HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 20. septembra 2019

Svetnik za vsak dan
Evstahij


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (24. nedelja med letom) - Niko Rupnik - Grahovo ob Bači
(11.9.2016 ob 10h, dolžina: 8:29)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

24. nedelja med letom
(11.9.2016 ob 8h, dolžina: 9:47)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

24. nedelja med letom
(11.9.2016 ob 8h, dolžina: 8:13)

Br. Klemen Verdev, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

24. nedelja med letom - Bogdan Berce - Godovič
(15.9.2013 ob 10h, dolžina: 4:42)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

24. nedelja med letom - Simon Onušič - Hotedršica
(12.9.2010 ob 10h, dolžina: 12:00)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Korejski mučenci, obvezni god

Petek 24. tedna med letom (leto I)

»Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu.« (Lk 8,1)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel kaže razliko med lažnim naukom in zdravimi besedami Gospoda Jezusa. Božji človek beži od domišljavosti, nevoščljivosti, lakomnosti in prepirov. Zato bije boj z vsem, kar ga odvrača od Boga in njegove resnice. S Timotejem se bom trudil za pošteno življenje iz vere, ki vodi v večno življenje. Gospod, hvala, ker prihajaš k meni. Naj bom odprt za tvoj dar.

Evangelij

Jezus je na vrhuncu svoje dejavnosti. Učenci so ob njem. Spremljajo ga tudi nekatere žene, ki jih je ozdravil in mu od takrat pomagajo. Skupaj z ženami se bom zavedal, da Jezus povsod prinaša osvoboditev od greha in zla, da nastajajo ob njem novi odnosi osvobajanja in služenja. Gospod, reši me vsega, kar me ovira v tvoji službi. Prosim te za dar pozornosti, da bom pomagal ljudem.

Primož Krečič

Berilo

Skrbimo za ohranitev prave vere

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Timoteju (1 Tim 6,2-12)

Preljubi, veš, kaj moraš učiti in priporočati. Če pa kdo drugače uči in se ne ravna po zdravih besedah našega Gospoda Jezusa Kristusa in po pobožnem nauku, je napuhnjen in ne razume nič, ampak boleha za prerekanjem in puhlim besedičenjem, iz katerega nastaja zavist, prepir, preklinjevanje, hudo natolcevanje, neprenehno prerekanje med ljudmi pokvarjenega mišljenja in brez resnice, ki imajo pobožnost za vir dobička.

Je pa velik dobiček pobožnost z zadovoljnostjo. Nič namreč nismo prinesli na svet, tudi odnesti ne moremo nič. Ako imamo živež in obleko, bodimo s tem zadovoljni. Kateri pa hočejo obogateti, padejo v skušnjavo in zanko in v mnoge nespametne in škodljive želje, ki pogrezajo ljudi v pogubo in pokončanje. Korenina vsega zla je namreč lakomnost; njej so se nekateri vdali, pa so zašli od vere in sami sebe prebodli z mnogimi bolečinami.

Ti, Božji človek, pa béži pred tem; prizadevaj pa si za pravico, pobožnost, vero, ljubezen, potrpežljivost, krotkost. Bojuj dobri boj vere, sezi po večnem življenju, za katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami.

Psalm 49

Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«

Ps 49,6-7.8-10.17-18.19-20

Kaj bi se bal v nesreči,
ko me obdaja hudobnost zalezovalcev,
ljudje, ki se zanašajo na premoženje
in ponašajo z obilnim bogastvom?
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Nihče ne more osvoboditi sam sebe,
ne more plačati Bogu svoje rešitve,
preveč stane osvoboditev duše,
nikdar ni dovolj premoženja.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Ne boj se, če kdo bogatí,
če raste premoženje njegove hiše:
ob smrti nič ne vzame s seboj
in njegovo premoženje ne pojde z njim!
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«
Čeprav se je v življenju blagroval:
»Hvalili te bodo, da si sebi privoščil,«
šel bo v zbor svojih očetov,
ki nikdar ne bodo gledali luči.
Odpev: »Blagor ubogim v duhu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi so trdne, postavljene za vse vekove. Aleluja.

Skrbne žene strežejo Jezusu, ko oznanja

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 8,1-3)

Jezus je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi in jih učil ter oznanjal Božje kraljestvo. Z njim so bili dvanajsteri in nekatere žene, ki so bile ozdravljene od hudih duhov in bolezni, Marija, s priimkom Magdalena, iz katere je odšlo sedem hudih duhov, in Joana, žena Herodovega oskrbnika Huza, in Suzana in mnogo drugih, ki so mu stregle s svojim premoženjem.
Sv. Korejski mučenci (20. september)

Sv. Korejski mučenci (leto I), obvezni god

Berilo

Mučeništvo sedmih makabejskih bratov

Berilo iz 2. knjige Makabejcev (2 Mkb 7,1-2.9-14)

Tiste dni se je zgodilo, da so prijeli sedem bratov z njihovo materjo vred. Kralj jih je hôtel prisiliti, da bi okusili svinjsko meso, ki je bilo prepovedano, zato je ukazal, naj jih pretepajo z biči in žilavkami. Eden med njimi pa je spregovóril v imenu drugih in rekel takole: »Kaj nas hočeš vprašati in izvedeti od nas? Pripravljeni smo rajši umreti kakor prekršiti postave naših očetov.« Ko je drugi prišel do zadnjega zdihljaja, je rekel: »Ti, nizkotnež, nam jemlješ sedanje življenje, toda kralj sveta nas bo obúdil in nas ožívil za večno oživetje življenja, ker umiramo za njegove postave.« Za njim je bil mučen tretji. Takoj je pomólil jezik, kakor so ukazali, neustrašno iztegnil roke in plemenito izjavil: »Te ude sem dobil od neba, zaradi njegovih postav jih zaničujem in od njega jih upam spet dobiti.« Celo kralja in njegovo spremstvo je pretresla srčnost tega mladeniča, ki je preziral svoje bolečine. Ko je umrl tudi ta, so prav tako grozovito trpinčili četrtega. Preden je izdihnil, je rekel: »Bolj se splača umreti od človeških rok v pričakovanju, da nas bo Bog spet obúdil, kakor je obljubil. Zate pa vstajenja ne bo!«

Psalm 33

Odpev: »Gospod me je rešil iz stiske.«

Ps 33,2-9

Slavite Gospoda s citrami,
igrajte mu na harfo deseterih strun!
Pojte mu novo pesem,
dobro mu pojte, da bo donelo!
Zakaj Gospodova beseda je prava
in vse njegovo delo je zanesljivo.
Ljubi, kar je prav in pravično,
zemlja je polna Gospodove milosti.
Z Gospodovo besedo je nebo narejeno
in z dihom njegovih ust vsa nebesna vojska.
Kakor v mehu zbira morske vode,
in v shrambe devlje vodovje globin.
Boj se Gospoda vsa zemlja,
pred njim naj trepetajo vsi prebivalci na svetu!
Zakaj on je rekel in je nastalo,
on je ukazal in je bilo.

Evangelij

Mt 5,10

Aleluja

Aleluja. Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Aleluja.

Jezus svojim učencem napoveduje preganjanje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 15,18-21)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ako vas svet sovraži, vedite, da je mene sovražil prej ko vas. Ko bi bili vi od sveta, bi svet svoje ljubil. Ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz od sveta odbral, zato vas svet sovraži. Spominjajte se pa besede, ki sem vam jo rekel:

»Služabnik ni večji ko njegov gospod.« Če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas; če so mojo besedo spolnjevali, bodo spolnjevali tudi vašo. Toda vse to vam bodo storili zaradi mojega imena, ker ne poznajo njega, ki me je poslal.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019