Božja beseda za petek, 21. oktobra 2022

Petek 29. tedna med letom (leto II)

»Zakaj tudi sami od sebe ne presojate, kaj je prav?« (Lk 12,57)

Berilo

Eno telo, en Gospod, ena vera, en krst

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,1-6)

Bratje, opominjam vas, jaz ujetnik v Gospodu: živite, kakor se spodobi za poklic, v katerega ste poklicani, v vsej ponižnosti in krotkosti, s potrpežljivostjo; drug drugega prenašajte v ljubezni in se trudite, da ohranite edinost duha z vezjo miru; eno telo in en Duh, kakor ste bili tudi poklicani k enemu upanju svojega poklica; en Gospod, ena vera, en krst; en Bog in Oče vseh, ki je nad vsemi in po vseh in v vseh.

Psalm 24

Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«

Ps 24,1-2.3-4.5-6

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
On ga je utemeljil na morjih
in ga ustalil na tekočih vodah.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«
Kdo pojde na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čistega srca,
kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«
Ta bo prejel Gospodov blagoslov
in plačilo Boga, svojega Odrešenika.
To je rod tistih, ki ga iščejo,
ki iščejo obličje Jakobovega Boga.
Odpev: »To je rod tistih, ki iščejo Boga.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Jezus zahteva, da presojamo znamenja časov

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,54-59)

Tisti čas je govoril Jezus množicam: »Kadar vidite, da se oblak vzdiguje od zahoda, takoj pravite: ›Dež bo,‹ in tako se zgodi. In kadar vleče jug, pravite: ›Pripekalo bo,‹ in zgodi se. Hinavci! Obličje zemlje in neba znate presojati, kako da ne znate presojati tega časa? Zakaj pa tudi sami od sebe ne sodite, kaj je prav? Kadar greš s svojim nasprotnikom k oblastniku, si že med potjo prizadevaj, da se z njim spraviš; da te morda ne privleče pred sodnika in te sodnik ne izroči biriču in te birič ne vrže v ječo. Povem ti: Ne prideš od tam, dokler ne plačaš tudi zadnjega novčiča.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Uršula

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel vabi Efežane k edinosti. Cerkev ni združenje ljudi, ker si ugajajo, ampak je skupnost zaradi Kristusa, ki vse povezuje. Naloga kristjana je, da kljub različnosti gradi edinost. V ponižnosti, krotkosti in s potrpežljivostjo se bom trudil za edinost, ki je najlepši izraz živete vere. Gospod, hvala za tvoj dar edinosti, da majhne edinosti gradijo veliko edinost Cerkve in človeštva.

Evangelij

Predstavljam si ljudi, ki gledajo v nebo in napovedujejo vreme. Jezus jih krega, ker znajo opazovati pojave v naravi, ne vidijo pa Božjega razodevanja. Bolj bom pozoren na mnoga Gospodova znamenja in se po njih odločal za to, k čemur me kličejo. Gospod, hvala, ker mi govoriš, ker si mi blizu in me rešuješ iz klešč zla. Naj se za nič na svetu ne oddaljim od tebe.

Primož Krečič