HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 2. avgusta 2019

Svetnik za vsak dan
Evzebij Porcjunkula


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (17. nedelja med letom) - Ivan Šelih - Šmartno ob Dreti
(28.7.2013 ob 10h, dolžina: 9:59)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

17. nedelja med letom - Gabrijel Knez - Vrhe pri Slovenj Gradcu
(25.7.2010 ob 10h, dolžina: 6:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Petek 17. tedna med letom (leto I), prvi petek v mesecu

»Od kod torej njemu vse to?« (Mt 13,56b)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelci niso več sužnji, zato jim Bog naroči, naj praznujejo praznike. Ti dnevi so namenjeni Božji slavi in rasti v človeškosti. Tudi Cerkev postavlja praznike, da bi verniki živeli svojo krstno svobodo s Kristusom kot središčem, izvirom in ciljem življenja. Gospod, hvala za vse praznične dneve, ko raste zaupanje vate in postajajo odnosi bolj pristni in iskreni.

Evangelij

Jezus govori v domači shodnici in ljudje se čudijo njegovim besedam. Toda ne sprejmejo jih zaradi predsodkov, ker je zanje še vedno le tesarjev sin. Povsem bom zaupal Jezusu in ne bom nasedal različnim predsodkom do njega in njegovega nauka. Gospod, prosim te za dar močne vere, da te bom vselej sprejel kot Mesija in Odrešenika, ki ga je Bog poslal na svet.

Primož Krečič

Berilo

Gospodovi prazniki naj bodo sveti dnevi

Berilo iz 3. Mojzesove knjige (3 Mz 23,1.4-11.15-16,27.34-37)

Gospod je govoril Mojzesu: »Govori Izraelovim sinovom in jim povej: ›Tole so Gospodovi prazniki s svetimi shodi, ki jih sklicujte ob njihovih določenih časih: Štirinajsti dan prvega meseca proti večeru je pasha (velika noč) za Gospoda! Petnajsti dan tega meseca pa je praznik opresnikov za Gospoda; sedem dni jejte opresnike! Prvi dan imejte svet shod; nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte! Sedem dni darujte Gospodu ognjeno daritev! Sedmi dan je svet shod; nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte!‹«

Gospod je govoril Mojzesu: »Govori Izraelovim sinovom in jim povej: ›Ko pridete v deželo, ki vam jo hočem dati, in požanjete njeno žetev, prinesite prvi snop svoje žetve k duhovniku! Snop naj dvigne v znamenje daritve za Gospoda, da mu boste všeč; na dan po soboti naj duhovnik opravi to daritev. Potem si štejte od dneva po soboti sedem polnih tednov, od dneva, ko ste prinesli snop za daritev; štejte do dneva po sedmi soboti petdeset dni in darujte Gospodu novo jedilno daritev! Deseti dan sedmega meseca pa je spravni dan: imejte svet shod, pokorite se in darujte Gospodu ognjeno daritev!

Petnajsti dan tega sedmega meseca je sedem dni šotorski praznik za Gospoda. Prvi dan bodi svet shod, ne opravljajte nobenega hlapčevskega dela! Sedem dni darujte Gospodu ognjeno daritev! Osmi dan imejte svet shod in darujte ognjeno daritev Gospodu; prazničen shod je to, nobenega hlapčevskega dela ne opravljajte!‹«

To so Gospodovi prazniki, ki ob njih sklicujte svete shode, da opravite Gospodu ognjene daritve, žgalne, jedilne, klavne in pitne daritve, kakor je določeno za vsak dan.

Psalm 81

Odpev: »Pojte Bogu, ki nam pomaga.«

Ps 81,3-4.5-6.10-11

Igrajte na strune, udarjajte na bobne,
na milo doneče citre in harfo!
Zatrobite na trombe ob mlaju,
ob našem prazničnem dnevu!
Odpev: »Pojte Bogu, ki nam pomaga.«
To je postava za Izraela,
zapoved Jakobovega Boga.
Ta zakon je dal za Jožefa,
ko je šel zoper egiptovsko deželo.
Odpev: »Pojte Bogu, ki nam pomaga.«
Naj ne bo pri tebi drugega boga,
ne moli tujega boga!
Jaz sem Gospod, tvoj Bog,
ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele.
Odpev: »Pojte Bogu, ki nam pomaga.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Blagor njim, ki Božjo besedo ohranijo v dobrem in plemenitem srcu in obrodijo sad v potrpljenju. Aleluja.

Za rojake je Jezus samo tesarjev sin

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,54-58)

Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: »Od kod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod ima vendar vse to?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok razen v svojem kraju in na svojem domu.« In ni storil tam mnogo čudežev zaradi njih nevere.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021