Božja beseda za nedeljo, 2. septembra 2012

22. nedelja med letom (leto B)

»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak to, kar pride iz človeka.« (Mr 7,15)

1. berilo

Izpolnjujmo Božje zapovedi in jim nič ne dodajajmo

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 4,1-2.6-8)

Mojzes je govoril ljudstvu in rekel: »Zdaj, Izrael, poslušaj zakóne in odloke, katere vas učim izpolnjevati, da boste živeli in prišli in vzeli v last deželo, ki vam jo daje Gospod, Bog vaših očetov! Ničesar ne dodajajte besedi, ki vam jo zapovedujem, in ničesar ji ne odvzemajte, da boste izpolnili zapovedi Gospoda, svojega Boga, ki vam jih zapovedujem! Držite se jih in jih izpolnjujte, kajti to bo vaša modrost in razumnost v očeh ljudstev, ki bodo slišala o vseh teh zakonih; rekli bodo: ›Resnično, ta véliki narod je modro in razumno ljudstvo.‹ Kajti kateri véliki narod ima bogove, ki bi mu bili tako blizu, kakor je nam blizu Gospod, naš Bog, kadar koli ga kličemo? In kateri véliki narod ima tako pravične zakóne in odloke, kakor je vsa ta postava, ki jo danes dajem pred vas?«

Psalm 15

Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

Ps 15,2-5

Kdor hodi po poti popolnosti in ravna pravično,
kdor govorí resnico v svojem srcu.
Kdor ne obrekuje s svojim jezikom
in ne stori bližnjemu nič slabega.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«
Kdor ne zasramuje svojega bližnjega,
kdor zaničuje zavržene,
izkazuje pa čast tistim, ki se bojijo Gospoda.
Kdor ne spreminja prisege, čeprav mu je to v škodo.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«
Kdor svojega denarja ne posoja na obresti
in zoper nedolžnega ne sprejema darila.
Kdor tako dela,
ne bo omahnil na veke.
Odpev: »Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru?«

2. berilo

V dejanju izvršujemo Božjo voljo

Berilo iz Jakobovega pisma (Jak 1,17-18.21-22.27)

Moji dragi bratje in sestre, vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od Očeta luči, pri katerem ni spremembe ne sence menjave. Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev. S krotkostjo sprejmite vsajeno besedo, ki ima moč, da reši vaše duše. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in Očetom je to: skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta.

Evangelij

Jak 1,18

Aleluja

Aleluja. Po svoji volji nas je rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvaritev. Aleluja.

Ne nadomeščajmo Božjih zapovedi s človeškimi določili

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 7,1-8.14-15.21-23)

Tisti čas so se okrog njega zbrali farizeji in nekateri pismouki, ki so prišli iz Jeruzalema, in videli so, da nekaj njegovih učencev jé z obredno nečistimi, to je z neumitimi rokami. Farizeji in vsi Judje se namreč držijo izročila prednikov in ne jedo, če si prej skrbno ne umijejo rok. Tudi ničesar s trga ne jedo, če se prej ne umijejo. In še mnogo drugega se držijo po izročilu: umivajo kozarce, vrče in bakrene lonce. Zato so ga farizeji in pismouki vprašali: »Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu prednikov, ampak jedo kar z nečistimi rokami?« Odgovóril jim je: »Prerok Izaíja je dobro prerokoval o vas hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo me časti z ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda zaman mi izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹ Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.« In spet je poklical k sebi množico in ji govóril: »Poslušajte me vsi in doumite! Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, ampak ga omadežuje to, kar pride iz človeka. Od znotraj namreč, iz človekovega srca, prihajajo hudobne misli, nečistovanja, tatvine, umori, prešuštva, pohlepi, hudobije, zvijača, razuzdánost, nevoščljivost, bogokletje, napuh, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od znotraj in omadežujejo človeka.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Emerik

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

22. nedelja med letom - Primož Erjavec
(30.8.2015 ob 10h, dolžina: 4:17)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

22. nedelja med letom
(30.8.2015 ob 9h, dolžina: 11:40)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

22. nedelja med letom
(30.8.2015 ob 8h, dolžina: 11:53)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

22. nedelja med letom
(30.8.2015 ob 8h, dolžina: 11:08)

Br. Jaro Knežević, kapucin

Vse homilije »

22. nedelja med letom - Mirko Simončič oz Zvone Štrubelj - Ankaran
(2.9.2012 ob 10h, dolžina: 6:18)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

22. nedelja med letom - Simon Potnik - Zreče
(30.8.2009 ob 10h, dolžina: 13:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, nedelja, 30. avgust 2015 ...

Evangelij te nedelje prikazuje razpravo med Jezusom in nekaterimi farizeji ter pismouki. Razpravljajo o veljavi »izročila starih« (Mr 7,3). Jezus ga, spominjajoč na preroka Izaija, opredeli kot »človeške zapovedi« (v. 7). Zato ne sme nikdar nadomestiti »Božje zapovedi« (v. 8). ...

Stari predpisi, o katerih je tekla razprava, niso vsebovali le zapovedi, ki jih je Bog razodel Mojzesu, ampak celo vrsto navodil, ki so le-te nadrobno opisovala. Jezusovi sogovorniki so ta navodila izpolnjevali »na zelo skrupolozen način«. ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Klemen Rimski in sv. Klemen Aleksandrijski pravita: »Bog vidi in pozna vse in zmore prodreti v globino naše duše.« Da je »Božja razsodnost nad človeškim razumom, ki misli, da izpolnjuje izročilo starih«, pa se strinja več cerkvenih očetov in sicer sv. Irenej, sv. Janez Krizostom, sv. Hieronim in sv. Janez Damaščan. Origen in sv. Beda pa skupaj z Jezusom trdita, da »ne naredi človeka nečistega to, kar vstopi vanj skozi usta, temveč ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je poslanici za postni čas leta 2010 spregovoril o pravičnosti ...

Najprej se želim ustaviti ob pomenu izraza 'pravičnost', ki v vsakdanjem jeziku pomeni 'dati vsakomur svoje – dare cuique suum', kot se je izrazil znani rimski pravnik iz 3. stoletja Ulpijan. Toda navedena klasična opredelitev ne pove natančno, kaj pravzaprav obsega ta 'svoje', kar je treba zagotoviti vsakomur. Tega, kar človek najbolj potrebuje, mu zakon ne more zagotoviti. Za uživanje polnosti bivanja namreč potrebuje nekaj bolj notranjega, kar mu ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.