HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 20. junija 2020

Svetnik za vsak dan
Adalbert


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Srce Jezusovo (petek po drugi nedelji po Binkoštih))
(27.6.2014 ob 19h, dolžina: 7:11)

Br. Stane Bešter, kapucin

Vse homilije »

Marijino brezmadežno srce, obvezni god

Sobota 11. tedna med letom (leto II)

»Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec?« (Mt 6,27)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Joaš posluša odpadle kneze, zavrne Zaharijevo povabilo k spreobrnjenju in dopusti, da ga pobijejo s kamenjem. Bog kaznuje Joaša, da ga porazijo šibkejši Aramci in ga ubijeta njegova služabnika. Odločno se bom boril proti grehu in malikovanju. Gospod, hvala za te zgodovinske izkušnje, po katerih me učiš, da le zvestoba tvoji zavezi prinaša resničen blagoslov.


Evangelij

Učenec, ki želi služiti Božji pravičnosti, se ne more istočasno navezati na bogastvo in zemeljsko moč. Jezus ga vabi, naj zamenja mnoge skrbi s svobodo, ki jo živijo vrabci in lilije na polju. Živim svobodno od zemeljskih dobrin, da me ne ovirajo pri odnosu do Boga in ljudi? Gospod, osvobodi me vsakega posedovanja, da bom vse zaupal Očetu, ki ve, kaj potrebujem.

Primož Krečič

Berilo

Joas ukaže kamnati duhovnika Zaharija

Berilo iz 2. kroniške knjige (2 Krn 24,17-25)

Po smrti duhovnika Jójada so prišli Judovi knezi in se poklonili kralju Jóasu. Kralj je poslušal njihove nasvete in zapustili so hišo Gospoda, Boga svojih očetov, ter služili boginjam in malikom. Tedaj je prišla Božja jeza nad Juda in Jeruzalem zaradi te njihove krivde. Poslal je mednje preroke, da bi jih obrnili h Gospodu. Ti so jih svarili, a niso poslušali.

Tedaj je Božji Duh navdal Zaharija, sina duhovnika Jójada; ustopil se je pred ljudstvo ter jim rekel: »Tako govori Bog: Zakaj prestopate Gospodove zapovedi? Ne boste imeli sreče. Ker ste zapustili Gospoda, je on zapustil vas.«

Zarotili so se zoper njega ter ga na kraljevo povelje posuli s kamenjem v dvoru Gospodove hiše. Kralj Jóas se ni spomnil dobrote, ki mu jo je bil izkazal njegov oče Jójada, ampak je umoril njegovega sina. Ko je ta umiral, je rekel: »Gospod naj vidi in kaznuje.« Ko je preteklo leto, se je vzdignila aramska vojska zoper Jóasa. Ko so prišli v Juda in Jeruzalem, so med ljudstvom pobili vse ljudske kneze in ves njihov plen poslali kralju v Damasku. Dasi je aramska vojska prišla z neznatnim številom mož, jim je vendar Gospod dal v roke zelo veliko vojsko, ker so zapustili Gospoda, Boga svojih očetov. Tako so nad Jóasom izvršili sodbo.

Ko so ti odšli od njega – zapustili so ga namreč hudo bolnega –, sta se njegova služabnika zarotila zoper njega zaradi krvi sina duhovnika Jójada ter ga umorila na njegovi postelji. Tako je umrl. Pokopali so ga v Davidovem mestu, a ne v kraljevskih grobovih.

Psalm 89

Odpev: »Bog je milostljiv vekomaj.«

Ps 89,4-5.29-30.31-32.33-34

Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,
prisegel sem Davidu, svojemu hlapcu:
na veke utrdim tvoj zarod,
za vse rodove utemeljim tvoj prestol.
Odpev: »Bog je milostljiv vekomaj.«
Vekomaj mu ohranim svojo milost
in trdna mu bo ostala moja zaveza.
Njegov zarod naredim večen
in njegov prestol ko nebeške dneve.
Odpev: »Bog je milostljiv vekomaj.«
Če zapustijo njegovi sinovi mojo postavo
in ne bodo hodili po mojih poveljih,
bom s šibo kaznoval njih pregreho
in z udarci njihovo krivdo.
Odpev: »Bog je milostljiv vekomaj.«
Če oskrunijo moje zakone
in se ne bodo držali mojih zapovedi,
jih bom kaznoval, toda milosti ne bom odtegnil
in svoje zvestobe ne bom prelomil.«
Odpev: »Bog je milostljiv vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jeruzalem, hvali Gospoda, ki pošilja svoje ukaze na zemljo. Aleluja.

Kristus svari pred pretirano zaskrbljenostjo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 6,24-34)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Nihče ne more služiti dvema gospodoma: ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamonu.

Zato vam pravim: Ne bodite v skrbeh za svoje življenje, kaj boste jedli, tudi ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več ko jed in telo več ko obleka? Poglejte ptice pod nebom: ne sejejo in ne žanjejo in ne spravljajo v žitnice, in vaš nebeški Oče jih živi. Ali niste vi veliko več vredni ko one? Kdo izmed vas pa more s svojo skrbjo dodati svoji postavi en komolec?

In za obleko, kaj ste v skrbeh? Poglejte lilije na polju, kako rastejo; ne trudijo se in ne predejo, a povem vam, da se še Salomon v vsem svojem sijaju ni oblačil kakor katera izmed njih. Če pa travo na polju, ki danes stoji in se jutri vrže v peč, Bog tako oblači, ali ne bo mnogo bolj vas, maloverni? Ne bodite torej v skrbeh in ne povprašujte: ›Kaj bomo jedli in kaj bomo pili ali s čim se bomo oblekli?‹ Zakaj po vsem tem povprašujejo pogani. Saj vaš nebeški Oče ve, da vsega tega potrebujete. Iščite najprej Božjega kraljestva in njegove pravice in vse to vam bo navrženo. Ne bodite torej v skrbeh za jutri, kajti jutrišnji dan bo imel skrb sam zase; zadosti je dnevu njegova lastna težava.«
Marijino brezmadežno srce (leto II), obvezni god

»Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek.« (Mt 11,28)

Berilo

Gospod nas je vzljubil in izbral; Bog je v nas, če se ljubimo med seboj

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 7,6-11)

Kajti sveto ljudstvo si Gospodu, svojemu Bogu, in Gospod, tvoj Bog, te je izvolil, da mu boš lastninsko ljudstvo izmed vseh ljudstev, ki so na površju zemlje. Ne zato, ker bi bili vi številnejši ko vsa druga ljudstva, se je Gospod nagnil k vam in vas izvolil, saj ste najmanjše med vsemi ljudstvi, temveč zato, ker vas Gospod ljubi in hoče držati prisego, ki jo je prisegel vašim očetom, zato vas je Gospod izpeljal z močno roko in vas rešil iz hiše sužnosti, iz roke egiptovskega kralja faraona. Vedi torej, da je Gospod, tvoj Bog, Bog, zvesti Bog, ki ohranja do tisočega rodu zavezo in milost njim, ki ga ljubijo in njegove zapovedi spolnjujejo, 10 ki pa povrne njim, ki ga sovražijo pri priči s pogubljenjem; ne odlaša njemu, ki ga sovraži, pri priči mu povrne! 11 Spolnjuj torej zapovedi, zakone in naredbe, ki ti jih danes zapovedujem spolnjevati!

ali

Preljubi, ljubimo se med seboj, ker je ljubezen iz Boga; in vsakdo, ki ljubi, je iz Boga rojen in Boga pozna. Kdor ne ljubi, Boga ne pozna, zakaj Bog je ljubezen. V tem se je razodela božja ljubezen do nas, da je Bog na svet poslal svojega edinorojenega Sina, da bi mi po njem živeli. 10 V tem je ljubezen: ne, da smo mi ljubili Boga, temveč, da je on nas ljubil in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe. 11 Preljubi! Če nas je Bog tako ljubil, smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. 12 Boga ni nikoli nihče videl; ako se med seboj ljubimo, je Bog v nas in je njegova ljubezen v nas popolna. 13 Iz tega spoznamo, da smo v njem in on v nas, ker nam je dal od svojega Duha. 14 In mi smo videli in pričujemo, da je Oče poslal Sina svetu za odrešenika. 15 Kdor koli prizna, da je Jezus božji Sin, je Bog v njem in on v Bogu. 16 In mi smo spoznali ter se prepričali o ljubezni, ki jo ima Bog do nas. Bog je ljubezen in, kdor ostane v ljubezni, ostane v Bogu in Bog ostane v njem.

Psalm 103

Odpev: »Gospodova dobrota traja vekomaj.«

Ps 103,1-4.8-9.13-14.17-18

Davidov.

Slávi, moja duša, Gospoda,
in vse, kar je v meni, njegovo sveto ime!
Slávi, moja duša, Gospoda,
ne pozabljaj nobene njegovih dobrot!
On odpušča vse tvoje krivde,
ozdravlja vse tvoje slabosti,
rešuje pogina tvoje življenje,
te venča z milostjo in usmiljenjem,
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
potrpežljiv in zelo milosrčen;
ne vojskuje se vedno,
ne jezi se na veke;
13 kakor se oče usmili otrok,
se Gospod usmili njih, ki se ga bojé.
14 Zakaj on ve, iz česa smo,
spominja se, da smo prah.
17 Usmiljenje Gospodovo pa traja od veka do veka nad njimi, ki se ga bojé,
in njegova pravičnost nad otrok otroki,
18 nad njimi, ki se drže njegove zaveze,
se spominjajo njegovih zapovedi in jih spolnjujejo.

Evangelij

Mt 11,29

Aleluja

Aleluja. Vzemite nase moj jarem, govori Gospod, in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen. Aleluja.

Mali umevajo Božje razodetje; Marija je vse to ohranila v svojem srcu

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 11,25-30)

25 V tistem času je Jezus spregovoril: »Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. 26 Da, Oče; zakaj tako ti je bilo všeč. 27 Moj Oče mi je izročil vse, in nihče ne pozna Sina kakor le Oče, in nihče ne pozna Očeta kakor le Sin in komur hoče Sin razodeti. 28 Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, in jaz vas bom poživil. 29 Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. 30 Zakaj moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

ali

41 Njegovi starši so hodili vsako leto na velikonočni praznik v Jeruzalem. 42 Ko je dopolnil dvanajst let in so po običaju praznika šli v Jeruzalem 43 ter se po končanih prazniških dneh vračali, je deček Jezus ostal v Jeruzalemu in njegovi starši tega niso opazili. 44 Misleč, da je pri druščini, so šli dan hoda ter ga iskali med sorodniki in znanci. 45 In ko ga niso našli, so se vrnili v Jeruzalem in ga iskali. 46 Po treh dneh so ga našli v templju, ko je sedel sredi učiteljev, jih poslušal ter povpraševal. 47 In vsi, ki so ga slišali, so strmeli nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori. 48 Ko so ga (starši) zagledali, so se zavzeli in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama to storil? 49 Glej, tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« In rekel jima je: »Kaj sta me iskala? Ali nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« 50 Toda ona nista razumela besed, ki jima jih je rekel. 51 In vrnil se je z njima ter prišel v Nazaret in jima bil pokoren. In njegova mati je vse to ohranila v svojem srcu.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020