Božja beseda za ponedeljek, 20. junija 2022

Ponedeljek 12. tedna med letom (leto II)

»Ne sodite, da ne boste sojeni!« (Mt 7,1)

Berilo

Bog prepusti severno kraljestvo sužnosti

Berilo iz 2. knjige kraljev (2 Kr 17,5-8.13-15.18)

Asirski kralj Salmanasar je šel nad vso deželo, prispel pred Samarijo in jo oblegal tri leta. V devetem letu izraelskega kralja Oseja pa je asirski kralj zavzel Samarijo, odvedel Izraelce v pregnanstvo v Asirijo ter jih naselil po medijskih mestih.

Izraelovi sinovi so se namreč pregrešili zoper Gospoda, svojega Boga, ki jih je pripeljal iz egiptovske dežele izpod oblasti egiptovskega kralja faraona, ter častili tuje bogove. Živeli so po običajih narodov, ki jih je Gospod pregnal pred Izraelovimi sinovi. Gospod je svaril Izraela in Juda po vseh svojih prerokih in vidcih: »Obrnite se od svojih hudobnih potov in spolnjujte moje zapovedi, moje zakone natančno po postavi, ki sem jo dal vašim očetom, in po tem, kar sem vam sporočil po svojih služabnikih prerokih!«

Pa niso poslušali, ampak so postali trdovratni kakor njih očetje, ki niso zaupali Gospodu, svojemu Bogu. Zavrgli so njegove zakone in njegovo zavezo, ki jo je bil sklenil z njihovimi očeti, prav tako tudi njegove naredbe, katere jim je zabičal. Gospod se je zelo razsrdil nad Izraelom; zavrgel jih je izpred svojega obličja, da ni ostalo nič razen Judovega rodu samega.

Psalm 60

Odpev: »Gospod, poslušaj in usliši me.«

Ps 60,3.4-5.12-13

O Bog, zavrnil si nas,
razbil si naše bojne vrste,
jezil si se na nas:
O, dvigni nas zopet!
Odpev: »Gospod, poslušaj in usliši me.«
Pretresel si deželo, jo razklal;
zaceli njene razpoke, ker se maje!
Naložil si svojemu ljudstvu trdote,
z omotičnim vinom si nas napojil.
Odpev: »Gospod, poslušaj in usliši me.«
O Bog, zakaj si nas zavrgel,
in nič več ne hodiš z našimi vojskami?
Daj nam pomoč zoper sovražnika;
zakaj ničeva je človeška podpora!
Odpev: »Gospod, poslušaj in usliši me.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod je zvest v svojih besedah in svet v vseh svojih delih. Aleluja.

Najprej moramo odpraviti napake pri sebi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,1-5)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ne sodite, da ne boste sojeni; s kakršno sodbo namreč sodite, s tako boste sojeni, in s kakršno mero merite, s táko se vam bo odmerilo. Kaj pa gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne čutiš? Ali kako moreš reči svojemu bratu: ›Pusti, da vzamem iver iz tvojega očesa‹, pa je bruno v tvojem očesu? Hinavec, izderi najprej bruno iz svojega očesa in potem glej, kako boš vzel iver iz očesa svojega brata.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Adalbert

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelci v razcvetu države doživijo ločitev in severni del mora v asirsko pregnanstvo. Pisatelj govori o Božji jezi nad ljudstvom, da bi se streznili in spreobrnili. Ob tej izkušnji odkrivam pomen zvestobe pri sebi in v narodu. Gospod, opominjaj me, da ti bom ostal zvest in še drugim odpiral oči, da brez tebe ni prihodnosti.

Evangelij

Bruno je veliko, iver pa zelo majhna. Primerjava kaže na hinavca, ki si jemlje pravico, da sodi druge, ne da bi prej razčistil s svojimi napakami. Trudil se bom kritično gledati na svoje pomanjkljivosti in jih ne pomanjševati. Gospod, hvala, ker me učiš, da moram imeti v sodbah tvojo mero, usmiljenje, ki si ga moram vsak dan izprositi pri Očetu.

Primož Krečič