HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za nedeljo, 19. februarja 2012

Svetnik za vsak dan
Sv. Konrad iz Piacenze


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (6. nedelja med letom) - br. Janez Papa - Maribor - Marija Mati usmiljenja
(15.2.2009 ob 10h, dolžina: 3:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

7. nedelja med letom (leto B)

»Nabralo se jih je mnogo, tako da tudi pri vratih ni bilo več prostora, in jim je oznanjal nauk« (Mr 2,2)

1. berilo

Bog odpušča zaradi zvestobe sebi

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 43,18-19.21-22.24-25)


18 Ne spominjajte se poprejšnjega,
ne pazite na preteklo!
19 Glejte, novo stvar storim,
zdaj že klije. Ali je ne poznate?
Da, v puščavi napravim pot,
v pustinji reke.
21 to ljudstvo, ki sem si ga napravil,
naj oznanjuje mojo slavo.
22 Vendar me, Jakob, nisi klical,
nisi se trudil zame, Izrael!
24 Nisi mi kupoval z denarjem dišečega trsta,
ne me krepčal s tolščo klavnih daritev.
Le nadlegoval si me s svojimi grehi,
me mučil s svojimi krivicami.
25 Jaz sem, jaz, ki izbrisujem
tvoje prestopke zaradi sebe
in se tvojih grehov ne spominjam.

Psalm 41

Odpev: »Gospod, ozdravi mojo dušo.«

Ps 41,2-3.4-5.13-14

Blagor mu, ki misli na siromaka in ubožca:
ob hudem dnevu ga reši Gospod;
Gospod ga obvaruje in pri življenju ohrani,
ga osreči na zemlji
in ga ne izroči pohlepu njegovih sovražnikov;
Gospod mu pomore na bolniški postelji,
v njegovi bolezni odvzame njegovo slabost.
Jaz pravim: Gospod, usmili se me,
ozdravi me, zakaj grešil sem zoper tebe!
13 in mene nepoškodovanega ohraniš
ter me pred svoj obraz postaviš za vedno.
14 Hvaljen bodi, Gospod, Izraelov Bog,
od vekov na veke! Amen, amen!

2. berilo

V Jezusu so uresničene Očetove obljube

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 1,18-22)

Bratje, Bog je zvest; naš govor do vas ni »da« in »ne« hkrati. Kajti Božji Sin, Jezus Kristus, ki smo ga med vami oznanili jaz in Silvan in Timotej, ni bil hkrati »da« in »ne«, marveč je večno »da«. Kolikor je namreč Božjih obljub, so v njem »da«; zato tudi po njem rečemo »amen«, naš »da« v slavo Bogu. On, ki nas in vas potrjuje za Kristusa in nas je mazilil, je Bog, ki nam je tudi vtisnil pečat in v naša srca dal poroštvo Duha.

Evangelij

Lk 4,18

Aleluja

Aleluja. Gospod me je poslal, da prinesem blagovest ubogim, da oznanim jetnikom prostost. Aleluja.

Sin človekov z oblastjo odpušča grehe

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 2,1-12)

Jezus je čez nekaj dni spet prišel v Kafarnaum in razvedelo se je, da je v hiši. Nabralo se jih je mnogo, tako da tudi pri vratih ni bilo več prostora, in jim je oznanjal nauk. Prišli so k njemu z mrtvoudnim, ki so ga štirje nosili. Ker ga pa zaradi množice niso mogli prinesti predenj, so nad mestom, koder je bil, odkrili streho in skozi odprtino spustili posteljo, na kateri je mrtvoudni ležal. Ko je Jezus videl njih vero, je rekel mrtvoudnemu: »Sin, tvoji grehi so odpuščeni.« Sedelo pa je tam nekaj pismoukov, ki so v srcu mislili: »Kaj ta tako govori? Govori bogokletno! Kdo more grehe odpuščati, kakor edino Bog?« Jezus v duhu takoj spozna, da sami pri sebi tako mislijo, in jim reče: »Kaj to v srcu mislite? Kaj je laže, reči mrtvoudnemu: ›Tvoji grehi so odpuščeni‹ ali reči: ›Vstani, vzemi svojo posteljo in hodi‹? Da boste pa vedeli, da ima Sin človekov oblast, na zemlji odpuščati grehe« – reče mrtvoudnemu – »ti pravim: ›Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom!‹« Ta je précej vstal, vzel posteljo in odšel vpričo vseh, tako da so vsi strmeli in slavili Boga: »Nikoli nismo videli kaj takega.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020