Božja beseda za petek, 21. januarja 2022

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)


Sv. Neža, obvezni god

Petek 2. tedna med letom (leto II)

»Postavil jih je dvanajst, da bi bili z njim in bi jih pošiljal pridigovat« (Mr 3,14)

Berilo

David spoštuje Gospodovega maziljenca Savla

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 24,3-21)

David je moral bežati pred Savlom. Tedaj je Savel vzel tri tisoč mož, izbranih iz vsega Izraela, in šel iskat Davida in njegove može. Prišel je k ovčjim stajam ob potu. Tam je bila votlina, v katero je vstopil Savel, da bi opravil svojo potrebo. David in njegovi možje pa so se mudili zadaj v votlini. Davidovi možje so mu rekli: »Glej, to je dan, o katerem ti je govoril Gospod: ›Dal ti bom tvojega sovražnika v roke, da mu storiš, kar ti bo všeč.‹« David je vstal in na skrivnem odrezal konec Savlovega plašča. Nato pa je Davida pekla vest, ker je odrezal konec Savlovega plašča. Rekel je svojim možem: »Gospod me obvaruj, da bi storil kaj takega svojemu gospodu, in stegnil roko zoper njega! Saj je Gospodov maziljenec.« Pregovoril je svoje može ter jim ni dopustil, da bi se vzdignili zoper Savla. Savel pa je vstal iz votline in šel svojo pot. Potem je David vstal, šel iz votline in klical za Savlom: »Moj gospod in kralj!« Ko se je Savel ozrl, se je David pripognil z obrazom do tal in se mu poklonil.

Potem je rekel Savlu: »Zakaj poslušaš govorice ljudi, ki pravijo: ›Glej, David išče tvojo pogubo‹? Ta dan si videl na lastne oči, da te je Gospod danes v votlini dal meni v roke. Rekli so, naj te umorim. Pa sem ti prizanesel in rekel: ›Ne bom stegnil roke zoper svojega gospoda, ker je Gospodov maziljenec‹. Oče, glej vendar konec svojega plašča v moji roki! Iz tega, da sem odrezal konec tvojega plašča, pa te nisem umoril, spoznaj in uvidi, da ne mislim na hudobijo in izdajstvo in da se nisem pregrešil zoper tebe, čeprav mi strežeš po življenju!

Gospod naj sodi med menoj in teboj, Gospod naj se zaradi mene maščuje nad tabo, a moja roka se te ne bo lotila. Kakor pravi star pregovor: Od hudobnežev prihaja hudobija, a moja roka se te ne bo lotila. Za kom se je gnal Izraelov kralj? Koga preganjaš? Mrtvega psa, navadno bolho. Gospod naj bo torej sodnik in naj razsodi med menoj in teboj; naj pregleda in razsodi mojo pravdo ter me reši tvojih rok!«

Ko je David nehal govoriti Savlu te besede, je Savel rekel: »Ali je to tvoj glas, moj sin David?« In Savel je začel na glas jokati. Rekel je Davidu: »Pravičnejši si od mene; kajti ti si mi skazoval dobro, jaz pa sem ti vračal hudo. Danes si mi pokazal, kaj si mi dobrega storil, ko me nisi umoril, dasi me je Gospod predal v tvoje roke. Če kdo zaloti svojega sovražnika, ali ga pusti mirno oditi? Gospod ti povrni dobroto, ki si mi jo danes skazal. Zdaj vem, da boš gotovo kralj in da bo Izraelovo kraljestvo stalno v tvoji roki.«

Psalm 57

Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«

Ps 57,2.3-4.6.11

Usmili se me, Bog, usmili se me;
k tebi se zateka moja duša,
v tvoje varstvo se zatekam,
dokler vihar ne gre mimo.
Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«
Kličem k Bogu, Najvišjemu,
k Bogu, ki mi skazuje dobrote.
Naj pošlje pomoč iz nebes in me reši,
naj pošlje svojo milost in zvestobo.
Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«
O Bog, pokaži se vzvišenega nad nebesa!
Na vso zemljo razširi svoje veličastvo!
Velika do nebes je tvoja dobrota,
do oblakov sega tvoja zvestoba.
Odpev: »Usmili se me, Bog, usmili se me.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Jezus pokliče apostole

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,13-19)

Tisti čas je šel Jezus na goro ter poklical k sebi, katere je sam hotel, in so prišli k njemu. Postavil jih je dvanajst, da bi bili z njim in bi jih pošiljal pridigovat in bi imeli oblast izganjati hude duhove. Postavil je torej dvanajstere: Simona, ki mu je dodal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, katerima je dodal ime Boanerges, to je sinova groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananejca in Juda Iškariota, ki ga je tudi izdal.
Sv. Neža (leto II), obvezni god

Berilo

Smrt nas ne more ločiti od Božje ljubezni

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,31-39)

Bratje, če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Lastnemu Sinu on ni prizanesel, ampak ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Kdo bo tožil Božje izvoljence? Bog, ki opravičuje? Kdo jih bo obsodil? Ali Jezus Kristus, ki je umrl, še več: ki je vstal od mrtvih, ki sedi celo Bogu na desni, ki tudi prosi za nas?

Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Nadloga ali stiska ali preganjanje? Ali lakota ali nagota ali nevarnost ali meč? Kakor je pisano: »Zaradi tebe nas morijo vsak dan, imeli so nas za klavne ovce.« Toda v vsem tem zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.

Zakaj prepričan sem, da nas ne smrt ne življenje ne angeli ne poglavarstva ne sedanjost ne prihodnost ne močí ne visokost ne globokost ne kaka druga stvar ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Jn 15,9.5

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v moji ljubezni! Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Aleluja.

Nebeško kraljestvo je vredno več kot vse drugo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-46)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril; in od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Tudi je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Neža

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David ne vrača hudobije, ki je je bil deležen od Savla. Ohranja spoštovanje do njega in se zaveda, da je sodnik le Bog in ne človek. Tudi ko dobi priložnost, da bi ga prijel, ga ne umori. Nikoli, tudi ko bo najhuje, ne bom posegel po moči zla in maščevanju. Gospod, uči me trdnega zaupanja vate, da ne bom prelomil ljubezni in bom pustil, da boš mogel ti delovati po dogodkih.

Evangelij

Jezus pokliče dvanajstere, da jih sprejme v ožjo skupnost in pripravi za oznanjevanje evangelija. Tudi mene kliče, da bi bil z njim in pripadal njegovi družini. Vabi me k oznanjevanju Božjega gospostva v svetu, da ga ponesem tistim, ki so zanj odprti. Gospod, hvala za tvojo skupnost. Pomagaj mi, da bom šel s celim srcem tja, kamor me pošiljaš.

Primož Krečič

Sv. Neža (21. januar)