HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 20. aprila 2019

Velikonočna vigilija

Svetnik za vsak dan
Teotim


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Velikonočna vigilija (leto C)

»Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Spomnite se, kako vam je govoril, ko je bil še v Galileji.« (Lk 24,6)

Velikonočna vigilija - škof Stanislav Lipovšek - Celje
(26.3.2016 ob 10h, dolžina: 8:24)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Velikonočna vigilija - Velikonočna vigilija
(30.3.2013 ob 10h, dolžina: 6:45)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Velikonočna vigilija - Škof Metod Pirih - konkatedrala Nova Gorica
(3.4.2010 ob 10h, dolžina: 9:03)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

1. berilo

Bog je videl vse, kar je ustvaril, in bilo je zelo dobro

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 1,1-2,2)1. berilo


V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna. Tema je bila nad globinami, in duh božji je vel nad vodami. Bog je rekel: »Bodi svetloba!« In bila je svetloba. Bog je videl, da je svetloba dobra. Bog je torej ločil svetlobo od teme. In Bog je imenoval svetlobo dan in temo je imenoval noč. In bil je večer in bilo je jutro, prvi dan. Bog je rekel: »Bodi oblok sredi voda in naj loči vode od voda!« In Bog je naredil oblok ter ločil vode, ki so bile pod oblokom, od voda, ki so bile nad oblokom. Zgodilo se je tako. Bog je imenoval oblok nebo. In bil je večer in bilo je jutro, drugi dan. Bog je rekel: »Zberejo naj se vode, ki so pod nebom, na enem kraju in naj se prikaže kopno.« In zgodilo se je tako. 10 Bog je kopno imenoval zemljo, zbrane vode pa je imenoval morja. Bog je videl, da je dobro. 11 Nato je Bog rekel: »Naj požene zemlja zelenino, bilje, ki rodi seme, in drevje, ki rodi sad po svoji vrsti, katerega seme je v njem na zemlji.« Zgodilo se je tako. 12 Zemlja je pognala zelenino, bilje, ki rodi seme po svoji vrsti, in drevje, ki rodi sad, katerega seme je v njem po njegovi vrsti. Bog je videl, da je dobro. 13 In bil je večer in bilo je jutro, tretji dan. 14 Bog je rekel: »Naj bodo luči na nebesnem obloku, da bodo ločile dan od noči in naj služijo za znamenja in čase, za dneve in leta; 15 in naj svetijo na nebesnem obloku, da bodo razsvetljevale zemljo.« Zgodilo se je tako. Bog je naredil dve veliki luči: 16 večjo luč, da bi gospodovala dnevu, in manjšo luč, da bi gospodovala noči, in zvezde. 17 Bog jih je postavil na nebesni oblok, da bi svetile na zemljo in gospodovale dnevu in noči ter ločile svetlobo od teme. 18 Bog je videl, da je dobro. 19 In bil je večer in bilo je jutro, četrti dan. 20 Bog je rekel: »Naj mrgole v vodah živa bitja in ptice naj letajo nad zemljo pod nebesnim oblokom.« 21 In Bog je ustvaril velike morske živali in vsa živa gibajoča se bitja, ki mrgole v vodah, po njih vrstah, in vse krilate ptice po njih vrstah. Bog je videl, da je dobro. Bog jih je blagoslovil z besedami: 22 »Plodite se in množite ter napolnite vode po morjih in ptice naj se množijo po zemlji.« 23 In bil je večer in bilo je jutro, peti dan. 24 Bog je rekel: »Zemlja naj rodi živa bitja po njih vrstah, živino, laznino in zveri zemlje po njih vrstah.« Zgodilo se je tako. 25 Bog je naredil zveri zemlje po njih vrstah, živino po njenih vrstah in vso laznino zemlje po njenih vrstah. Bog je videl, da je dobro. 26 Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, nam sličnega; naj gospoduje ribam morja in pticam neba, živini in vsem zverem zemlje in vsej laznini, ki lazi po zemlji!« 27 In Bog je ustvaril človeka po svoji podobi, po božji podobi ga je ustvaril, moža in ženo ju je ustvaril. 28 Bog ju je blagoslovil in Bog jima je rekel: »Rodita in se množita ter napolnita zemljo; podvrzita si jo in gospodujta ribam morja in pticam neba in vsem živim bitjem, ki se gibljejo na zemlji!« 29 In Bog je rekel: »Glejta, dal sem vama vse bilje s semenom na vsej zemlji in vse drevje, na katerem je sad s semenom: naj vama bo v živež; 30 vse zeleno zelišče pa v živež vsem zverem zemlje in vsem pticam neba in vsemu, kar se giblje na zemlji in ima življenje v sebi.« Zgodilo se je tako. 31 Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je prav dobro. In bil je večer in bilo je jutro, šesti dan. Tako sta bila dovršena nebo in zemlja in vsa njuna vojska. Bog je dokončal sedmi dan svoje delo, ki ga je naredil; sedmi dan pa počival po vsem svojem delu, ki ga je naredil.

2. berilo


Po teh dogodkih je Bog skušal Abrahama. Rekel mu je: »Abraham!« Odgovoril je: »Tukaj sem.« Rekel je: »Vzemi svojega sina, svojega edinca, ki ga ljubiš, Izaka, in pojdi v pokrajino Morijo in ga daruj tam v žgalno daritev na eni izmed gorá, ki ti jo bom pokazal!« Abraham je zjutraj zgodaj vstal, osedlal osla, vzel s seboj dva hlapca in sina Izaka. Ko je naklal drv za žgalno daritev, se je vzdignil in šel proti kraju, ki ga je Bog omenil. Tretji dan je povzdignil Abraham oči in zagledal tisti kraj od daleč. Abraham je rekel hlapcema: »Ostanita tukaj z oslom! Jaz in deček pa pojdeva tja, da pomoliva; potem se vrneva k vama.« Nato je Abraham vzel drva za žgalno daritev in jih naložil sinu Izaku; v roko pa je vzel ogenj in nož; tako sta šla oba skupaj. Izak pa je ogovoril očeta Abrahama in rekel: »Oče!« Odgovoril je: »Kaj, moj sin?« In je dejal: »Glej, ogenj in drva; a kje je jagnje za žgalno daritev?« Abraham pa je odgovoril: »Bog si bo preskrbel jagnje za žgalno daritev, moj sin!« Tako sta šla oba skupaj. Ko sta prišla na kraj, ki mu ga je bil Bog pokazal, je Abraham tam postavil oltar, naložil drva, zvezal sina Izaka in ga položil na oltar na drva. 10 In Abraham je stegnil roko in vzel nož, da bi sina zaklal. 11 Tedaj mu je angel Gospodov zaklical iz nebes in rekel: »Abraham, Abraham!« Odgovoril je: »Tukaj sem.« 12 In je dejal: »Ne steguj roke nad dečka in nič mu ne stori! Kajti zdaj vem, da se Boga bojiš in mi nisi odrekel svojega edinega sina.« 13 Abraham pa je povzdignil oči in pogledal in glej, za njim je bil oven, ki se je zapletal v trnje z rogovi. Abraham je šel, vzel ovna ter ga daroval v žgalno daritev namesto sina. 14 Abraham pa je imenoval ta kraj »Gospod vidi«, tako da se še danes pravi: »Na gori, kjer Gospod poskrbi.« 15 Angel Gospodov je iz nebes drugič zaklical Abrahamu 16 in rekel: »Prisežem pri sebi,« govori Gospod. 17 »Ker si to storil in nisi odrekel svojega edinega sina, te bom obilno blagoslovil in silno pomnožil tvoj zarod kakor zvezde na nebu in kakor pesek ob morskem obrežju in tvoj zarod si bo osvojil vrata svojih sovražnikov. 18 In blagoslovljeni bodo v tvojem zarodu vsi narodi na zemlji zato, ker si slušal moj glas.«

3. berilo


15 Gospod pa je rekel Mojzesu: »Kaj vpiješ k meni? Zapovej Izraelovim sinovom, naj odrinejo! 16 Ti pa povzdigni palico in stegni roko nad morje ter ga razdeli, da bodo Izraelovi sinovi šli sredi morja po suhem! 17 In jaz bom Egipčanom zakrknil srce, da pojdejo za njimi. Potem bom pokazal svojo moč na faraonu in na vsej njegovi vojski, na njegovih vozovih in konjenikih. 18 In Egipčani bodo spoznali, da sem jaz Jahve, ko pokažem svojo moč na faraonu, na njegovih vozovih in konjenikih.« 19 Tedaj se je vzdignil angel božji, ki je hodil pred Izraelovo vojsko, in je stopil za nje; vzdignil se je tudi oblačni steber, ki je bil pred njimi, in se postavil za njimi. 20 Tako je prišel med vojsko Egipčanov in Izraelcev. Ker je bil oblak in tema, je prešla noč in vso noč se niso drug drugemu približali. 21 Tedaj je stegnil Mojzes roko nad morje in Gospod je gnal morje z močnim vzhodnim vetrom celo noč nazaj in posušil morje, tako da so se vode razdelile. 22 In Izraelovi sinovi so šli sredi morja po suhem in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. 23 Egipčani so se gnali in šli za njimi v sredo morja, vsi faraonovi konji, njegovi vozniki in konjeniki. 24 Ob jutranji straži je pogledal Gospod v ognjenem in oblačnem stebru nad vojsko Egipčanov in zbegal egipčansko vojsko. 25 Zaviral je kolesa njih vozov in jim tako otežkočal vožnjo. Tedaj so rekli Egipčani: »Bežimo pred Izraelom, kajti Jahve se bojuje zanje proti Egipčanom!« 26 Toda Gospod je rekel Mojzesu: »Stegni roko nad morje, da se vode vrnejo na Egipčane, na njih vozove in konjenike!« 27 Mojzes je stegnil roko nad morje in morje se je ob jutranji zori vrnilo na svoje navadno mesto, medtem ko so mu Egipčani bežali nasproti; tako je Gospod pognal Egipčane v sredino morja. 28 Vode so se vrnile in zagrnile vozove in konjenike vse faraonove vojske, ki so prišli za njimi v morje; niti eden izmed njih ni preostal. 29 Izraelovi sinovi pa so šli po suhem sredi morja in vode so jim bile kakor zid na desni in levi. 30 Tako je Gospod rešil tisti dan Izraela iz rok Egipčanov; in Izrael je videl Egipčane mrtve na morskem obrežju. 31 Ko je Izrael videl mogočno roko, ki jo je Gospod pokazal nad Egipčani, se je ljudstvo balo Gospoda in zaupalo Gospodu in njegovemu služabniku Mojzesu. Tedaj je pel Mojzes in Izraelovi sinovi Gospodu tole pesem. Peli so:
»Pel bom Gospodu, ker je prevzvišen;
konja z vodnikom je pahnil v morje.

4. beriloSaj je tvoj soprog tvoj stvarnik,
»Gospod nad vojskami« je njegovo ime,
tvoj odkupitelj je Sveti Izraelov,
»Bog vse zemlje« se imenuje.
Da, kakor ženo, ki je zapuščena
in v duhu žalostna, te Gospod pokliče.
Ali je mogoče ženo mladosti zavreči?
govori tvoj Bog.
Za kratek trenutek sem te zapustil,
a z velikim usmiljenjem te zberem.
V izbruhu jeze sem zakril
svoje obličje pred teboj za trenutek,
a z večjo ljubeznijo se te usmilim,
govori Gospod, tvoj odkupitelj.
Kakor v Noetovih dneh mi je to:
kakor sem prisegel, da ne bodo več
Noetove vode preplavile zemlje,
tako prisegam, da se ne bom jezil nad teboj
in te ne več grajal.
10 Naj se tudi gore umaknejo
in griči zmajejo,
vendar se moja milost ne umakne od tebe
in moja zaveza miru se ne omaje,
govori Gospod, ki ima s teboj usmiljenje.
11 O uboga, od viharja razmršena, tolažbe oropana!
Glej, postavim iz črnosvetlega kamenja tvoje temelje
in iz safira tvoje podzidke!
12 Naredim tvoje nadzidke iz rubinov,
tvoja vrata iz ognjencev
in vso tvojo ograjo iz žlahtnih kamnov.
13 Vsi tvoji otroci so Gospodovi učenci
in velik je mir tvojih otrok.
14 Na pravičnosti boš utrjena.
Otresi se tesnobe! Saj se ti ni ničesar bati.
Ne bodi v strahu! Saj se ti ne približa več.

5. beriloO vsi žejni, pridite k vodi!
In vi, ki nimate denarja,
pridite, kupite žito in jejte!
Pridite, kupite žito brez denarja
in brez plačila vino in mleko!
Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh,
in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?
Poslušajte me vendar in boste dobro jedli,
in s tolščo se boste krepili.
Nagnite uho in pridite k meni!
Poslušajte in oživela bo vaša duša!
Sklenem z vami večno zavezo,
na temelju milostnih obljub Davidu.
Glej, za pričo ljudstvom ga narejam,
za kneza in zapovednika ljudstvom.
Glej, narode, ki jih ne poznaš, pokličeš!
Narodi, ki te ne poznajo, priteko k tebi
zaradi Gospoda, tvojega Boga,
in zaradi Svetega Izraelovega,
ker te je poveličal.
Iščite Gospoda, dokler ga je mogoče najti,
kličite ga, dokler je blizu!
Naj zapusti brezbožnež svojo pot
in hudobnež svoje misli.
Naj se vrne h Gospodu, in se ga bo usmilil,
in k našemu Bogu, ker obilno odpušča.
Zakaj moje misli niso vaše misli
in vaša pota niso moja pota, govori Gospod.
Kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako visoko so moja pota nad vašimi poti
in moje misli nad vašimi mislimi.
10 Kakor pride dež in sneg izpod neba,
in se ne vrača tja,
dokler zemlje ne napoji,
oplodi in stori, da zabrsti,
da dá sejalcu seme in kruha uživalcu,
11 tako je z mojo besedo,
ki prihaja iz mojih ust:
ne povrne se k meni brez uspeha,
dokler ne opravi, kar sem hotel,
in izpolni, za kar sem jo poslal.

6. beriloČuj, Izrael, zapovedi življenja,
prisluhni, da se naučiš razumnosti!
10 Kako je to, Izrael,
da si v sovražni deželi,
da gineš v tujini?
11 Da si podoben nečistim mrličem,
prištet njim, ki so se pogreznili v grob?
12 Zapustil si vir modrosti!
13 Ako bi hodil po božji poti,
bi živel na veke v miru.
14 Uči se, kje je razsodnost,
kje je moč, kje pamet,
da hkrati spoznaš,
kje je dolgo življenje in življenjska sreča,
kje so svetle oči in mir!
15 Kdo je našel njen kraj
in kdo je prišel k njenim zakladom?
32 Le on, ki vse ve, jo pozna,
jo je odkril s svojo razumnostjo;
on, ki je utemeljil zemljo za vedno
in jo napolnil z živalmi.
33 On, ki pošlje strelo in ta odhiti,
on jo pokliče in ona ga uboga s trepetom.
34 Veselo svetijo zvezde na svojih postojankah.
35 On jih pokliče in odgovoré: Tukaj smo!
Z veseljem svetijo zanj, ki jih je naredil.
36 To je naš Bog!
Drug nima veljave poleg njega.
37 On je vse poti k modrosti preiskal,
jo dal svojemu služabniku Jakobu
in svojemu ljubljencu Izraelu.
38 Nato se je prikazala na zemlji
in je občevala z ljudmi.
To je knjiga božjih zapovedi,
postava, ki obstaja na veke.
Vsi, ki se je drže, najdejo življenje,
kateri jo zapuste, bodo umrli.
Spreobrni se, Jakob, poprimi se je!
Hodi v sijaju njene svetlobe!
Ne dajaj svoje slave nobenemu drugemu,
ne svoje sreče tujemu ljudstvu!
Blagor nam, Izrael,
ker nam je znano, kar je Bogu všeč.

7. berilo


16 Beseda Gospodova mi je prišla takole: 17 Sin človekov, ko je hiša Izraelova še prebivala v svoji deželi, so jo oskrunjali s svojim ravnanjem in s svojimi deli; kakor nečist krvotok je bilo njih ravnanje pred menoj. 18 Tedaj sem izlil svoj srd nadnje zaradi krvi, ki so jo prelili v deželi, in zaradi njihovih malikov, s katerimi so jo oskrunili. 19 Razkropil sem jih med narode in razpršeni so bili po deželah; po njihovem ravnanju in po njih delih sem jih sodil. 20 Tako so prišli k narodom. Kamor so prišli, so oskrunili moje sveto ime, ker se je o njih reklo: »To je ljudstvo Gospodovo, in vendar so morali oditi iz njegove dežele.« 21 Tedaj mi je bilo žal zaradi mojega svetega imena, ki so ga, hiša Izraelova, oskrunili pri narodih, kamor so prišli. 22 Zato reci hiši Izraelovi: Tako govori vsemogočni Gospod: Ne storim tega zaradi vas, hiša Izraelova, temveč zaradi svojega svetega imena, ki ste ga oskrunili pri narodih, kamor ste prišli. 23 Svoje veliko ime, ki je bilo oskrunjeno pri narodih, ki ste ga oskrunili sredi njih, storim zopet sveto. Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz Gospod, govori vsemogočni Gospod, ko se med vami izkažem svetega pred njimi. 24 Vzamem vas izmed narodov in vas zberem iz vseh dežel ter vas nazaj pripeljem v vašo deželo. 25 Pokropim vas s čisto vodo, da boste čisti; vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim. 26 Dam vam novo srce, novega duha vam vlijem v vašo notranjost; odstranim kamnito srce iz vašega telesa in vam dam meseno srce. 27 Svojega duha vam vdihnem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih spolnjevali. 28 Prebivali boste v deželi, ki sem jo dal vašim očetom, ter boste moje ljudstvo in jaz bom vaš Bog.

Spev z odpevom

Odpev: »Pošlji svojega Duha in prenôvi obličje zemlje.«

(1. psalm) Ps 104,1-2.5-6.10.12-14.24.35 (2. psalm) Ps 16,5.8-11; (3. psalm) 2 Mz 15,1-6.17-18; (4. psalm) Ps 30,2.4-6.11-13; (5. psalm) Iz 12,2-6; (6. psalm) Ps 19,8-11; (7. psalm) Ps 42,3.5; 43,3.4


1. psalmSlávi, moja duša, Gospoda!
Gospod, moj Bog, zelo si velik!
Veličastvo in sijaj si oblekel,
ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem.
Razpel si nebo kot šotor,
Postavil si zemljo na njene temelje,
na vekov veke ne omahne.
S pravodovjem si jo ogrnil kot z oblačilom,
nad gorami so stale vode;
10 Studence točiš v potoke,
ki tečejo med gorami;
12 ob njih prebivajo ptice pod nebom,
med vejami gostolijo.
13 Iz svojih hramov napajaš gore;
zemlja se nasičuje s sadom tvojih del.
14 Daješ, da raste trava živini,
zelišče, ki služi človeku,
da iz zemlje dobiva kruh
24 Kako mnogotera so tvoja dela, Gospod!
vsa si z modrostjo naredil;
zemlja je polna tvojih zakladov.
35 Z zemlje naj izginejo grešniki,
brezbožnih naj ne bo več!
Slávi moja duša, Gospoda! Aleluja!

2. psalmGospod, delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Zato se veseli moje srce in raduje moja duša;
tudi moje telo bo počivalo varno.
10 Zakaj moje duše ne boš pustil v kraljestvu mrtvih
svojemu svetemu ne boš dal gledati trohnobe.
11 Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici.

3. psalm


Tedaj je pel Mojzes in Izraelovi sinovi Gospodu tole pesem. Peli so:
»Pel bom Gospodu, ker je prevzvišen;
konja z vodnikom je pahnil v morje.
Gospod je moja moč in moja pesem,
ker mi je bil rešitelj.
To je moj Bog, zato ga bom slavil,
Bog mojega očeta, zato ga bom veličal.
Gospod je bojnik, ime mu je Jahve.
Faraonove vozove in njegovo vojsko je pahnil v morje;
cvet njegovih borcev je utonil v Rdečem morju.
Zagrnili so jih valovi; šli so v globočino kakor kamen.
Tvoja desnica, Gospod, se je poveličala z močjo,
tvoja desnica, Gospod, je strla sovraga.
17 Popelješ jih in zasadiš jih v pogorju svoje lastnine,
na kraju, ki si ga, Gospod, pripravil za svoje prebivališče,
v svetišču, Gospod, ki so ga tvoje roke ustanovile.
18 Gospod kraljuje na veke in vedno!«

4. psalmSlavim te Gospod, ker si me osvobodil
in nisi dal mojim sovražnikom veselja nad mano.
Gospod, iz podzemlja si me potegnil,
rešil me izmed njih, ki se pogrezajo v jamo.
Igrajte Gospodu, njegovi sveti,
zahvaljujte se njegovemu svetemu imenu!
Zakaj njegova jeza traja trenutek,
njegova dobrohotnost pa vse življenje;
zvečer pride jok
in zjutraj radost.
11 Sliši, Gospod, in usmili se me;
Gospod, pomočnik mi bodi!«
12 Spremenil si moje žalovanje v rajanje,
odpel mi raševnik in me opasal z veseljem;
13 da ti bo pela moja duša in ne umolknila.
Gospod, moj Bog, na veke te bom hvalil.

5. psalmGlej, Bog je moje rešenje!
Zaupam in se ne bojim.
Zakaj moja moč in moja pesem je Gospod,
on mi je bil v odrešenje.
Z radostjo boste vodo zajemali
iz studencev odrešenja.
In porečete tisti dan:
Slavite Gospoda, kličite njegovo ime,
oznanjujte med ljudstvi njegova dejanja,
razglašujte, da je vzvišeno njegovo ime!
Pojte Gospodu, ker je storil velike reči!
Naj bo to znano po vsej zemlji!
Vriskajte in se radujte, prebivalci Siona;
zakaj velik je med vami Sveti Izraelov!

6. psalmGospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodova odredba je zanesljiva, uči nevednega;
Gospodove zapovedi so prave, razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist, razsvetljuje oči;
10 Gospodov strah je iskren, ostane na veke;
Gospodovi odloki so resnični, vsi pravični obenem,
11 zaželeni bolj ko zlato in mnogo čistega zlata,
slajši ko strd in med iz satovja.

7. psalmMojo dušo žeja po Bogu, živem Bogu:
kdaj pridem in se prikažem pred tvojim obličjem?
Srce poka v meni, ko se spominjam,
kako sem v množici hodil, stopal pred njim k božji hiši,
med radostnim in hvalnim petjem v prazničnem zboru.
Pošlji svojo luč in svojo zvestobo: ti me naj vodita
in me pripeljeta na tvojo sveto goro, v tvoje šotore;
in pristopil bom k božjemu oltarju,
k Bogu, ki je moje veselje in moja radost,
in te bom hvalil s citrami, o Bog, o moj Bog!

2. berilo

Od mrtvih vstali Kristus ne umrje več

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23)


Aleluja.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober;
ker vekomaj traja njegovo usmiljenje!
Reci, Izraelova hiša:
»Vekomaj traja njegovo usmiljenje!«
16 desnica Gospodova me je dvignila,
desnica Gospodova je mogočno delovala.
17 Ne bom umrl, ampak živel,
oznanjal bom Gospodova dela.
22 Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.
23 To je delo Gospodovo;
in je čudovito v naših očeh.

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Aleluja. Aleluja.

Jezusa ni med mrtvimi, ker živi

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,1-12)

Prvi dan tedna pa so šle navsezgodaj h grobu in nesle dišav, ki so jih bile pripravile. Našle so kamen od groba odvaljen in so stopile noter, a telesa Gospoda Jezusa niso našle. In ko so bile zaradi tega v zadregi, glej, sta k njim pristopila dva moža v blestečem oblačilu. Prestrašile so se in povesile obraz proti tlom, onadva pa sta jim rekla: »Čemú iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je vstal. Spomnite se, kako vam je povedal, ko je bil še v Galileji: ‚Sin človekov mora biti izdan v roke grešnikov, biti križan in tretji dan vstati.‘« In spomnile so se njegovih besed. Vrnile so se od groba in vse to sporočile enajsterim in vsem drugim. 10 Bile so to Marija Magdalena, Joana, Marija Jakobova in z njimi druge, ki so to povedale apostolom. 11 In te besede so se jim zdele kakor blodnja in jim niso verjeli. 12 Peter pa je vstal in tekel h grobu; in sklonil se je, pa je videl samo povoje. In odšel je ter se sam pri sebi čudil temu, kar se je bilo zgodilo.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020