Božja beseda za petek, 20. decembra 2019

Četrti dan božične osemdnevnice

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30).

Berilo

Izaija napove deviško rojstvo odrešenika

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 7,10-14)

Tiste dni je Gospod govoril Ahazu: »Izprosi si znamenje od Gospoda, svojega Boga, v globočini zdolaj ali v višavi zgoraj!« Ahaz je odgovoril: »Ne bom prosil in ne bom skušal Gospoda.« Tedaj je rekel Izaija: »Slišite torej, Davidova hiša: vam je premalo nadlegovati ljudi, da nadlegujete še mojega Boga? Zato vam bo Vsemogočni sam dal znamenje: Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki ga bo imenovala Emanuel, kar pomeni: Z nami je Gospod.«

Psalm 24

Odpev: »Vstopi naj Gospod, kralj slave!«

Ps 24,1-6

Gospodova je zemlja in kar jo napolnjuje,
zemeljski krog in njegovi prebivalci.
On ga je utemeljil na morjih
in ga ustalil na tekočih vodah.
Odpev: »Vstopi naj Gospod, kralj slave!«
Kdo pojde na Gospodovo goro,
kdo bo stal na njegovem svetem kraju?
Kdor je nedolžnih rok in čistega srca,
kdor svoje duše ne obrača k praznim stvarem.
Odpev: »Vstopi naj Gospod, kralj slave!«
Ta bo prejel Gospodov blagoslov
in plačilo Boga, svojega odrešenika.
To je rod tistih, ki ga iščejo,
ki iščejo obličje Jakobovega Boga.
Odpev: »Vstopi naj Gospod, kralj slave!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Ključ davidov, ki odpreš vrata večnega kraljestva, pridi in reši iz ječe jetnika, ki sedi v temi! Aleluja.

Gabrijel napove Jezusovo rojstvo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,26-38)

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni možu, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Zdrava, milosti polna. Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«

Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne spoznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; zakaj pri Bogu ni nič nemogoče.«

Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Vincencij Romano

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kralj Ahaz je v stiski, sovražniki oblegajo njegovo kraljestvo. Želi se rešiti s političnimi zavezništvi. Izaija razkrije slepoto njegove diplomacije, ko se zanaša na človeške moči, in napove, da se bo v kraljevi hiši rodil naslednik. Marsikdaj se preveč zanašam na svoje sposobnosti in iznajdljivost, Gospod pa me opozarja, da je on prvi pomočnik. Gospod, daj mi moči, da ti bom zaupal pred vsemi drugimi.

Evangelij

Drugače kot duhovnik Zaharija izpove svojo popolno predanost Božji volji Marija. Njen "da" pomeni sprejem Božjega otroka na svet. Marijina izkušnja je enkratna, obenem pa me tudi nagovarja, naj ji sledim v vsej odprtosti in zaupanju Bogu. Božja Mati, pomagaj mi, da bom vsak dan pozorno izrekel svoj "da" Božji besedi in povabil tvojega sina Jezusa na svet.

Primož Krečič