1. berilo

Vem da moj Rešitelj živi

Berilo iz Jobove knjige (Job 19,1.23-27a)

Tedaj je spregovoril Job in rekel: »O, da bi se vendar napisale moje besede, o, da bi se vendar zapisale v knjigo, z železnim pisalom in svincem, za vedno vklesale v skalo! Jaz vem, da moj Rešitelj živi in se bo, poslednji, vzdignil nad prahom! Tedaj bo moja koža zopet okoli mene in v svojem mesu bom gledal Boga. Da, jaz ga bom gledal, moje oči ga bodo videle, ne drug!«

Psalm 27

Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

Ps 27,1.4.13-14

Gospod je moja luč in moja rešitev,
koga bi se moral bati?
Gospod je varuh mojega življenja,
pred kom bi moral trepetati?
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«
Le eno prosim Gospoda; to bi rad dosegel,
da bi prebival v Gospodovi hiši vse dni svojega življenja,
da bi gledal Gospodovo milino
in občudoval njegovo svetišče.
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«
Verujem, da bom videl dobroto Gospodovo,
da jo bom užival v deželi živih.
Upaj v Gospoda, bodi pogumen,
tvoje srce naj se okrepí, upaj v Gospoda.
Odpev: »Gospod je moja luč in moja rešitev.«

2. berilo

Kristusova smrt je sprava; njegovo življenje je odrešenje

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 5,5-11)

Bratje in sestre, upanje pa ne osramotí, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Kajti ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težkó namreč, da bi kdo umiral za pravičnega; morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. Veliko bolj bomo torej po njem rešeni jeze zdaj, ko smo opravičeni z njegovo krvjo. Kajti če smo se po smrti njegovega Sina spravili z Bogom, ko smo bili še sovražniki, bomo veliko bolj rešeni po njegovem življenju, odkar smo prišli do sprave. Pa ne samo to, ampak se celo ponašamo v Bogu po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem smo zdaj dosegli spravo.

Evangelij

Jn 6,40

Aleluja

Aleluja. Volja mojega Očeta je, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan, govori Gospod. Aleluja.

Oče hoče, da ima vsak, kdor veruje vanj, večno življenje

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,37-40)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: »Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel, kajti nisem prišel iz nebes, da bi uresničil svojo voljo, ampak voljo tistega, ki me je poslal. Volja tistega, ki me je poslal, pa je, da ne izgubim nič od tega, kar mi je dal, temveč vse to obudim poslednji dan. Volja mojega Očeta je namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom obudil poslednji dan.«
Spomin vseh vernih rajnih - druga maša

»Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.« (Mt 25,40)

1. berilo

Bog vabi na gostijo in briše solze

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 25,6-10a)

Gospod nad vojskami bo na Síonski gori pripravil vsem ljudstvom gostijo s sočnimi jedmi, gostijo z žlahtnimi vini, s sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, ki pokriva vse narode; za vselej bo uničil smrt. Gospod Bog bo obrisal solze z vseh obrazov in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva, kajti Gospod je govóril. Tisti dan bodo rekli: »Glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. To je Gospod, ki smo ga čakali, radujmo in veselimo se, da nas je odrešil.« Kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori.

Psalm 27

Odpev: »Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.«

Ps 27,4-9

Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih stezá me naúči.
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate.
Odpev: »Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.«
Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke,
spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi.
Odpev: »Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.«
Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov.
Odpev: »Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.«

2. berilo

Stvarstvo pričakuje razodetja

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 8,14-23)

Bratje in sestre, vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi. Saj niste prejeli duha suženjstva, da bi spet zapadli v strah, ampak ste prejeli duha posinovljenja, v katerem kličemo: »Aba, Oče!« Sam Duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči: dediči pri Bogu, sodediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličani. Mislim, da se trpljenje sedanjega časa ne dá primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po razodetju Božjih sinov. Stvarstvo je bilo namreč podvrženo níčevosti, in sicer ne po svoji volji, ampak po volji njega, ki ga je podvrgel v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz suženjstva razpadljivosti rešilo v svobodo slave Božjih otrok. Saj vemo, da vse stvarstvo vse do zdaj skupno vzdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo óno: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi vzdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinôvljenje, odrešenje svojega telesa.

Evangelij

Mt 25,34

Aleluja

Aleluja. Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Aleluja.

Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svoje slave. Zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov; in postavil bo ovce na svojo desnico, kozle pa na levico.

Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti; popotnik sem bil in ste me sprejeli; nag sem bil in ste me oblekli; bolan sem bil in ste me obiskali; v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹

Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili ali žejnega in smo ti dali piti? Kdaj smo te videli popotnika in smo te sprejeli ali nagega in te oblekli? Ali kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ In kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹ Takrat poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti; žejen sem bil in mi niste dali piti; popotnik sem bil in me niste sprejeli; nag sem bil in me niste oblekli; bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹

Tedaj mu bodo odgovorili tudi ti: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali popotnika ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ In ti pojdejo v večno trpljenje, pravični pa v večno življenje.«
Spomin vseh vernih rajnih - tretja maša

»Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi.« (Mt 5,5)

1. berilo

Bog sprejme daritev mučencev

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 3,1-9)

Duše pravičnih so v Božji roki in trpljenje jih ne zadene. Očem nespametnih so se zdeli mrtvi, njihov odhod je veljal za nesrečo in ločitev od nas za uničenje, oni pa so v miru. Kajti čeprav so po sodbi ljudi bili mučeni, je njihovo upanje polno neumrljivosti; in po kratkem trpljenju dobijo velike dobrote. Kajti Bog jih je preizkusil in našel, da so njega vredni.

Kakor zlato v topilnici jih je preizkusil in kakor žgalno daritev jih sprejel. V času njihovega obiskanja se bodo zasvetili in kakor iskre po strnišču tekli. Sodili bodo narode in gospodovali ljudstvom in kraljeval jim bo Gospod na veke. Tisti, ki vanj zaupajo, bodo spoznali resnico, in tisti, ki so zvesti, bodo v ljubezni pri njem vztrajali, kajti milost in usmiljenje dosežejo njegovi izvoljenci.

Psalm 41

Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«

Ps 41,2-5.13-14

Blagor mu, ki misli na slabotnega,
Gospod ga bo rešil na dan nesreče.
Gospod ga varuje in ohranja pri življenju,
osreči ga na zemlji in ne izročí v roke sovražnikov.
Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«
Gospod ga podpira na bolniški postelji;
njegovo ležišče rahlja v njegovi bolezni.
Dejal sem: »Gospod, izkaži mi milost,
ozdravi mojo dušo, kajti grešil sem zoper tebe.«
Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«
Mene pa si v moji nedolžnosti podpiral,
postavil si me pred svoje obličje na veke.
Slavljen bodi Gospod, Bog Izraelov,
od vekomaj do vekomaj! Amen, amen.
Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«

2. berilo

Novi Jeruzalem, ozaljšan kakor nevesta

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 21,1-5a.6b-7)

Jaz, Janez, sem videl novo nebo in novo zemljo. Prvo nebo in prva zemlja sta namreč prešla in morja ni več. Videl sem sveto mesto, novi Jeruzalem, priti z neba od Boga, pripravljeno kakor nevesta, ozaljšana za svojega ženina. In slišal sem govoriti močan glas s prestola: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi, prebival bo z njimi in oni bodo njegovo ljudstvo in Bog sam bo med njimi; in obrisal bo vse solze z njih oči in smrti ne bo več, tudi ne bo več ne žalovanja ne vpitja ne bolečine, kajti kar je bilo prej, je minilo.« In ta, ki je sedel na prestolu, je rekel: »Glej, vse delam novo. Jaz sem Alfa in Omega, začetek in konec. Jaz bom žejnemu dal zastonj iz studenca žive vode. Kdor bo zmagal, bo tega deležen in njemu bom Bog in on bo meni sin.«

Evangelij

Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slavljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Veselite se vašega plačila v nebesih

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12a)

Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: »Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.«

Spomin vseh vernih rajnih - prva maša (2. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Spomin vseh vernih rajnih

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podcast.

Spomin vseh vernih rajnih - prva maša - Jože Muršec - Šentrupert v Slovenskih goricah
(2.11.2014 ob 10h, dolžina: 6:22)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Spomin vseh vernih rajnih - prva maša
(2.11.2014 ob 9h, dolžina: 13:53)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Spomin vseh vernih rajnih - prva maša - Rafael Klemenčič - Spodnja Idrija
(2.11.2008 ob 10h, dolžina: 8:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Laurentino, homilija, petek, 2. november 2018 ...

Današnje bogoslužje je realistično, je konkretno. Postavi nas v tri razsežnosti življenja, razsežnosti, ki jih razumejo tudi otroci: preteklost, prihodnost in sedanjost. Danes je dan, ko se spominjamo preteklosti. Dan, ko se spominjamo tistih, ki so hodili pred nami, nas spremljali, nam dali življenje. Priklicati v spomin. Spominjati se. ...

Spomin je tisti, ki krepi ljudi, ker se čutijo ukoreninjeni na poti, ukoreninjeni v zgodovini, ukoreninjeni v ljudstvu. Spomin nam pomaga razumeti, da nismo sami, smo ljudstvo. ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Origen pravi: »V tem odlomku Sin slavi Očeta, ki je že predvidel, da bo Beseda prešla od judov k poganom.« Teodor iz Erakleje pa pravi: »Jezus je imenoval modre pismouke in farizeje, čeprav oni nimajo v posesti modrosti, ampak nekaj, kar je podobno modrosti, zaradi zvitosti njihovih besed. Ribiče ,nevajene zla, pa je imenoval otročiče, katerim lahko razodene svojo Besedo.« Sv. Hilarij iz Poitiersa nadaljuje: »Mi lahko spoznamo Očeta, ker poznamo Sina.« Sveti Ciril iz Aleksandrije in ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

Na praznik Vseh svetih zremo 'sveto mesto, nebeški Jeruzalem, ki je naša domovina' (Hvalospev za Vse svete). Danes pa še vedno obrnjeni k tem poslednjim rečem, obhajamo spomin vseh vernih rajnih, 'ki so pred nami odšli v večnost z znamenjem vere in počivajo v miru' (Prva evharistična molitev). Zelo pomembno je, da mi kristjani živimo odnos s pokojnimi v resnici vere ter gledamo na smrt in onostranstvo v luči razodetja. Že apostol Pavel piše prvim skupnostim in jih opominja, 'da ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Spomin vseh vernih rajnih - druga maša
(2.11.2013 ob 9h, dolžina: 6:38)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Spomin vseh vernih rajnih - tretja maša
(2.11.2014 ob 10h, dolžina: 8:27)

Br. Matej Štravs, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »