Božja beseda za sredo, 20. marca 2019

Teden družine (19.-25. marec)

Sreda 2. postnega tedna

»Glejte, v Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izro­čen velikim duhovnikom in pismoukom« (Mt 20,18).

Berilo

Sovraštvo zoper božjega poslanca

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 18,18-20)

Rekli so: »Izmislimo si naklep zoper Jeremija! Kajti ni še izginilo navodilo duhovnika ne svet modrega ne beseda preroka. Dajte, udariti ga hočemo z jezikom in ne glejmo na njegove besede.« Gospod, glej name in poslušaj govor mojih nasprotnikov! Ali se dobro povračuje s hudim, ker mi kopljejo jamo? Spomni se, kako sem stal pred teboj, da bi govoril v njihov prid, da bi od njih odvrnil tvojo jezo!

Psalm 31

Odpev: »Gospod, reši me v svoji milosrčnosti.«

Ps 31,5-6.14.15-16

Izvlekel me boš iz nastavljene zanke;
zakaj ti si moje zavetje.
V tvoje roke izročam svojega duha:
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Odpev: »Gospod, reši me v svoji milosrčnosti.«
Slišal sem šepetanje mnogih,
groza je povsod!
Sestali so se zoper mene
in mi hoteli vzeti življenje.
Odpev: »Gospod, reši me v svoji milosrčnosti.«
Jaz pa zaupam v tebe, Gospod;
pravim: »Ti si moj Bog;
v tvoji roki je moja usoda:
otmi me iz rok mojih sovražnikov in preganjavcev«.
Odpev: »Gospod, reši me v svoji milosrčnosti.«

Evangelij

Vrstica pred evangelijem

Vstal bom in pojdem k svojemu očetu in mu porečem: Oče, grešil sem zoper nebesa in pred teboj.

Jezusa bodo umorili

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 20,17-28)

Ko je Jezus šel proti Jeruzalemu, je vzel dvanajstere učence posebej ter jim med potjo rekel: »Glejte, v Jeruzalem gremo in Sin človekov bo izdan velikim duhovnikom in pismoukom; obsodili ga bodo na smrt in ga izročili nevernikom, da ga bodo zasmehovali, bičali in križali, in tretji dan bo vstal«. 

Tedaj je stopila k Jezusu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovoma, padla predenj in ga nekaj prosila. Rekel ji je: »Kaj hočeš?« Odgovorila mu je: »Reci, naj sedita ta dva moja sinova v tvojem kraljestvu eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus je odgovoril: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti?« Odgovorita mu: »Moreva.« Reče jima: »Moj kelih bosta pila, sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, ampak katerim je pripravil moj Oče.«

Ko je to slišalo drugih deset, so bili nevoljni nad bratoma. Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da vladarji narodov nad njimi gospodujejo in velikaši izvršujejo nad njimi oblast. Med vami pa ne bo tako; ampak kdor koli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik, in kdor koli med vami hoče biti prvi, bodi vaš služabnik. Kakor Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Kutbert

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Jeremija preganjajo duhovniki in lažni preroki, ki imajo v rokah javno mnenje. Ker nimajo kakšnih obremenilnih razlogov, si izmišljajo, v čem bi ga očrnili in mu vzeli dobro ime. Ostal bom zvest Gospodovi besedi, tudi če mi bo to prineslo nasprotovanje. Gospod, daj mi preroškega duha in poguma, da bom branil tvojo resnico in zaupljivo upal na rešitev, ki mi jo boš ti prinesel.


Evangelij

Na poti Jezus napove, kakšen bo njegov konec. Ob materi, ki prosi za položaj svojih sinov, povabi učence, da bi z njim delili njegovo usodo. Sam jim pri tem daje zgled služenja in podarjanja. Čim manj bom poudarjal sebe in bom svoje napore usmeril v služenje drugim. Gospod, okrepi mi pogum in odpri srce, da bom rasel v podarjanju svojim bratom za njihovo odrešenje.

Primož Krečič