Božja beseda za sredo, 21. januarja 2015

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)


Sv. Neža, obvezni god

Sreda 2. tedna med letom (leto I)

»Ali se sme v soboto dobro storiti, ali hudo storiti? Življenje rešiti ali ga pogubiti?« (Mr 3,4).

Berilo

Jezus veliki duhovnik po Melkizedekovem redu

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 7,1-3.15-17)

Bratje, Melkizedek, kralj v Sálemu, duhovnik Boga Najvišjega, je Abrahamu, vračajočemu se po porazu kraljev, prišel naproti ter ga blagoslovil. Abraham je dal desetino od vsega njemu, čigar ime je najprej, po razlagi, »kralj pravičnosti«, potem pa tudi kralj Sálema, kar pomeni »kralj miru«. Je brez očeta, brez matere, brez rodovnika, brez začetka dni in brez konca življenja, podoben pa Božjemu Sinu in ostane duhovnik za vedno. Podobno kakor Melkizedek je nastopil drug duhovnik, ki ni postal duhovnik po postavi telesne zapovedi, ampak po moči neminljivega življenja. Pismo namreč pričuje: »Ti si duhovnik vekomaj po Melkizedekovem redu.«

Psalm 110

Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Ps 110,1.2.3.4

Gospod je rekel mojemu Gospodu:
»Sedi na mojo desnico,
dokler ne položim tvojih sovražnikov
za podnožje tvojih nog!«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Žezlo tvoje mogočnosti
raztegne Gospod s Siona:
»Gospoduj, gospoduj
sredi svojih sovražnikov!
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Tvoje je gospostvo
ob dnevu tvojega rojstva v svetem sijaju:
rodil sem te kakor roso
pred zgodnjo danico.«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«
Gospod je prisegel
in se ne bo kesal:
»Ti si duhovnik vekomaj
po Melkizedekovem redu.«
Odpev: »Ti si duhovnik vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Aleluja.

Dobro smemo delati tudi v soboto

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,1-6)

Tisti čas je Jezus spet stopil v shodnico in tam je bil človek s posušeno roko. Opazovali so ga, če ga bo ozdravil v soboto, da bi ga zatožili. Rekel je možu, ki je imel suho roko: »Stopi v sredo.« Njim pa reče: »Ali se sme v soboto dobro storiti, ali hudo storiti? Življenje rešiti, ali pogubiti?« Ti pa so molčali. Srdito jih premeri in žalosten nad slepoto njih srca reče človeku: »Stegni roko!« Stegnil jo je in roka je bila ozdravljena. Nato so farizeji odšli in se zoper njega posvetovali s herodovci, da bi ga umorili.
Sv. Neža (leto I), obvezni god

Berilo

Smrt nas ne more ločiti od Božje ljubezni

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,31-39)

Bratje, če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Lastnemu Sinu on ni prizanesel, ampak ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Kdo bo tožil Božje izvoljence? Bog, ki opravičuje? Kdo jih bo obsodil? Ali Jezus Kristus, ki je umrl, še več: ki je vstal od mrtvih, ki sedi celo Bogu na desni, ki tudi prosi za nas?

Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Nadloga ali stiska ali preganjanje? Ali lakota ali nagota ali nevarnost ali meč? Kakor je pisano: »Zaradi tebe nas morijo vsak dan, imeli so nas za klavne ovce.« Toda v vsem tem zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil.

Zakaj prepričan sem, da nas ne smrt ne življenje ne angeli ne poglavarstva ne sedanjost ne prihodnost ne močí ne visokost ne globokost ne kaka druga stvar ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni, ki je v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Jn 15,9.5

Aleluja

Aleluja. Ostaníte v moji ljubezni! Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Aleluja.

Nebeško kraljestvo je vredno več kot vse drugo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-46)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril; in od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Tudi je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Neža

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Veliki duhovnik Melkizedek iz Salema je podoba resničnega duhovnika, ki je brez človeškega očeta, večen ter neminljiv, kar drugi duhovniki niso. Z veseljem bo sprejel Jezusa Kristusa za prvega posrednika med Bogom in njegovimi darovi. Gospod, hvala, ker si prišel na svet in postal veliki duhovnik za ljudi, da daruješ moje misli in žrtve Očetu ter v velikonočnem daru prinašaš zmago tvoje ljubezni vsem.

Evangelij

V sinagogi je napeto. Na eni strani je človek s suho roko, na drugi strani so farizeji, ki iščejo, kako bodo ujeli Jezusa v besedi. On se približa trpečemu človeku in ga ozdravi, čeprav je sobota. Kljub predsodkom ljudi bom širil veselo oznanilo o tem, da je Jezus odrešenik. Gospod, hvala, da ti morem biti zvest, da moreš uresničevati čudeže svojega reševanja.

Primož Krečič

Sv. Neža (21. januar)