HOZANA.si: Božja beseda

«  »

Božja beseda za četrtek, 20. aprila 2017

Četrtek velikonočne osmine

Zadnja homilija (Ponedeljek velikonočne osmine)
(28.3.2016 ob 11h, dolžina: 8:21)

br. Mitja Ponikvar, kapucin, Škofja Loka

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Ponedeljek velikonočne osmine - br. Primož Kovač - Kančevci
(28.3.2016 ob 10h, dolžina: 10:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Ponedeljek velikonočne osmine
(6.4.2015 ob 8h, dolžina: 6:07)

Br. Matej Nastran, kapucin, vzgojitelj ponovincev

Vse homilije »

Ponedeljek velikonočne osmine
(21.4.2014 ob 9h, dolžina: 5:47)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Četrtek velikonočne osmine

»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Peter razloži ljudem, da je bil hromi ozdravljen v moči vstalega Jezusa Kristusa, ki so ga judovski voditelji umorili na križu. Toda Bog je storjeno zlo obrnil v dar za človeštvo. Tudi mene vabi, naj se spreobrnem od vseh slabih del in v velikonočni ljubezni zaživim kot novi človek. Gospod, hvala, ker po svojem daru in človeškem sodelovanju vodiš zgodovino, da se vedno bolj izpolnjuje pri Očetu.

Evangelij

Preplašenim učencem Jezus prinaša mir. Pokaže jim prebodene roke in stran, z njimi poje tudi pečeno ribo. Razsvetli jih, da začnejo brati Sveto pismo v luči tega dogodka. Ne obljublja zunanjega miru, ampak notranji mir in veselje. Gospod, prosim te, bodi moj Učitelj življenja. Daj mi poguma, da me ne bo strah uresničevati velikonočno izkušnjo v vsem, kar sem in delam.

Primož Krečič

Berilo

Bog je oživil mrtvega začetnika življenja

Berilo iz apostolskih del (Apd 3,11-26)

11 Ker se je pa držal Petra in Janeza, je vse ljudstvo zelo osuplo priteklo k njima v stebrenik, ki se imenuje Salomonov. 12 Ko je Peter to videl, je ljudstvu spregovoril: »Izraelci, kaj se čudite temu ali kaj strmite v naju, kakor da bi bila z lastno močjo ali s pobožnostjo storila, da ta hodi? 13 Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov, Bog naših očetov, je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in pred Pilatom zatajili, ko je ta razsodil, naj bi bil oproščen. 14 Vi ste se odrekli Svetemu in Pravičnemu in prosili, da vam je podaril ubijavca, 15 začetnika življenja ste pa umorili; toda Bog ga je od mrtvih obudil, čemur smo mi priče. 16 In zaradi vere v njegovo ime je temu, ki ga vidite in poznate, njegovo ime dalo moč, in vera vanj mu je dala vpričo vas vseh to popolno zdravje. 17 Zdaj pa, bratje, vem, da ste ravnali iz nevednosti, prav tako tudi vaši voditelji. 18 Bog pa je tako dopolnil, kar je bil napovedal po ustih vseh prerokov, da bo namreč njegov Maziljenec trpel. 19 Spokorite se in spreobrnite se torej, da se vam izbrišejo grehi, 20 da tako pridejo od Gospoda časi olajšanja in da pošlje Jezusa, vam namenjenega Mesija. 21 Tega morajo namreč nebesa sprejeti do časov, ko se vse prenovi, o čemer je Bog že davno govoril po ustih svojih svetih prerokov. 22 Že Mojzes je rekel: ‚Preroka vam bo Gospod, vaš Bog, obudil izmed vaših bratov kakor mene; njega poslušajte v vsem, kar koli vam bo rekel. 23 Kdor pa tega preroka ne bo poslušal, bo iz ljudstva iztrebljen.‘ 24 Pa tudi vsi preroki, ki so govorili od Samuela in njegovih naslednikov naprej, so napovedali te dni. 25 Vi ste sinovi prerokov in zaveze, ki jo je Bog sklenil z vašimi očeti, ko je govoril Abrahamu: ‚In v tvojem potomcu bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.‘ 26 Bog je najprej za vas obudil svojega služabnika in ga poslal, da vam je v blagoslov in da odvrne slehernega izmed vas od vaših hudobnih del.«

Psalm 8

Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«

Ps 8,2.5.6-7.8-9

Gospod, naš Gospod,
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da skrbiš zanj?
Odpev
In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal;
dal si mu oblast nad deli svojih rok,
in vse podvrgel njegovim nogam.
Odpev
Drobnico in vso goved,
in tudi poljske živali,
ptice pod nebom in ribe v morju,
vse, kar hodi po morskih stezah.
Odpev

Evangelij

Aleluja

Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. Aleluja.

Kristus je moral trpeti in vstati

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,35-48)

35 Tudi onadva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta ga spoznala po lomljenju kruha. 36 Ko pa so o tem govorili, je Jezus sam stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi! Jaz sem, ne bojte se!« 37 Vznemirili so se in se prestrašili ter so mislili, da vidijo duha. 38 In rekel jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj vam v srcih vstajajo dvomi? 39 Poglejte moje roke in moje noge, da sem res jaz; potipljite in poglejte, zakaj duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da imam jaz.« 40 Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. 41 Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tu kaj jesti?« 42 Dali so mu kos pečene ribe. 43 In vzel je ter vpričo njih jedel. 44 In rekel jim je: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Treba je, da se dopolni vse, kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.« 45 Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. 46 In rekel jim je: »Tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in tretji dan od mrtvih vstati 47 ter v njegovem imenu oznaniti pokoro in odpuščenje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. 48 Vi pa ste priče teh reči.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2017