati

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,31-35)

Tedaj pridejo k Jezusu njegova mati in njegovi bratje; ostali so zunaj in ga dali poklicati. Okoli njega pa je sedela množica, ko so mu rekli: »Glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in te iščejo.« Odgovoril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji bratje?« In ozre se po tistih, ki so sedeli okoli njega, in pravi: »Glejte, moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati.«

Darovanje Device Marije (21. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Darovanje Device Marije

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Veličastni pogled na goro Sion, kjer je Jagnje in z njim 144 tisoč ljudi, ki nosijo na čelu njegovo in Očetovo ime. Ti sledijo Jagnjetu in so pripravljeni zanj zastaviti tudi življenje. Trudil se bom za celovito zvestobo Jagnjetu, čeprav bo okolje temu nasprotovalo. Gospod, daj, da se ti bom povsem podaril in pričeval zate. Naj bom vesel v tej službi.

Evangelij

Jezus je v templju in gleda ljudi, ki darujejo. Ko vidi, kako bogati veliko darujejo, pokaže, da je ta žena darovala vse, kar je imela. Po vzoru vdove bom več daroval za skupne potrebe in se v vsem zanesel na Boga. Gospod, hvala, ker me osvobajaš od navezanosti, da bom ob uporabi dobrin in darov vedno izkazoval prvo zaupanje tebi.

Primož Krečič