Božja beseda za torek, 20. junija 2023

Torek 11. tedna med letom (leto I)

»Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo.« (Mt 5,44)

Berilo

Kristus je zaradi nas postal ubog

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 8,1-9)

Naznanjamo vam, bratje, o Božji milosti, dani Cerkvam v Makedoniji, da je v mnogih stiskah, ki so jih skusili, obilica njih veselja in globočina njih uboštva obrodila preobilno bogastvo njih radodarnosti; kajti po svojih močeh pričam, da, preko svojih moči so dajali iz lastnega nagiba in so z mnogimi prošnjami nas prosili milosti, da bi se smeli udeleževati podpiranja svetih; in ne le, kakor smo upali, ampak dali so sami sebe najprej Gospodu, nato pa po Božji volji nam.

Zato smo naprosili Tita, naj bi pri vas, kakor je prej začel, tako tudi dovršil še to dobro delo. Kakor se v vsem odlikujete: v veri in nauku in spoznanju in vsakršni gorečnosti in ljubezni, ki smo jo v vas zbudili, glejte, da se boste odlikovali tudi v radodarnosti. Ne pravim tega, kakor bi vam ukazoval, marveč ker bi rad po gorečnosti drugih preskusil tudi pristnost vaše ljubezni. Saj poznate milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, kako je zaradi vas postal ubog, dasi je bil bogat, da bi po njegovem uboštvu vi obogateli.

Psalm 146

Odpev: »Hvali, moja duša, Gospoda!«

Ps 146,2.5-6.7.8-9

Hvali, moja duša, Gospoda!
Hvalil bom Gospoda vse življenje,
prepeval bom svojemu Bogu,
dokler bom živel.
Odpev: »Hvali, moja duša, Gospoda!«
Gospod je vekomaj zvest,
vrača pravico stiskanim,
deli kruha lačnim.
Gospod oprošča jetnike.
Odpev: »Hvali, moja duša, Gospoda!«
Gospod odpira slepim oči,
Gospod dviga potrte,
Gospod ljubi pravične,
Gospod varuje tujce.
Odpev: »Hvali, moja duša, Gospoda!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Aleluja.

Jezus uči ljubiti sovražnike

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,43-48)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Slišali ste, da je bilo rečeno: ›Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika.‹ Jaz pa vam pravim: Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo, da boste otroci vašega Očeta, ki je v nebesih; zakaj on veleva svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Če namreč ljubite tiste, ki vas ljubijo, kakšno zasluženje imate? Ali ne delajo tega tudi cestninarji? In če pozdravljate le svoje brate, kaj delate posebnega? Ali ne delajo tega tudi pogani? Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Adalbert

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Verniki v Jeruzalemu živijo revno, zato Pavel prosi Korinčane za gmotno pomoč. Pri tem navaja zgled Cerkve v Makedoniji, njihovo odprtost in radodarnost, pa še zgled Kristusa, ki je vse svoje bogastvo delil s človeško revščino. Trudil se bom deliti dobrine in čas, še posebno s tistimi, ki so ubogi in sami. Gospod, odpri mi oči, da bom videl stiske ljudi, in tudi mnoge darove, da jih bom delil z drugimi.

Evangelij

Jezus predlaga "večjo pravičnost", da po Očetovem zgledu ljubim tudi tiste, ki mi nasprotujejo. Za nič se ne smem prepustiti čustvom strahu, egoizma, maščevalnosti. Trudil se bom živeti po velikodušnosti Boga do vsakega človeka. Gospod, nauči me Očetovega potrpljenja in naklonjenosti, da bom začenjal vedno znova in razodeval njegovo neskončno ljubezen.

Primož Krečič