Božja beseda za nedeljo, 19. junija 2016

12. nedelja med letom (leto C)

»Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a)

1. berilo

Prerokba Jezusove smrti na križu

Berilo iz knjige preroka Zaharija (Zah 12,10-11; 13,1)

To govorí Gospod: »Nad Davidovo hišo in prebivalce Jeruzalema bom razlil duha naklonjenosti in prošenj. Ozirali se bodo k meni zaradi tistega, ki so ga prebodli, in žalovali bodo za njim, kakor žalujejo za edincem, in bridko bodo jokali, kakor jokajo za prvorojencem. Tisti dan bo nastalo veliko žalovanje v Jeruzalemu, kakor žalovanje za Hadád Rimónom na megídski ravnini. Tisti dan bo odprt studenec Davidovi hiši in jeruzalemskim prebivalcem v očiščenje greha in madeža.«

Psalm 63

Odpev: »O Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

Ps 63,2-6.8-9

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi.
Odpev: »O Bog, mojo dušo žeja po tebi.«
Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti.
Odpev: »O Bog, mojo dušo žeja po tebi.«
Zato te bom slavil v svojem življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja usta.
Odpev: »O Bog, mojo dušo žeja po tebi.«
Kajti ti si mi pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.
Moja duša se te oklepa,
podpira me tvoja desnica.
Odpev: »O Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

2. berilo

Po krstu smo Kristusovi

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 3,26-29)

Bratje in sestre, vi vsi ste po veri v Kristusa Jezusa Božji sinovi. Kajti vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Ni ne Juda ne Grka, ni ne sužnja ne svobodnjaka, ni ne moškega ne ženske: kajti vsi ste eden v Kristusu Jezusu. Če pa ste Kristusovi, ste torej Abrahamovi potomci, po obljubi pa dediči.

Evangelij

Jn 10,27

Aleluja

Aleluja. Moje ovce poslušajo moj glas, govori Gospod, jaz jih poznam in hodijo za menoj. Aleluja.

Jezus napove svojo smrt

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 9,18-24)

Ko je Jezus nekoč na samem molil, so bili z njim učenci; in vprašal jih je: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi pa, da je vstal eden od starodavnih prerokov.« Nato jim je rekel: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter je odgovóril: »Božji Maziljenec.« Strogo jim je prepovedal, da bi o tem komu pripovedovali. Rekel je: »Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo vstal.« Vsem pa je rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgúbil; kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Nazarij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

12. nedelja med letom - Lojze Hostnik - Homec
(23.6.2013 ob 10h, dolžina: 13:16)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

12. nedelja med letom - Igor Jereb - Žiri
(20.6.2010 ob 10h, dolžina: 6:31)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Misli papeža Frančiška

Angel Gospodov, 23. junij 2013 ...

»Dragi bratje in sestre! Dober dan. V evangeliju današnje nedelje odmevajo Jezusove najbolj ostre besede: »Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil« (Lk 9,24). To je povzetek Kristusovega sporočila, izražen z zelo učinkovitim paradoksom ter nam daje razumeti njegov način govorjenja in siicer tako, da skoraj slišimo njegov glas... Toda, kaj pomeni 'izgubiti življenje za Jezusa'? To se lahko zgodi na dva načina: na ...

 …

Več ...

Papež Frančišek

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Peter je prvi učenec, je prvi človek v evangeliju, ki izpove, da je Jezus Kristus, Božji Sin. Gospod je primoral svoje učence, da so pretresli govorice, ki so krožile med ljudmi. Luč spoznanja pa se je spustila nad Petra, ki je razumel, da je Jezus večji od vseh prerokov, ker je Kristus od Boga in je izpovedal, da je Jezus Kristus, Zveličar vseh.« Sv. Ambrož pravi, da je Peter s to izpovedjo vere »zaobjel ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Misli Benedikta XVI.

V evangeliju današnje nedelje Gospod sprašuje svoje učence: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« (Lk 9,20). Na to vprašanje je apostol Peter takoj odgovoril:»Ti si Kristus, Božji Maziljenec« (prim. Lk 9,20) ter s tem šel onkraj svetnih mnenj, po katerih naj bi bil Jezus eden od prerokov. Sv. Ambrož pravi, da je Peter s to izpovedjo vere »zaobjel obenem vse stvari, saj je izrazil tako Mesijevo naravo kakor tudi ime« (Exp. in Lucam VI, 93, CCL 14, 207). Jezus je ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.