Božja beseda za četrtek, 19. decembra 2019

Tretji dan božične osemdnevnice

»Ne boj se, Zaharija, kajti uslišana je tvoja molitev! Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina.« (Lk 1,13)

Berilo

Angel oznani rojstvo sodnika Samsona

Berilo iz knjige Sodnikov (Sod 13,2-7.24-25)

Tiste dni je živel neki mož iz Sarae iz Danovega rodu. Ime mu je bilo Manue. Njegova žena je bila nerodovitna in ni rodila. Gospodov angel pa se je prikazal ženi in ji rekel: »Glej, nerodovitna si in nisi rodila. Pa boš spočela in rodila sina. Zdaj pa se le varuj! Ne pij ne vina ne opojne pijače in ne jej nič nečistega! Kajti glej, spočela boš in rodila sina. Na njegovo glavo naj ne pride britev. Kajti deček naj bo Božji nazirejec od materinega telesa. On bo začel reševati Izraela iz rok Filistejcev.«

Žena je šla in povedala svojemu možu: »Božji mož je prišel k meni. Bil je videti kakor Božji angel, silno častitljiv. Nisem ga vprašala, od kod je. Tudi svojega imena mi ni razodel. Rekel pa mi je: ›Glej, spočela boš in rodila sina. Zdaj pa ne pij ne vina ne opojne pijače in ne jej nič nečistega! Kajti deček naj bo Božji nazirejec od materinega telesa do dneva svoje smrti.‹« Žena je rodila sina in mu dala ime Samson. Deček je rastel in Gospod ga je blagoslovil. Gospodov duh pa ga je začel spodbujati.

Psalm 71

Odpev: »Moja usta so polna Božje hvale.«

Ps 71,3-4.5-6.16-17

Bodi mi zavetna skala, utrjen grad, da me rešiš:
ti si moja skala in moj grad!
Moj Bog, iztrgaj me iz roke krivičnika,
iz pesti hudobneža in zatiravca!
Odpev: »Moja usta so polna Božje hvale.«
Ti si moje upanje, moj Bog,
moje zaupanje, Gospod, od moje mladosti.
Nate sem se opiral od rojstva,
od naročja moje matere si bil moj varuh.
Odpev: »Moja usta so polna Božje hvale.«
Opeval bom tvojo moč, Gospod,
slavil bom tvojo pravičnost.
Učil si me od moje mladosti
in doslej oznanjam tvoja čuda.
Odpev: »Moja usta so polna Božje hvale.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Korenina Jesejeva, ki si v znamenje ljudstvom, pridi in nas reši iz ječe jetnika, ki sedi v temi! Aleluja.

Gabrijel oznani rojstvo Janeza Krstnika

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,5-25)

V dnevih Heroda, kralja Judeje, je bil duhovnik, Zaharija po imenu, iz Abijeve vrste, in njegova žena je bila izmed Aronovih hčera in se je imenovala Elizabeta. Oba sta bila pravična pred Bogom in sta živela po vseh Gospodovih zapovedih in zakonih brez graje. Otrok nista imela, ker je bila Elizabeta nerodovitna in sta bila oba že priletna.

Ko je po redu svoje vrste opravljal duhovniško službo pred Bogom, ga je po običaju med duhovniki zadel žreb, da je stopil v Gospodovo svetišče zažigat kadilo, vsa množica ljudstva pa je ob uri kajenja zunaj molila. Prikaže pa se mu Gospodov angel, stoječ na desni kadilnega oltarja.

Ko ga Zaharija zagleda, se prestraši in groza ga obide. Angel mu pa reče: »Ne boj se, Zaharija; uslišana je tvoja prošnja: tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. V radost in veselje ti bo in mnogi se bodo radovali njegovega rojstva; zakaj velik bo pred Gospodom: vina in opojne pijače ne bo pil in s Svetim Duhom bo napolnjen že v materinem telesu. Mnogo Izraelovih sinov bo spreobrnil h Gospodu, njih Bogu; in on sam pojde pred njim z Elijevim duhom in njegovo močjo, da obrne srca očetov k otrokom in nevernike k modrosti pravičnih, da pripravi Gospodu popolno ljudstvo.«

Zaharija je rekel angelu: »Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena je zelo v letih.« Angel mu je odgovoril: Jaz sem Gabrijel, ki stojim pred Bogom; poslan sem, da govorim s teboj in ti sporočim to blagovest. In glej, onemel boš in ne boš mogel spregovoriti do dneva, ko se bo to zgodilo, zato ker nisi veroval mojim besedam, ki se bodo spolnile v svojem času.«

Ljudstvo je čakalo Zaharija in se čudilo, da se tako dolgo mudi v svetišču. Ko je pa prišel ven, jim ni mogel govoriti in spoznali so, da je v svetišču videl prikazen; dajal jim je znamenja in ostal nem. Ko so se pa dopolnili dnevi njegove službe, je šel na svoj dom. Po teh dneh je njegova žena Elizabeta spočela; in prikrivala se je pet mesecev ter govorila: »Tako mi je storil Gospod v dneh, ko se je ozrl, da mi odvzame sramoto pri ljudeh.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Urban V.

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Samsonova mati je nerodovitna. V tej stiski se ji prikaže angel in ji napove rojstvo sina. V tem dogodku se razodene posebna Božja skrb za preskušano ljudstvo. Bog pošilja ponižne voditelje in rešitelje, da bi pomagali ljudem. Sprejemal bom Božje klice in načrte ter izpolnil, kar bo zahteval od mene. Gospod, hvala, ker vodiš zgodovino. Podpiraj me, da ti bom veroval, tudi ko to ne bo jasno, in izpolnil tvojo voljo.

Evangelij

Zaharija podeljuje blagoslov drugim, sam pa ga ni deležen. Zato ne verjame angelu, ki mu napove rojstvo sina. Ob tej nepripravljenosti vernika prosim, da bi znal v vsem sprejemati Božjo milost in blagoslov. Gospod, pomagaj mi, da bom vztrajen in odprt v molitvi tudi tedaj, ko boš na mojo prošnjo odgovoril drugače.

Primož Krečič