Božja beseda za petek, 2. januarja 2015


Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, obvezni god

2. januar, prvi petek v mesecu

»Dejal je: 'Jaz sem glas vpijočega v puščavi: zravnajte Gospodovo pot.'« (Jn 1,23)

Berilo

Božje razodetje naj ostane v nas

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 2,22-28)

Preljubi, kdo je lažnik, če ne tisti, ki trdi, da Jezus ni Kristus? Tisti je antikrist, ki taji Očeta in Sina. Kdor koli taji Sina, tudi Očeta nima; kdor priznava Sina, ima tudi Očeta. Kar ste vi slišali v začetku, naj v vas ostane. Če ostane v vas, kar ste slišali v začetku, boste ostali tudi vi v Sinu in v Očetu. To je obljuba, ki nam jo je sam obljubil: večno življenje. To sem vam zapisal glede onih, ki vas zapeljujejo. In vi – maziljenje, ki ste ga od njega prejeli, ostane v vas in vam ni treba, da bi vas kdo učil: marveč, kakor vas o vsem uči njegovo maziljenje, to je tudi resnično in ni laž; kakor vas je poučilo, v njem ostanite. In zdaj, otročiči, ostanite v njem, da bomo, ko se prikaže, imeli zaupanje in ne bomo osramočeni pred njim ob njegovem prihodu.

Psalm 98

Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Ps 98,1-4

Pojte Gospodu novo pesem,
ker je storil čudovita dela!
Zmago mu je pridobila njegova desnica,
njegova sveta rama.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Gospod je naznanil svojo zmago,
vpričo narodov je razodel svojo pravičnost.
Spomnil se je svoje dobrote in zvestobe
v blagor Izraelove hiše.
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«
Vsa zemlja je videla
zmago našega Boga.
Radujte se v Gospodu, vse dežele,
veselite se s petjem in godbo!
Odpev: »Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Mnogokrat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril očetom po prerokih, slednjič, te dni, nam je govoril po Sinu. Aleluja.

Janez Krstnik pričuje o Jezusu

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,19-28)

To je pričevanje Janeza Krstnika, ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnikov in levitov, da so ga vprašali: »Kdo si ti?« Priznal je in ni tajil; priznal je: »Jaz nisem Kristus.« In vprašali so ga: »Kaj torej? Si Elija?« Rekel je: »Nisem.« »Si li prerok?« Odgovoril je: »Ne.« Rekli so mu torej: »Kdo pa si? Da damo odgovor tem, ki so nas poslali. Kaj praviš sam o sebi?«

Rekel je: »Jaz sem glas vpijočega v puščavi: Izravnajte Gospodovo pot, kakor je rekel prerok Izaija.« Ti, ki so bili poslani, pa so bili izmed farizejev. Vprašali so ga in mu rekli: »Kaj torej krščuješ, če nisi ti ne Kristus ne Elija ne prerok?« Janez jim je odgovoril: »Jaz krščujem z vodo; sredi med vami pa stoji on, ki ga vi ne poznate, ta, ki pride za menoj in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala.« To se je zgodilo v Betaniji, onstran Jordana, kjer je Janez krščeval.
Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nazianški, prvi petek v mesecu, obvezni god

Berilo

V nas mora biti Kristusovo mišljenje

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,10-16)

Bratje in sestre, Duh preiskuje vse, celo Božje globočine. Kajti kdo izmed ljudi ve, kaj je v človeku, kakor le človekov duh, ki je v njem? Tako tudi, kar je Božjega, nihče ne pozna, kakor le Božji Duh.

Mi pa nismo prejeli duha svetá, temveč Duha, ki je iz Boga, da bi spoznali, kar nam je Bog milostno daroval; in to tudi oznanjamo, ne z besedami, kakor jih uči človekova modrost, temveč kakor jih uči Duh, tako da razlagamo duhovno, kar je duhovnega.

Čutni človek pa ne sprejema, kar je Božjega Duha, kajti zanj je to nespamet in ne more razumeti, ker se to presoja duhovno; duhovni pa presoja vse, njega samega pa ne presoja nihče. »Kdo je spoznal Gospodovo misel, da bi njega učil?« Mi pa imamo Kristusovo misel.

Psalm 36

Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Ps 36,3-6.30-31

Upaj v Gospoda in delaj dobro
pa boš prebival v deželi in užival varnost!
Imej veselje v Gospodu
in dal ti bo, česar si želi tvoje srce.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Izroči svojo pot Gospodu,
upaj vanj in on bo storil!
Dal bo, da zašije kakor luč tvoja pravičnost
in tvoja pravica kakor opoldanska jasnina.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«
Usta pravičnega govorijo modro
in njegov jezik pove, kar je prav;
postava njegovega Boga je v njegovem srcu
in njegovi koraki ne omahujejo.
Odpev: »Usta pravičnega govorijo modro.«

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Lažnivec hoče zamegliti resnico o učlovečenju. Zato navdihuje mnoge herezije. Kako bi poznali globine Boga, če on sam ne bi postal človek? Trudil se bom živeti v milosti, ki ima božji in človeški značaj ter v tej luči sprejemati Cerkev in to, kar uči. Gospod, podari mi svojega Duha, da bom kljub nasprotovanju ostal tvoj zvesti učenec in vsem ljudem sporočal veselo oznanilo, da si učlovečeni Božji Sin.

Evangelij

Janez pričuje pred duhovniki in leviti, da ni Mesija, ampak mu le pripravlja pot. Ni on Beseda, ampak ji posodi svoj glas. Tudi mene kliče k spreobrnjenju, da bi z vsem, kar sem, pričeval za njegov prihod. Gospod, hvala, da morem živeti Janezovo vlogo in ti s spreobrnjenim in odgovornim življenjem veselo pripravljam prihod med ljudi.

Primož Krečič

Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nazianški (2. januar)